Meratibus Sahih Ne Demektir

Meratibu’s-Sahîh : Sahîh li-aynihî (veya li-zâtihî) hadislerin dereceleri manasına bir tabirdir. Sahih olduğu belirlenmiş hadislerin derecelerini belirtmekte kullanılır. İbnu’s-Salâh’ın naklettiğine göre sahih hadisler yedi mertebededirler.

1. Muttefekkun aleyh: Buhârî ile Müslim’in ittifakla sahihlerine aldıkları sahih hadislerdir. 2. Me’nferede bihi’l-Buhârî: Buhâri’nin sahih görüp Sahihi’ne aldığı, Müslim’in almadığı hadisler. Bir diğer ifadeyle Buhâri’nin Müslim’den infirad ettikleri.
3. Me’nferede bihî Müslim: Müslim’in rivayetinde Buhâri’den infirad ederek sahihine aldıkları.
4. Mâ alâ Şartihima: Buhârî ile Müslim’in sahihlerine almadıkları, ancak sahihlik şartlarına uyanlar.
5. Mâ alâ Şarti’l-Buhârî: Buharinin koyduğu sahihlik şartlarına uyan sahih hadisler.
6. Mâ alâ Şarti Müslim: Müslim’in koyduğu sahihlik şartlarına uyanlar.
7. Sahîh inde gayrihima: Buhârî ve Müslim’den başka muhaddislerin sahih olduğuna hükmettikleri hadisler

Önceki İçerikMenferede Bihi Müslim Ne Demek
Sonraki İçerikMerfu Nedir

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here