İnsan Suresi Kaç Ayettir Hakkında Bilgi

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

İnsan suresi kaç ayetten oluşur? Kur’anı Kerim’in bir suresi olan İnsan süresi Medine i münevvere döneminde inmiştir. edine’de er-Râhman suresinden sonra, el-Zelzele suresinden önce nâzil olmuştur. Kur’an-ı Kerîm’in mushaf sıraması olarak yetmişaltıncı suresidir. Otuzbir ayet; ikiyüzkırk kelime sayısı ve binatmışbeş harftir. Fasılası sadece “elif” harfidir. Sûre, adını birinci âyetteki “insan” kelimesinden almıştır. Aynı âyette geçen “ed-Dehr” kelimesinden dolayı Dehr sûresi diye de anılır. Dehr, zaman demektir. Sûrede başlıca, ahiret hayatıyla ilgili meseleler ve özellikle takva sahiplerinin cennette kavuşacakları çeşitli nimetler konu edilmektedir. Surenin mekkî veya medenî oluşunda ihtilâf vardır. İşlenen konu açısından daha çok mekkî sûrelere benzemektedir. Peki İnsan süresi kaçıncı cüzdür diye merak ediyorsanız. Mukaddes Kur’anı Kerim 29 cüzden oluşur. İnsan suresi 30. cu cüzde yer almaktadır.  “İnsan” isminin yanında “Dehr”, “Ebrâr”, “Emşâc”, “Hel Etâ” gibi isimleri de vardır.

Peygamber Efendimiz Buyururlarki İnsan Suresini İhlaslı bir şekilde okuyan her kimsenin Mükafatı Cennet’tir,

İnsan Suresini Sürekli Okuyan Her kimsenin Manevi Değerleri Artar,

Görünür Görünmez Her Türlü Kazadan uzak durmak için İnsan suresi 7 defa zikredilmelidir,

Ahlaki Yönden Kendisini düzeltmek isteyenler sureyi bolca okusun…

Bismillâhirrahmânirrahîm ( Rahman Ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla)

1.İnsan (henüz) anılır bir şey değilken (yaratılmamışken) üzerinden uzunca bir zaman geçti.

2.Şüphesiz biz insanı, karışım hâlindeki az bir sudan (meniden) yarattık ve onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık.

3.Şüphesiz biz onu (ömür boyu yürüyeceği) yola koyduk. O bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük ederek kat eder.

4.Şüphesiz biz, kâfirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık.

5.İyiler ise, katkısı kâfur olan içecekler dolu bir kadehten içerler.

6.Bir pınar ki Allah’ın kulları ondan içer, onu (istedikleri şekilde) fışkırtıp akıtırlar.

7.O kullar adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü her yanı kuşatmış bir günden korkarlar.

8.Onlar, seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler.

9.(Yedirdikleri kimselere şöyle derler:) “Biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz.”

10.“Çünkü biz, asık suratlı, çetin bir günden (o günün azabından dolayı) Rabbimizden korkarız.”

11.Allah da onları o günün kötülüğünden korur ve yüzlerine bir aydınlık ve içlerine bir sevinç verir.

12.Sabretmelerine karşılık da onları cennet ve ipek(ten giysiler) ile mükâfatlandırır.

13.Orada koltuklar üzerine kurulmuş olarak bulunurlar. Orada ne güneş (yakıcı sıcak) görürler, ne de dondurucu soğuk.

14.Üzerlerine cennetin gölgeleri sarkmış, cennetin meyveleri (kolayca alınacak şekilde) yakınlaştırılarak hazırlanmıştır.

15.Etraflarında gümüş kaplar, şeffaf kadehler dolaştırılır.

16.Gümüşten billur kaplar ki, onları (ihtiyaca göre) ölçüp düzenlemişlerdir.

17.Orada kendilerine, katkısı zencefil olan içecekle dolu bir kâseden içirilir.

18.Orada bir pınar ki ona “selsebil” adı verilir.

19.Çevrelerinde, gördüğünde saçılmış inciler sanacağın, hep aynı gençlik ve güzellikte kalacak hizmetçiler dolaşır.

20.Orada, görünce (sonsuz) nimetler ve büyük bir mülk (hükümranlık) görürsün.

21.Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir.

