Sahife Ne demek

Sahîfe : “Sözlük bakımından üzerine yazı yazılmış kağıt veya yazılı kağıtlardan meydana gelen küçük çapta kitap manalarını verir. Çoğulu suhuf gelir. Hadis terimleri arasında sahife, Hz. Peygamber (s.a.s) henüz hayatta iken ve ebedi aleme göç etmesinden sonra sahabe devrinde yazılan küçük çapta hadis kitaplarına denir.

Bunlar umumiyetle hadislerin tedvin ve tasnif devresinden önce yazılmışlardır. Kitâbetu’l-hadîs konusunda da değinildiği gibi, bazı sahabîler Hz. Peygamber’in koyduğu hadis yazma yasağının kaldırılmasından sonra rivayet ettikleri hadisleri yazmışlardır. Bazı sahabîler tarafından yazılarak meydana gelen ilk yazılı hadis metinleri sahifeleri oluşturmuştur.

Bu sahifelerden birisi, Abdullah b. Amr İbni’l-As’ın es-Sahîfetu’s- Sâdıka veya kısaca Sâdıka denilen sahifesidir. Sahabeden Semure b. Cundeb ve Câbir b. Abdillah’ın; tabiîlerden Hemmâm b. Muhebbih’in sahifeleri de konunun örnekleridir. Bunların herbiri hakkında özel başlıklarında kısa bilgiler verilmiştir.

Önceki İçerikSahabi Mürseli Ne Demetir
Sonraki İçerikPeygamberimizin Çalışmak İle İlgili Hadisleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here