Şu İki Haris Doymaz Talib i İlim Talib İ Dünya Hadisi Şerifin Anlamı

Şu iki haris doymaz: Tâlib-i ilim, tâlib-i dünyâ.”

İZAHI

Menhûm, lûgatta yemekle doymayan, yedikçe iştihası artan mâ-nâsınadır. Tâlib-i ilim ile tâlib-i dünyâ, doymam ak ta, yemekle doymayan kimseye teşbih olunmuştur.

Tâlib-i ilim, kendisini ilme verip gece ve gündüz çalışan ve uğraşan kimsedir. Bu gibiler edindikleri bilgi ile iktifa etmezler, ömürleri boyunca çalışırlar, yine doymazlar. Bir diploma almak için çalışanlar, tâlib-i ilim mefhûmundan hâriçtirler, bunların kahir ekseriyeti diploma ile doyarlar, sonra tahsil ve tetebbuu terk ederek dünyâ malına dalarlar.

Tâlib-i dünyâya gelince: Bunlar mal kazanmak, zengin olmak için çalışanlardır ki, kazandıkça hırslan, kazançları arttıkça tehâlük-leri artar, bir türlü mala doymak bilmezler ve nihâyet bir gün hepsini dünyâda bırakarak bir kefenle öbür dünyâya göçüp giderler.

Hazret-i Resûl-i Ekrem Efendimiz, bu hadîs-i şerîfde insanların yaradılışlarındaki meyilleri beyan buyurmuştur. Gerek ilim ve gerek mal hırsı hakkında diğer bâzı hadîslerde izahlarda bulunduk. Bundan sonra yeri geldikçe bulunacağız.

Önceki İçerikLa Ahade Esbetu Minhu Nedir
Sonraki İçerikKur’anı Kerim’de Yeşil ile ilgili Ayetler

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here