Enbiya Suresi Okumanın Fazileti ve Faydaları

Kur’anı kerim’in her süresi ve ayeti hem faziletlidir, hemde önemlidir? Kutsal kitabımız Kur’anı Kerim’de olan Enbiya süresinin fazileti ve sırlarını okumak ve anlamak böyle bir meşgûliyetin pek çok faydaları olacaktır. Birçok surenin ve ayetlerin faziletleri, hadisi şerifler ile ifade edilmiştir. Bu nedenle Kuranı kerim okumanın bir çok sevabı vardır. Hatta bunun sevabı dedelerine, çocuklarına ve torunlarına tesir eder.

Kur’ân-ı kerîmin yirmi birinci sûresi.
Mekke’de nâzil oldu (indi). Yüz on iki âyet-i kerîmedir. Sûre, bâzı peygamberlerden (İbrâhim, İshâk, Lût, Süleymân, Dâvûd, Eyyûb, Yûnus ve Zekeriyyâ aleyhimüsselâm) ve bunların kavimlerini îmâna dâvet etmeleriyle ilgili husûslardan bahsettiği için bu adı almıştır. Enbiyâ sûresinde diğer belli başlı konular, Allahü teâlânın birliği, öldükten sonra dirilme ve âhiret hayâtına dâir hükümlerdir. (Beydâvî, Kurtubî, İbn-i Abbâs)

ENBİYA SÛRESİ’NİN FAZİLETİ VE YARARLARI

1 – Resulullah (Sallallahü Aleyhçi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Enbiya Suresini okursa, ahirette hesabı çok kolay olur. (Kıyamet gününde) peygamberlerle musafaha etmiş olur.” (1)

Enbiyâ Suresi’nin Sırları Hakkında Rivayetler
Hamile olan bir kadın kolay doğum yapmak isterse, Enbiya Suresinin 30. ayetini bir kağıda yazıp suyun içinde bekletir, daha sonra bu sudan içerse, Allah’ın izniyle isteği olur.

☼ 
Yangından veya tehlikesinden kurtulmak veya yanarak ölmemek için Enbiya Suresinin 69. ayeti zaman zaman 693 kere okunur ve tekrarlanır.

☼ 
Her kimin evladı olmuyorsa, Zekeriya (Aleyhisselam)’ın çocuğu olması için yaptığı ve Enbiya Suresinin 89. ayetinde geçen duaya devam ederse, Allah’u Teala’nın izniyle çocuğu olur.

☼ 
Düşük yapan bir kadın bu sıkıntıdan kurtulmak isterse, Enbiya Suresinin 91-93. ayetleri bir kağıda yazılıp üzerinde taşırsa, Allah’ın izni ile isteği olur.

☼ 
Maddi ve manevi hastalıklarına şifa bulmak isteyen kişi, Eyyüb (Aleyhisselam)’ın hastalıkları için yaptığı Enbiya Suresinin 83. ayetine devam etsin.

Enbiya Suresinin 87. ayeti hakkında rivayet edildi ki:
a) Sa’d bin Ebi Vakkas (Radıyallahü Anh)’den rivayetle Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Yunus Peygamber balığın karnında iken (kurtulmayı murat ettide) Rabbine ettiği dua şu idi [“Lâ ilâhe illa ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn”]. Herhangi bir Müslüman herhangi bir şey için bu sözlerle dua ederse, muhakkak surette Allah onu kabul eder.”(2)

b) Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Hasta olan bir kimse 40 defa (bu zikri) okur da ölürse, şehit olarak ölür. Eğer, hastalıktan kurtularak şifa bulur, iyileşirse, günahları affedilir.”(3)

c) Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Size birinizin başına dünya ile ilgili bir sıkıntı veya bela geldiğinde okuyarak bundan kurtulacağı bir şeyi haber vereyim mi? O, (Hazreti) Yunus’un Duasıdır.”(4)

d) Cafer bin Muhammed Hazretleri buyurdu ki: “Bir kederi olana şaşıyorum. Nasıl şu yukarıda zikredilen duayı (Hz. Yunus (a.s.)’ın duası) yapmaz.”

