Peygamberimizin Ticaret sanat Ziraat İle ilgili Hadisi ve Anlamı

Bir kimse (ticâret, san’at, zirâat gibi) meşrû bir şeyden rızıklanırsa, ona devam etsin.”

IZÂHI

Bir kimse ne ile maişetini te‘mîn ediyorsa, o işin ehli demektir. Bu halde işinde sebat edip üerletmeye çalışması ve o işe kesad arız olmak gibi bir sebeb olmadıkça onu bırakıp başka işle iştigâl etmemesi menfaati îcâbındandır. Meselâ, bir tabib, tabâbeti ve bir tâcir ticâretini ve bir san’atkâr san’atını terk etmeyip, tabib ma’lûmat ve tecrübelerini, tâcir ticâret sâhasını ve san’atkâr san’atında mahâre-tini artırmaya çalışmalıdırlar. İlerleme ancak bu sûretle mümkün olabilir.

Meşhur hâzık doktorlar, zengin tâdrler ve mâhir sanatkârlar hep sebat ve çalışma sayesinde o dereceye erişmişlerdir. Sebatsızlık çok defa hayâl inkisân ve mahrûmiyyetle neticelenir.

Önceki İçerikKalb Ne Demek
Sonraki İçerikKur’anı Kerim’de Yorgun ile ilgili Ayetler

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here