Kur’anı Kerim’de Yıldız ile ilgili Ayetler

Konularına göre alfabetik Kur’an sistematik fihristi kelime sözleri. Kuranda Yıldız ile alakalı arapça sure ve ayetlerin okunuşları hangileridir? Yıldızı anlatan ayetler nelerdir? Yıldız ile ilgili Kur’anı Kerim de sure ve ayetlerin anlamları meali nedir? Yıldız kuranda nasıl geçiyor? Kurani Kerimde geçen Yıldız hakkında neler söylüyor?

 • En’am Suresi, 76. ayet: Gece, üstünü örtüp bürüyünce bir yıldız görmüş ve demişti ki: “Bu benim Rabbimdir.” Fakat (yıldız) kayboluverince: “Ben kaybolup-gidenleri sevmem” demişti.

 • En’am Suresi, 97. ayet: O, karanın ve denizin karanlıklarından yolunuzu bulmanız için size yıldızları var edendir. Bilebilen bir topluluk için Biz ayetleri birer birer (bölüm bölüm) açıkladık.

 • Araf Suresi, 54. ayet: Gerçekten sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah’tır. Gündüzü, durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, Güneş’e, Ay’a ve yıldızlara Kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmak da, emir de (yalnızca) O’nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne Yücedir.

 • Yusuf Suresi, 4. ayet: Hani Yusuf babasına: “Babacığım, gerçekten ben (rüyamda) on bir yıldız, Güneş’i ve Ay’ı gördüm; bana secde etmektelerken gördüm” demişti.

 • Nahl Suresi, 12. ayet: Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin emrinize verdi; yıldızlar da O’nun emriyle emre hazır kılınmıştır. Şüphesiz bunda, aklını kullanabilen bir topluluk için ayetler vardır.

 • Nahl Suresi, 16. ayet: Ve (başka) işaretler de (yarattı); onlar yıldız(lar)la da doğru yolu bulabilirler.

 • Hac Suresi, 17. ayet: Gerçekten iman edenler, Yahudiler, yıldıza tapanlar (Sabii) Hıristiyanlar, ateşe tapanlar (Mecusi) ve şirk koşanlar; şüphesiz Allah, kıyamet günü aralarını ayıracaktır. Doğrusu Allah, herşeyin üzerinde şahid olandır.

 • Hac Suresi, 18. ayet: Görmedin mi ki, gerçekten, göklerde ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanlardan birçoğu Allah’a secde etmektedirler. Birçoğu üzerine azap hak olmuştur. Allah kimi aşağılık kılarsa, artık onun için bir yüceltici yoktur. Şüphesiz Allah, dilediğini yapar.

 • Nur Suresi, 35. ayet: Allah, göklerin ve yerin nurudur. O’nun nurunun misali, içinde çerağ bulunan bir kandil gibidir; çerağ bir sırça içerisindedir; sırça, sanki incimsi bir yıldızdır ki, doğuya da, batıya da ait olmayan kutlu bir zeytin ağacından yakılır; (bu öyle bir ağaç ki) neredeyse ateş ona dokunmasa da yağı ışık verir. (Bu,) Nur üstüne nurdur. Allah, kimi dilerse onu Kendi nuruna yöneltip-iletir. Allah insanlar için örnekler verir. Allah, herşeyi bilendir.

 • Saffat Suresi, 6. ayet: Şüphesiz Biz dünya göğünü ‘çekici bir süsle’, yıldızlarla süsleyip-donattık.

 • Saffat Suresi, 88. ayet: Sonra yıldızlara bir göz attı.

 • Tur Suresi, 49. ayet: Gecenin bir bölümünde ve yıldızların batışının ardında da O’nu tesbih et.

 • Necm Suresi, 1. ayet: Battığı zaman yıldıza andolsun;

 • Vakıa Suresi, 75. ayet: Hayır, yıldızların yer (mevki)lerine yemin ederim.

 • Mürselat Suresi, 8. ayet: Yıldızlar ‘örtülüp (ışıkları) silindiği’ zaman,

 • Tekvir Suresi, 2. ayet: Yıldızlar, bulanıklaşıp-döküldüğü zaman,

 • İnfitar Suresi, 2. ayet: Yıldızlar, dağılıp-yayıldığı zaman,

 • Tarık Suresi, 3. ayet: (Karanlığı) Delen yıldızdır.

Önceki İçerikTicaretinde Kazanamıyan Uman da Ticaret Yapmalıdır Hadisin İzahı Nedir
Sonraki İçerikTurgutreis Turizm Yozgat Firması İletişim ve Telefon Numarası

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here