e) Her türlü tehlikeye karşı okunur.

f) Bu zikir her ne niyet için 41 gün sabah namazından sonra 41 defa okunmaya devam edilirse, Allah’ü Teala o kimsenin muradını nasip eder. (Kişi için istediği şey, helal ve hayırlı bir şey ise)

g) Herhangi bir kimsenin Allah katında bir isteği olursa, abdestli olarak secdeye varıp 40 kere bu zikri ederse, ne dileği varsa, kabul edilir.

h) Bir kimse: bu duayı hapiste bulunan, esir olan, borçlu veya hastaya şifa için okursa, okunacak miktarı 100, 313, 1000, 2455 kere okumalı yine de sonuç alamadı ise 70.000′ den 700.000’e kadar miktarı çoğaltmalıdır. Okumada kusur edilmediyse veya tesir edeceğine inanılmışsa, mutlaka istenen sonuç elde edilir. Defalarca tecrübe edilmiştir.

Dipnotlar
Ebu Suud Efendi, Ebu Suud Tefsiri (İrşadü Aklis-Selim) 6/90
Tirmizi, Daavat, 3505
Hakim, El-Müstedrek, 1/506
Suyuti, Cami’ussağir, 3/104, no.2861; Hakim, Müstedrek, 1/505
Bu tür duaları, Müslümanlar, her zaman okumuşlar ve maksatlarına kavuşmuşlardır. Ancak namaz kılmayan, haram işiten ve kalbi gafil olan, yaptığı duadan tam nitece alamaz. Ehli Sünnet inancında olmayanın bu tür duaları okuması fayda vermez. Allah’ü Teala, her şeyi bir sebep ile yaratmaktadır. Bir şeye kavuşmak isteyen, o şeyin sebebine yapışmalıdır. Rabbimiz, insana sıhhat, şifa vermek için dua etmeyi, sadaka vermeyi ve illaç kullanmayı sebep kılmıştır.

 

ENBİYA SURESİ NEDEN İNDİRİLMİŞTİR?

Kıyameti inkâr edip Hz. Muhammed’in (A.S.) başarılı oiamıyacağını ddia edenlere veya öyle sananlara bir cevap olmak üzere yukarıdaki âyet-er indirildi. [1]

Benî Huzaa kabilesinden kendini bilgili sanan birkaç kişi, meleklerin Allah’ın kızları olduklarını iddia ediyorlar ve bu nedenle de onların şefaa­tini istiyorlardı. Bunun üzerine yukarıdaki âyetler indi. [2]

İbn Abbas (R.A.) diyor ki:

«Melekler, Allah’ın kendilerinden râzi olduğu Lâ ilahe İllallah ehline şefaat ederler.» [3]

Tabiîn’den Mücahid diyor ki:

«Allah kimden râzi olursa, âhirette melekler onlar için şefaatçi olur­lar.» [4]

Katade diyor ki:

«Melekler, Tevhîd Ehline şefaat ederler. Çünkü Allah’ın kendilerinden hoşnut olduğu kulları bunlardır.» [5]

Kureyş müşriklerinin elebaşısı Ebû Ceh[ yandaşlarıyla otururken, az ileriden Hz. Peygamber (A.S.) Efendimiz geçiyordu. Ebû Cehl’in gözü Ona dokununca, alaylı bir tavırla: «Bu mudur Abdülmenaf oğullarının peygam­beri?» diyerek güldü. Bunun üzerine yukarıdaki âyetler indi. [6]

[1] Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 8/3878.

[2] Tefsîr-i Kurtubî : 11/28- Mefatihülgayb: 6/142

[3] Tefsîr-i Kurtubî : 11/28

[4] Sahîh-i Müslim

[5] Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 8/3899-3900.

[6] Lübabu’t-te’vll : 3/260 Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 8/3912.

Önceki İçerikGusül Edilen Yerde Dua Okunur mu
Sonraki İçerikKur’anı Kerim’de Emir Sahipleri ile ilgili Ayetler

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here