Kıyame Suresi Okumanın Fazileti ve Faydaları

Yüce Allah Azimuşşanın son indirdiği kuranı kerim Kıyamet veya Kiyame süresinin fazileti ve sırları nelerdir? Bir çoğumuz Kuranı Kerim okurken manevi bir değerde kazandığımızı hisediyoruz. Çünkü Kur’an-ı Kerîm ferde ve cem’iyete, bütün insan sınıflarına, bütün memleketlerde ve bütün devirlerde insan hayatının bütününe, maddî – mânevî bir hidayet rehberidir. Onun için Kıyame suresini veya başka sureleri okuyarak Allah’tan şifa veya başka bişey istiyebilirsiniz.

Kur’ân-ı kerîmin yetmiş beşinci sûresi.
Kıyâme sûresi, Mekke’de nâzil oldu (indi). Kırk âyet-i kerîmedir. Kıyâmet hâllerinden bahsedildiği için Sûret-ül-Kıyâme denilmiştir. Sûrede öldükten sonra dirilme ve kıyâmetin mutlaka kopacağı, insanın kıyâmet günündeki aczi, telâşı, o gün başıboş bı rakılmayacağı, onu basit bir meniden yaratan Allahü teâlânın tekrar diriltmeye de kâdir olduğu bildirilmektedir.

KIYAME SURESİ NEDEN İNDİRİLMİŞTİR?
“Onu (ezberlemeyi) çabuklaştırmak için dilini onunla kıpırdatma!” ayetinin (16. ayet) nüzul sebebiyle ilgili olarak Buhari, Müslim ve Ahmed, İbni Abbas’tan şöyle dediğini rivayet etmektedirler: Rasulullah (s.a.)’a va­hiy indirildi mi o da onu ezberlemek maksadıyla okuyarak dilini kıpırdatırdı. Bunun üzerine Yüce Allah: “Onu (hıfzetmeyi) çabuklaştırmak için dilini onunla kıpırdatma” ayetini indirdi.

KIYAME SÛRESİ’NİN FAZİLETİ VE YARARLARI

Hadîs-i şeriflerde buyuruldu ki:

“Kıyâme sûresini devamlı okuyan kimse, kıyâmet gününde açık alınla haşrolunur.”

“Kim kıyâme sûresini okursa, ben ve Cebrâil (aleyhis-selâm) kıyâmet günü, kıyâmete inandığına dâir ona şâhid-lik yaparız.”

Kim Kıyâme sûresini okursa, ben ve Cebrâil (aleyhisselâm), kıyâmet günü kıyâmete inandığına dâir ona şâhidlik yaparız. (Hadîs-i şerîf-Kâdı Beydâvî Tefsîri)

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her gece Kıyame Suresini okuyanın kıyamet gününde, Allah’u Teala’ya yüzü ayın ondördü gibi (parlak) olur.”(Ebu Suud Efendi, Ebû Suud Tefsiri (İrşâdü Aklis-Selim), 9/63)

Günah işlemeye devam eden kişi bu sureyi okumaya devam ederse, inşallah yaptığına pişmanlık duymasına sebep olur. Gerekli nasihatı alarak bir daha eski kötü alışkanlıklarına dönmez.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin