Kıyamet Suresi Kaç Ayettir Hakkında Bilgi

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Kıyamet suresi kaç ayetten oluşur? Sûre, adını birinci âyetteki “el-Kıyâme” kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, öldükten sonra dirilme ve ceza, ölüm sırasında insanın durumu ve kâfirlerin ahirette karşılaşacağı zorluklar konu edilmektedir. Mushaftaki sıralamada yetmiş beşinci, iniş sırasına göre otuz birinci sûredir. Karia sûresinden sonra, Hümeze sûresinden önce Mekke i mükerreme döneminde inmiştir. Ayrıca “Lâ uksimü” adıyla da anılmaktadır. Kırk âyet, yüzdoksandokuz kelime ve üçyüzelliiki harften ibarettir. Âyet sonlarına âhenk veren fâsılaları; elif, yâ ve ha harfleridir. Peki Kıyame suresi kaçıncı cüzdür denildiğin’de yirmi dokuzuncu cüzde yer aldığını ve Kur’anı Kerim 30. cüzden oluşur olduğunu unutmamak lazım.

Sûrenin ilk iki ayet-i kelimesi, kıyâmeti ve insanı ele alarak başlamaktadır. Sûrenin ikinci kısmında kıyâmet gününe inanmayan müşriklerin bazı iddialarına cevaplar vardır. Sûrenin üçüncü kısmı, bizzat Rasûlüllah (s.a.s)’ı muhatap almaktadır. Dördüncü kısımda âhiret âleminde iki grup insanın durumunu açıklamaktadır. Sûrenin beşinci bölümü, ölüm anındaki kâfirlerin perişan hallerinden sözeder. Sûrenin son kısmı, başlangıçla olduğu gibi, insanı ve diriltme günü (ba’s günü) üzerinde durulmaktadır. Böylece, sûre başından sonuna kadar kıyâmet konusunu son derece ibret verici bir üslûpla insanlara sunmaktadır.

Bismillâhirrahmânirrahîm (Rahman Ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla)

1.Kıyamet gününe yemin ederim.

2.(Kusurlarından dolayı kendini) kınayan nefse de yemin ederim (ki diriltilip hesaba çekileceksiniz).

3.İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır?

4.Evet bizim, onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter.

5.Fakat insan önünü (geleceğini, kıyameti) yalanlamak ister.

6.“O kıyamet günü ne zaman?” diye sorar.

7,8,9,10.Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman, o gün insan “kaçış nereye?” diyecektir.

11.Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur.

12.O gün varıp durulacak yer, sadece Rabbinin huzurudur.

13.O gün insana, yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir.

14,15.Hatta, mazeretlerini ortaya koysa da, o gün insan kendi aleyhine şahittir.

16.(Ey Muhammed!) Onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma.

17.Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir.

18.O hâlde, biz onu okuduğumuz zaman, onun okunuşuna uy.

19.Sonra onu açıklamak da bize aittir.

20,21.Hayır! Siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz.

22.O gün birtakım yüzler aydındır.

23.Rablerine bakarlar.

24.O gün birtakım yüzler de asıktır.

25.Bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacaklarını anlarlar.

26,27,28,29,30.Hayır, can boğaza dayandığı, “Kimdir (bunu) iyi edecek?” dendiği, (ölmek üzere olanın da) bunun ayrılış olduğunu bildiği, bacakların birbirine dolandığı zaman, işte o gün sevk ediliş, Rabbinedir.

31.O, (Peygamberi) doğrulamamış, namaz da kılmamıştı.

32.Fakat yalanlamış ve yüz çevirmişti.

33.Sonra da kasıla kasıla ailesine gitmişti.

34,35.“Bu azap sana lâyıktır, lâyık! Evet, lâyıktır sana, lâyık!” denecektir.

36.İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder.

37.O dökülen meniden ibaret az bir su değil miydi?

38.Sonra bu, bir “alaka” oldu. Derken Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi.

39.Nihayet ondan da erkek ve dişi iki eşi var etti.

40.Şimdi, bunları yapan Allah’ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?

Kıyamet Suresi Okunuşu
Bismillâhirrahmânirrahîm
1. La uksimu biyevmilkıyameti.
2. Ve la uksimu binnefsillevvameti.
3. Eyahsebul’insanu ellen necme’a ‘ızamehu.
4. Bela kadiriyne ‘ala en nusevviye benanehu.
5. Bel yuriydul’insanu liyefcure emamehu.
6. Yes’elu eyyane yevmulkıyameti.
7. Feiza berikalbesaru.
8. Ve hasefelkameru.
9. Ve cumi’aşşemsu velkameru.
10. Yekulul’insanu yevmeizin eynelmeferru.
11. Kella la vezere.
12. İla rabbike yevmeizinilmustekarru.
13. Yunebbeul’insanu yevmeizin bima kaddeme ve ahha re.
14. Belil’insanu ‘ala nefsihi besıyretun.
15. Ve lev elka me’aziyrehu.
16. La tuharrik bihi lisaneke lita’cele bihi.
17. İnne’aleyna cem’ahu ve kur’anehu.
18. Feiza kare’nahu fettebı’kur’anehu.
19. Summe inne ‘aleyna beyanehu.
20. Kella bel tuhıbbunel’acilete.
21. Ve tezerunel’ahırete.
22. Vucuhun yevmeizin nadıretun.
23. İla rabbiha nazıretun.
24. Ve vucuhun yevmeizin basire’un.
25. Tezunnu en yuf’ale biha fakıretun.
26. Kella iza beleğatitterakıye.
27. Ve kıyle men rakın.
28. Ve zanne ennehulfraku.
29. Velteffetissaku bissakı.
30. İla rabbike yevmeizinilmesaku.
31. Fela saddeka ve la salla.
32. Ve lakin kezzebe ve tevella.
33. Summe zehebe ila ehlihi yetemetta.
34. Evla leke feevla.
35. Summe evlaleke feevla.
36. Eyahsebul’insanu en yutreke suden.
37. Elem yeku nutfeten min meniyyin yumna.
38. Summe kane ‘alekaten fehaleka fesevva.
39. Fece’ale minhuzzeyceynizzekere vel’unsa.
40. Eleyse zalike bikadirin ‘ala en yuhyiyelmevra.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mersin eskort -
deneme bonusu
- deneme bonusu veren siteler - Goley90 Giriş - youtube beğeni satın al - buy youtube likes - istanbul escorts - beşiktaş escort - beylikdüzü escort - postegro - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - istanbul escort - Baywin Giriş - bonusu veren siteler - sahabet güncel adres - onwin kayıt - Aviator oyna