Peygamberimizin Nikah İle İlgili Hadisleri

Peygamberimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) nikah ile ilgili hadisleri.

Ebû Hüreyre’nin (radıyallahu anh) anlattığına göre, Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

“Kendi onayı alınmadıkça dul kadınla, kendisinden izin alınmadıkça da bakire kız ile nikâh yapılmaz.” Oradaki sahâbîler, “Yâ Resûlallah! Bakire bir kızın izni nasıl olur?” diye sordular. O da, “Sessiz kalmasıyla.” buyurdu. (Buhârî, Nikâh, 42)


Muhammed b. Hâtıb el-Cumahî’nin (radıyallahu anh) naklettiğine göre, Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

“Haram olan (ilişki) ile helâl olan (nikâh) arasındaki ayırıcı özellik, def çalmak ve şarkı söylemek suretiyle duyurmaktır.” (Tirmizî, Nikâh, 6)


Ukbe b. Âmir’in (radıyallahu anh) naklettiğine göre, Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

“Şüphesiz, şartların yerine getirilmeye en lâyık olanı, kadınları kendinize helâl kıldığınız (mehir) şartıdır.” (Müslim, Nikâh, 63)


İbn Abbâs’ın (radıyallahu anh) naklettiğine göre, Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

“Birbirini seven (çiftlerin birleşmesi) için nikâh(tan daha iyi bir çözüm) yoktur.” (İbn Mâce, Nikâh, 1)


İbn Şihâb (radıyallahu anh) diyor ki,

“Urve b. Zübeyr, teyzesi Âişe’nin kendisine şöyle anlattığını bana nakletti: ‘…Muhammed (s.a.v.) hak (olan din) ile gönderilince, insanların bugün uyguladıkları nikâh dışındaki bütün câhiliye nikâhlarını iptal etti.’” (Buhârî, Nikâh, 37; Ebû Dâvûd, Talâk, 32-33)


İbn Ömer’in (radıyallahu anh) naklettiğine göre, Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

“İslâm’da şiğâr (nikâhı) yoktur.” (Müslim, Nikâh, 60)


Hz. Ali’den (radıyallahu anh) rivayet edilir ki:

Resûlullah, Hayber günü kadınlarla mut’a (nikâhı) ile evlenmeyi yasakladı. (Müslim, Sayd, 22; Buhârî, Nikâh, 32)


Rebî’ b. Sebre el-Cühenî (radıyallahu anh) anlatıyor:

Babamın yanında bulunduğu bir esnada Resûlullah şöyle buyurmuştu: “Ey insanlar, kadınlarla mut’a nikâhı yapmanız konusunda size izin vermiştim. Ama Allah bunu kıyamet gününe kadar haram kılmıştır. Kimin yanında mut’a ile nikâhlanan kadınlardan biri varsa ona izin versin. Ve onlara verdiğiniz hiçbir şeyi de geri almayın.” (Müslim, Nikâh, 21)

Önceki İçerik825.000 TL nin Zekatı Kaç liradır
Sonraki İçerikKur’anı Kerim’de Zillet ile ilgili Ayetler

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here