Mutabaatı Tamme Ne Demek

Hazreti Muhammet’in, Müslümanlarca büyük değer verilen, genel kural niteliğindeki sözleri ve davranışları. TDV tarafından basılan eser; hadis ilmiyle ilgili belli başlı terim ve tabirlerin, harf sırasına göre ele alındığı, konuyla ilgili alimlerin görüşlerinin özetlendiği ansiklopedik bir çalışmadır. Bazı hadis uleması “hadis” kavramını yalnız Hazreti Peygamberin sözleri için değil sahabe ve tabiûndan nakledilen dini içerikli sözler için de kullanmışlarıdır.

Mutâba’at-ı Tâmme : Tam mutâba’at demektir. Mutabaatın kısımlarından biri olup rivayetinde tek kaldığı sanılan ravinin şeyhinden rivayetle hasıl olmasıdır. Bir başka deyişle ferd olduğu sanılan bir hadîsin araştırma sonucu ravisinin şeyhinden bir diğer ravi tarafından rivayet edilme halidir. Fazla bilgi ve misal mutabaat maddesinde verilmiştir. Oraya bakılabilir.

Önceki İçerikİhramlı Kimsenin Dikilmiş Elbise Veya İç Çamaşırı Giymesi Durumunda Ne Yapması Gerekir
Sonraki İçerikMuteşabih Nedir

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here