22.Onlara şöyle denecektir: “Şüphesiz bu sizin için bir mükâfattır. Çalışma ve çabanız makbul görülmüştür.”

23.Şüphe yok ki, Kur’an’ı sana elbette biz indirdik biz.

24.O hâlde, Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra ve hiçbir nanköre itaat etme.

25.Sabah akşam Rabbinin adını an.

26.Gecenin bir kısmında O’na secde et; geceleyin de O’nu uzun uzadıya tespih et.

27.Şunlar (inanmayanlar) dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar.

28.Onları biz yarattık ve eklemlerini (birbirine) biz bağladık. Dilediğimizde (onları yok eder) yerlerine benzerlerini getiririz.

29.İşte bu bir öğüttür. Dileyen, Rabbine ulaştıran bir yol tutar.

30.Allah’ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

31.O, dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır.


İnsan Suresi Okunuşu
Bismillâhirrahmânirrahîm
1. Hel eta alel’insani hıynüm mined dehri lem yekun şey’en mezkura.
2. İnna halaknel’insane min nutfetin emşacin nebteliyhi fece’alnahu semiy’an basıyra.
3. İnna hedeynahussebiyle imma şakirav ve imma kefura.
4. İnna a’tedna lilkafiriyne selasile ve ağlalen ve se’ıyren.
5. İnnel’ebrare yeşrebune min ke’sin kane mizacuha kafura
6. Aynen yeşrebu biha ‘ıbadullahi yufecciruneha tefciyra.
7. Yufune binnezri ve yehafune yevmen kane şerruhu mustetıyren.
8. Ve yut’ımunetta’ame ‘ala hubbihi miskiynen ve yetiymen ve esiyren.
9. İnnema nut’ımukum livechillahi la nuriydu minkum cezaen ve la şukuren.
10. İnna nehafu min rabbina yevmen ‘abusen kamtariyren.
11. Fevekahumullahu şerre zalikelyevmi ve lakkahum nadreten ve sururen.
12. Ve cezahum bima saberu cenneten ve hariyren.
13. Muttekiiyne fiyha ‘alel’eraiki la yerevne fiyha şemsen ve la zemheriyren.
14. Ve daniyeten ‘aleyhim zılaluha ve zullilet kutufuha tezliylen.
15. Ve yutafu ‘aleyhim bianiyetin min fıddatin ve ekvabin kanet kavariyle.
16. Kavariyle min fıddatin kadderuha takdiyren.
17. Ve yuskavne fiyha ke’sen kane mizacuha zencebiylen.
18. ‘Aynen fiyha tusemma selsebiylen.
19. Ve yetufu ‘aleyhim vildanun muhalledune iza reeytehum hasibtehum lu’luen mensuren.
20. Ve iza reeyte semme reeyte ne’ıymen ve mulken kebiyren.
21. ‘Aliyehum siyabu sundusin hudrun ve istebrakun ve hullu esavire min fıddatin ve sekahum rabbuhum şeraben tahuren.
22. İnne haza kane lekum cezaen ve kane sa’yukum meşkuren.
23. İnna nahnu nezzelna ‘aleykelkur’ane tenziylen.
24. Fasbir lihukmi rabbike ve la tutı’ minhum asimen ev kefuren.
25. Veskurisme rabbike bukreten ve asıylen.
26. Ve minelleyli fescud lehu ve sebbıhhu leylen taviylen.
27. İnne haulai yuhıbbunel’acilete ve yezerune veraehum yevmen sekıylen.
28. Nahnu halaknahum ve şededna esrehum ve iza şi’na beddelna emsalehum tebdiylen.
29. İnne hazihi tezkiretun femen şaettehaze ila rabbihi sebiylen.
30. Ve ma teşaune illa en yeşaallahu innallahe kane ‘aliymen hakiymen.
31. Yudhılu men yeşau fiv rahmetihi vezzalimiyne e’adde lehum ‘azaben eliymen.  

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mersin eskort -
deneme bonusu
- deneme bonusu veren siteler - Goley90 Giriş - youtube beğeni satın al - buy youtube likes - istanbul escorts - beşiktaş escort - beylikdüzü escort - postegro - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - istanbul escort - bonusu veren siteler - sahabet güncel adres - onwin kayıt - Aviator oyna - izle porno - buy twitter followers - yabancı dizi