29.7 C
İstanbul
30.4 C
Ankara
28 C
Konya
12 Ağustos Çarşamba 2020

Kur’anı Kerim’de İncir ile ilgili Ayetler

- Advertisement -
- Advertisement -

Konularına göre alfabetik Kur’an sistematik fihristi kelime sözleri. Kuranda incir ile alakalı arapça sure ve ayetlerin okunuşları hangileridir? Kurani Kerimde incir hakkında neler söylüyor? İncir kuranda nasıl geçiyor? İncir ile ilgili Kur’anı Kerim de sure ve ayetlerin anlamları meali nedir? İnciri anlatan ayetler nelerdir?

Tin Suresi, 1. ayet okunuşu : Vet tîni vez zeytûn(zeytûni).

Tin Suresi, 1. ayet: İncire ve zeytine andolsun,

Tin Suresi, 1. ayet Tefsiri : Yüce Allah kendisinin ilim, sanat ve kudret sıfatlarını gösteren dört önemli varlığa yani insanın maddî gıdalarından olan incir ve zeytine ve mânevî gıdası olan vahyin indiği Sînâ dağı ile “emin belde”ye (Mekke), insanların muhtaç oldukları maddî ve mânevî ikramların mükemmel örneklerine yemin ederek insanı en güzel biçimde yarattığını, hem bedenen hem de ruhen yükümlülük alabilecek yeteneklerle donattığını ifade buyurmuştur (insanın seçkin yaratılışı ve üstünlüğü hakkında ayrıca bk. İsrâ 17/70).

Bir görüşe göre incir ve zeytin, mecaz olarak bu ağaçların çokça bulunduğu toprakları, yani Akdeniz’in doğusunda bulunan Filistin ve Suriye’yi simgelemektedir. Kur’an’da adı geçen peygamberlerin çoğu bu topraklarda yaşadıkları ve tebliğde bulundukları için bu iki ağaç cinsi bu peygamberlerin dile getirdiği dinî öğretilerin sembolü olarak kabul edilmektedir. Kezâ “tîn” ve “zeytûn” kelimeleri hakkında, ilkiyle Mekke’deki Mescid-i Haram’ın, ikincisiyle Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’nın kastedildiği gibi daha başka sembolik izahlar yapılmıştır. Ancak Şevkânî’nin de haklı olarak belirttiği gibi bu tür yorumların aklî ve naklî dayanağı yoktur (V, 545-546).

Âyette Sînâ dağı için kullanılan sînîn kelimesinin Habeşçe veya Nabatça olduğu ve “verimli, bereketli, bol ağaçlı” veya “mübarek” anlamına geldiği belirtilir (Râzî, XXXII, 10; İbn Âşûr, XXX, 421). Mekke’nin “güvenli şehir” olarak anılmasının sebebi ise gerek İslâm’dan önce gerekse İslâmî dönemde buranın bir barış kenti olarak tanınması ve orada her türlü kan dökmenin yasaklanmasıdır.

“En güzel biçim” diye çevirdiğimiz ahsen-i takvîm tamlaması bu bağlamda insana Allah tarafından verilen en güzel ve en mükemmel biçim ve yapıyı, bu sayede insanın, yeryüzü varlıkları içinde gerek fizyolojik gerekse ruhsal yetenekler bakımdan en mükemmel ve en seçkin canlı olarak yaratılmış olmasını ifade eder. Yaratılmışların en mükemmeli olan insanda bulunan –âyetteki deyimiyle– bu güzelliğin kaynağı, Allah’ın onu kendi eliyle yaratıp ruhundan üflemesi (bk. Sâd 38/72), “kendi sûreti üzere” (kendi sıfatlarından ona –insanlık düzeyinde olmak üzere– lutufta bulunarak) yaratması (bk. Buhârî, “İsti’zân”, 1; Müslim, “Birr”, 115), onu yeryüzünde halife kılması (bk. Bakara 2/30; bilgi için bk. Süleyman Uludağ, “Ahsen-i Takvîm”, DİA, II, 178) vb. lutuf ve inayetleridir. Müfessirler Allah’ın insandan daha güzel mahlûku olmadığı kanaatindedirler. Zira Allah insanı canlı, bilen, irade sahibi, konuşan, işiten, dinleyen, gören, düşünüp tedbir alan, hikmetle hareket eden ve bütün bu özellikleri sayesinde fizik bakımdan kendisinden daha güçlü varlıklar üzerinde bile hâkimiyet kurabilen bir varlık olarak yaratmıştır ki bütün bu vb. sıfatlar aynı zamanda ilâhî sıfatların bir kısmının ondaki yansımaları, tecellileridir (krş. Şevkânî, V, 546).

- Advertisement -

İlginizi Çekebilir

Rüyada Baş Görmek Neye İşarettir

İmamı Nablusi Rüya Tabirleri : Rüyada görülen baş, insanın otoritesi ve elinin al­tında bulunan sermayesidir. Başının büyüklüğü şerefinin fazla­lığına, küçüklüğü de noksanlığına yorumlanır. Bir...

Hasan Dursun Hor Bakma Sen Toprağa Sözleri

Hasan Dursun ilahilerinden hor bakma sen toprağa sözü ve videosu dinle Hor Bakma sen toprağa toprakta neler yatar? Kanî bunca evlîya, yüz bîn Peygamber yatar.Cennette buğday...
- Advertisement -

Sala Ne Anlama Gelir

Dini terimlerde bilmediğiniz sözlerin ve kelimelerin anlamını her geçen gün yeni bilmediğimiz kelimler öğreniyoruz. Özelikle dini bilgiler içerisinde çok yabancı olduğumuz ve manasını bilmediğimiz...

Turgay Başyayla Ötme Bülbül İlahi Sözleri

îsmî sübhan vîrdîn mî var bahçelerde yurdun mu var? Bencîleyîn derdîn mî var garîp garîp ötme bülbül Ötme bülbül ötme bülbül derdî derde katma bülbül Benîm derdîm...

Mehmet Tevfik Temiztürk ALLAH’a Şükür Eder Şiiri

Mehmet Tevfik Temiztürk şiirleriyle, kişiliği ve veteriner hayatıyla önemli bir yazar olmakla beraber eserleri ve katkıda bulundukları unutulmaz. Şiirlerimle duygu ve düşüncelerimi işlerken güncel...

Gaziantep Ramazan İmsakiyesi 2020 (Gaziantep İftar Saati)

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 Ramazan imsakiyesi (Gaziantep iftara ne kadar kaldı) Ramazan ayının iftara doğru en çok beklediğimiz anlardan biridir. Ramazan gündüzlerin bol faziletli...
- Advertisement -

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here