Kur’anı Kerim’de Tekbir ile ilgili Ayetler

İsra Suresi, 111. ayet okunuşu : Ve kulil hamdu lillahillezi lem yettehız veleden ve lem yekun lehu şerikun fil mulki ve lem yekun lehu veliyyun minez zulli ve kebbirhu tekbira.

İsra Suresi, 111. ayet: Ve de ki: “Övgü (hamd), çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan ve düşkünlükten dolayı yardımcıya da (ihtiyacı) bulunmayan Allah’adır.” Ve O’nu tekbir edebildikçe tekbir et.

Hac Suresi, 37. ayet okunuşu : Len yenalallahe luhumuha ve la dimauha ve lakin yenaluhut takva minkum, kezalike sahharaha lekum li tukebbirullahe ala ma hedakum, ve beşşiril muhsinin.

Hac Suresi, 37. ayet: Onların etleri ve kanları kesin olarak Allah’a ulaşmaz, ancak O’na sizden takva ulaşır. İşte böyle, onlara sizin için boyun eğdirmiştir; O’nun size hidayet vermesine karşılık Allah’ı tekbir etmeniz için. Güzellikte bulunanlara müjde ver.

Müddesir Suresi, 3. ayet okunuşu : Ve rabbeke fe kebbir.

Müddesir Suresi, 3. ayet: Rabbini tekbir et (yücelt)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here