Kur’anı Kerim’de Göşteriş Yapmak ile ilgili Ayetler

Konularına göre alfabetik Kur’an sistematik fihristi kelime sözleri. Kuranda gösteriş yapmakla ilgili arapça sure ve ayetlerin okunuşları hangileridir? Gösteriş yapanlarla ilgili Kur’anı Kerim de sure ve ayetlerin anlamları meali nedir? Gösteriş yapanları anlatan ayetler nelerdir? Kurani Kerimde gösteriş için neler söylüyor? Gökyüzü kuranda nasıl geçiyor?

Bakara Suresi, 264. ayet okunuşu : Yâ eyyuhâllezîne âmenû lâ tubtılû sadakâtikum bil menni vel ezâ, kellezî yunfiku mâlehu riâen nâsi ve lâ yu’minu billâhi vel yevmil âhır(âhıri), fe meseluhu ke meseli safvânin aleyhi turâbun fe esâbehu vâbilun fe terakehu saldâ(salden), lâ yakdirûne alâ şey’in mimmâ kesebû vallâhu lâ yehdîl kavmel kâfirîn(kâfirîne).

Bakara Suresi, 264. ayet: Ey iman edenler, Allah’a ve ahiret gününe inanmayıp, insanlara karşı gösteriş olsun diye malını infak eden gibi minnet ve eziyet ederek sadakalarınızı geçersiz kılmayın. Böylesinin durumu, üzerinde toprak bulunan bir kayanın durumuna benzer; üzerine sağnak bir yağmur düştü mü, onu çırılçıplak bırakıverir. Onlar kazandıklarından hiçbir şeye güç yetiremez(elde edemez)ler. Allah, kafirler topluluğuna hidayet vermez.

Nisa Suresi, 38. ayet: Ve onlar, mallarını insanlara gösteriş olsun diye infak ederler, Allah’a ve ahiret gününe de inanmazlar. Şeytan, kime arkadaş olursa, artık ne kötü bir arkadaştır o.

Nisa Suresi, 38. ayet okunuşu :  Vellezîne yunfıkûne emvâlehum riâen nâsi ve lâ yu’minûne billâhi ve lâ bil yevmil âhir(âhiri). Ve men yekuniş şeytânu lehu karînen fe sâe karînâ(karînen).

Nisa Suresi, 142. ayet okunuşu : İnnel munâfikîne yuhâdiûnallahe ve huve hâdiuhum, ve izâ kâmû ilâs salâti kâmû kusâlâ yurâunen nâse ve lâ yezkurûnallâhe illâ kalîlâ(kalîlen).

Nisa Suresi, 142. ayet: Gerçek şu ki, münafıklar (sözde), Allah’ı aldatmaktadırlar. Oysa O, onları aldatandır. Namaza kalktıkları zaman, isteksizce kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah’ı ancak çok az anarlar.

Enfal Suresi, 47. ayet okunuşu : Ve lâ tekûnû kellezîne haracû min diyârihim bataran ve riâen nâsi ve yasuddûne an sebîlillâh (sebîlillâhi), vallâhu bimâ ya’melûne muhît(muhîtun).

Enfal Suresi, 47. ayet: Bir de yurtlarından refahtan şımarıp-azıtarak, insanlara gösteriş yaparak çıkanlar ve (halkı) Allah’ın yolundan alıkoyanlar gibi olmayın. Allah, onların yaptıklarını çepeçevre kuşatandır.

Ma’un Suresi, 4. ayet okunuşu : Fe veylun lil musallîn(musallîne).

Ma’un Suresi, 4. ayet: İşte (şu) namaz kılanların vay haline,

Ma’un Suresi, 5. ayet okunuşu : Ellezîne hum an salâtihim sâhûn(sâhûne).

Ma’un Suresi, 5. ayet: Ki onlar, namazlarında yanılgıdadırlar,

Ma’un Suresi, 6. ayet okunuşu : Ellezîne hum yurâûn(yurâûne).

Ma’un Suresi, 6. ayet: Onlar gösteriş yapmaktadırlar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin