26.1 C
İstanbul
27.3 C
Ankara
28 C
Konya
12 Ağustos Çarşamba 2020

Kur’anı Kerim’de Sahife ile ilgili Ayetler

- Advertisement -
- Advertisement -

Konularına göre alfabetik Kur’an sistematik fihristi kelime sözleri. Kurani Kerimde geçen sahife hakkında neler söylüyor? Kuranda Sahife ile alakalı arapça sure ve ayetlerin okunuşları hangileridir? Sahifeyi anlatan ayetler nelerdir? Sahife ile ilgili Kur’anı Kerim de sure ve ayetlerin anlamları meali nedir? Sahife kuranda nasıl geçiyor?

Enbiya Suresi, 104. ayet okunuşu : Yevme natvis semâe ke tayyis sicilli lil kutub(kutubi), kemâ bede’nâ evvele halkın nuîduh(nuîduhu), va’den aleynâ, innâ kunnâ fâılîn(fâılîne).

Enbiya Suresi, 104. ayet: Bizim, göğü kitabın sahifelerini katlar gibi katlayacağımız gün, ilk yaratmaya başladığımız gibi, yine onu (eski durumuna) iade edeceğiz. Bu, Bizim üzerimizde bir vaiddir. Elbette, Biz yapıcılarız.


Fatır Suresi, 25. ayet okunuşu : Ve in yukezzibûke fe kad kezzebellezîne min kablihim, câethum rusuluhum bil beyyinâti ve biz zuburi ve bil kitâbil munîr(munîri).

Fatır Suresi, 25. ayet: Eğer seni yalanlıyorlarsa, senden öncekiler de yalanlandı; elçileri ise; kendilerine apaçık ayetler, sahifeler ve aydınlatıcı kitaplar getirmişlerdi.Necm Suresi, 36. ayet okunuşu : Em lem yunebbe’ bimâ fî suhufi mûsâ.

Necm Suresi, 36. ayet: Yoksa Musa’nın sahifelerinde olan kendisine haber verilmedi mi?Müddesir Suresi, 52. ayet okunuşu : Bel yurîdu kullumriin minhum en yu’tâ suhufen muneşşereh (muneşşereten).

Müddesir Suresi, 52. ayet: Hayır; her biri, kendisine açılmış sahifelerin verilmesini ister.Abese Suresi, 13. ayet okunuşu : Fî suhufin mukerrameh(mukerrametin).

Abese Suresi, 13. ayet: O (Kur’an), ‘şerefli-üstün’ sahifelerdedir.Tekvir Suresi, 10. ayet okunuşu : Ve izes suhufu nuşiret.

Tekvir Suresi, 10. ayet: Sahifeler (amel defterleri) açıldığı zaman,A’la Suresi, 18. ayet okunuşu : İnne hâzâ le fîs suhufîl ûlâ.

A’la Suresi, 18. ayet: Şüphesiz bu, önceki sahifelerde vardır;A’la Suresi, 19. ayet okunuşu : Suhufi ibrâhîme ve mûsâ.

A’la Suresi, 19. ayet: İbrahim’in ve Musa’nın sahifelerinde.Beyyine Suresi, 2. ayet okunuşu : Resûlun minallâhi yetlû suhufen mutahharah(mutahhareten).

Beyyine Suresi, 2. ayet: (O delil de) Allah’tan gönderilmiş-bir elçi (ki,) tertemiz sahifeleri okumaktadır;

- Advertisement -

İlginizi Çekebilir

Sanat Ne Demek

SAN'AT: Ustalıkla, hünerle yapılan iş.En iyi ticâret bezzâzlıktır, yâni kumaş satmaktır. En iyi san'at, terziliktir. (Hadîs-i şerîf-Kimyây-ı Seâdet)Allahü teâlâ, fende ilerleyen, san'at sâhibi olan...

Nazım Hikmet Bir Ayrılış Hikayesi Şiiri

Sincap kararlılığında yaşamış, aşık olmuş, şiirler yazmış gelmiş geçmiş en önemli isimlerinden biri olan Türk şair Nazım Hikmet Ran, daha çok Nazım Hikmet olarak...
- Advertisement -

Aziz Mahmud Hüdayi Divan-ı İlahiyat 30

Bize bizden olan yakîn ü karîb Koma firkat elinde bizi garîb Kereminden visâlin eyle nasîb Meded et yâ enîs-i küll-i garîbÇün emîn eyledin emânetine Yine sen lâyık eyle...

Rüyada Çukur Doldurmak Görmek Ne Anlama Gelir

İmamı Nablusi Rüya Tabirleri : Bir kanalı doldurarak orayı geçilecek bir hale getirdiğini gören rızkını ve kuvvetini koruyarak onu uygun bir şekilde harcar. Bir...

Ahmet Kaya Bir Anka Kuşu Sözleri

Yüzlerce soğuk namlu üzerîme çevrîldî Yüzlerce demîr tetîk aynı anda gerîldîAnne benî söğüdün gölgesînde vurdular Öpmeye kıyamadığın oğlun yere serîldîÜşüştü bîrer bîrer çakallar üzerîme Üşüştü her bîr...

Aziz Mahmud Hüdayi Müfredat 101

Bilindiği gibi Aziz Mahmud Hüdâyî, “mutasavvıf, âlim, şair ve Celvetiye tarikatının kurucusu”dur. Asıl adı Mahmûd’dur. Aslen, Cüneyd-i Bağdâdî Hazretlerinin neslinden olup seyyiddir. 1541 yılında...
- Advertisement -

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here