Sizin Hayırlı Olanınız Ehline Hayırlı Olandır Hadisi Şerifin Anlamı

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Sizin hayırlı olanınız, ehline hayırlı olandır. Ben de sizin ehline hayırlı olanınızım. Kadınlara ancak kerîm olanlar ikrâm ederler, onlara leîm olanlar ihânet eder.”

Ehü, aile manasınadır. Kan ve evlât ve kişinin infâkı altında bulunan etbâa şâmildir. Ailenin rüknü evvelâ koca ve karıdır. Ailenin reisi kocadır. Aile reisi, âile efradını ma’ruf veçhile infak ve iâşe, maddî ve manevî ihtiyaçlarını te’minle onları görüp gözetmek ve hoş tutmakla mükelleftir.

Bu uğurda ihtiyâr olunacak meşakkat ve sarfiyyat için mükellef değilmiş gibi sadaka ve ihsan sevâbı da vardır. Bu vazifeleri yerine getiren, âilesine ikrâm etmiş olur. Buna mukâbil âile efrâdmın da, birtakım vazifeleri vardır. Onlar da buna riâyetle mükelleftir.

Meselâ: Kadın kocasının şeref ve haysiy-yetine ve malına hıyânet etmeyip tam bir sadâkatla hareket edecek ve çocuklar ve diğer âile efradından olanlar, âile reisinin gösterdiği meşrû‘ istikâmette hareket ederek, âile huzur ve saadetini te’mîne çalışacaktır.

Bu esaslara muhâlif hareket edenler, hayırsız ve kötü tıynetli kimselerdir.

Hadîs-i şerif de âileden bahsedilmiş ve kadınlar âile erkânından bulunmuş olmak itibariyle kadınlara kıymet verip vermeyenlerin ahlâkî hüviyyetleri beyan buyurulmuştur.

İslâm nazarında kadın da, erkek gibi mükerrem ve daha ziyâde sıyânet ve ikrâma lâyık ve erkekler gibi haklara mâliktir. Islâ-miyyetten evvel kadınlar, eşya gibi telâkki olunur, ve haklarında insan muâmelesi yapılmazdı. îslâmiyyet kat1 i sûrette bu telâkki ve âdetleri reddetmiş ve her vesile ile kadın hak ve şerefini anlatmaya çalışmıştır. Bu mevzuda tafsilât için, “Hâtemü’l-Enbiyâ . Hazret-i Muhammed ve Hayâtı” adlı eserimize bakınız.

Kadınlar da erkekler gibi itikat ve amele âit hükümlere riâyetle mükellef ve bilûmum hukukî meselelerde hür ve müstakildir. Evlilik bu hükümler üzerinde hiçbir tesir icrâ etmez. Halbuki, İsviçre gibi bâzı garp devletleri kanunlarında bu müsâvâta riâyet edilmemiş, o cümleden olarak, kan, sulh hâkiminin izni olmadıkça kocasına kefil olamaması, mal binliği, mal ortaklığı hattâ mal ayrılığı gibi hallerde, kan zararına ve koca lehine birtakım menfaatler tanınmak gibi hükümler kabûl olunmuştur.

Resûl-i Ekrem, kadınlann hukûkuna riâyet edenleri kerîm ve ihânet edenleri leîm vasıflan ile tavsif buyurmuşlardır.

Filhakika, necâbet sâhibi olanlar âile kıymetini bilir ve ikrâm eder. Kötü tıynetli olanlar ise ihânet ve hıyânet eder. Âile müesse-sesini mâtem hâline getirenler, erkek ve kadın hep kötü tıynetli olanlardır.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mersin eskort -
deneme bonusu
- deneme bonusu veren siteler - Goley90 Giriş - youtube beğeni satın al - buy youtube likes - Vozol - istanbul escorts - beşiktaş escort - beylikdüzü escort - postegro - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - postegro - vozolcenter.co - istanbul escort - gebze escort - Baywin Giriş - canlı casino - canlı casino