Mücadele Suresi Okumanın Fazileti ve Faydaları

İslamın yüce kitabı Kur’an-ı Kerim de olan Mücadele Süresinin fazileti ve sırları olmakla beraber ferde ve cem’iyete, bütün insan sınıflarına, bütün memleketlerde ve bütün devirlerde insan hayatının bütününe, maddî – mânevî bir hidayet rehberidir.

Mücadele Suresinin Faziletleri, Bir sureyi veye ayetleri okuyan kişilere manevi armağanlar verilir. Bu manevi armağanlara surelerin ve ayetlerin faziletleri denir. Birçok surenin ve ayetlerin faziletleri, hadisi şerifler ile ifade edilmiştir.

Her surenin bir çok özelliği vardır. Her bir ayet ve sure Allah kelâmı olmakla beraber herbirinin ayrı ayrı özellikleri vardır.

Kur’ân-ı kerîmin elli sekizinci sûresi.
Mücâdele sûresi Medîne’de nâzil oldu (indi). Yirmi iki âyet-i kerîmedir. Birinci âyetinde geçen Mücâdele kelimesinden dolayı sûreye, Sûret-ül-Mücâdele denilmiştir. Sûrede; cemiyet ve muâşeret âdâbı (insanların birbirleri ile olan münâsebetlerinde tut acakları yol) ve Resûl-i ekremin aleyhinde gizli teşebbüslerde bulunan yahûdîler ile bunların destekçileri olan münâfıkların (iki yüzlülerin) kötülendiği bildirilmektedir.

MÜCADELE SURESİ NEDEN İNDİRİLMİŞTİR?
“Kocası hakkında sana müracaat eden… Allah işitti” ayetinin (1. ayet) nüzul sebebiyle ilgili olarak Hakimin “sahihtir” diyerek naklettiğine göre Hz. Aişe şöyle dedi: “İşitmesi her şeyi kuşatan ne yücedir. Havle binti Sale-be’nin sözünü işitiyor, bazısını anlıyor bazısını anlayamıyordum. Kocasını Rasulullah’a (s.a.) şikâyet ediyor ve diyordu ki: Ya Rasulallah gençliğimi yedi, kendimi ona verdim ve çocuklar doğurdum, nihayet yaşım ilerleyip çocuktan kesilince bana zıhar yaptı. Ya Rabbi onu sana şikâyet ediyorum.” diyordu. Daha yerinden ayrılmadan Cebrail bu ayetleri indirdi. Kocası Evs b. Samit’tir.

Ahmed b. Hanbel’in ve Kitabu’t-Tevhid’de Buhari’nin ta’likan rivayet ettiğine göre Hz. Aişe şöyle demiştir: “İşitmesi bütün sesleri kuşatana hamdolsun. Mücadile (yani Havle) peygambere geldi, konuşuyor, ben oda­nın köşesinde ne dediğini işitemiyordum. Hemen Allah Tealâ “Kocası hak­kında sana müracaat eden kadının sözünü Allah işitti.” ayetini indirdi.”

İbni Mace ve Beyhaki gibi sünenlerde ve müsnetlerde rivayet edildiği­ne göre Evs. b. Samit, hanımı Havle binti Salebe kendisinden ilişki talebin­de bulunduğunda ona “Sen bana annemin sırtı gibisin.” dedi. Cahiliye ade­tine göre kişi hanımına bunu söylerse hanımı ona haram olurdu. Evs he­men pişman olup hanımını çağırdı, bu sefer o reddetti ve: “Allah’a yemin olsun ki sen söyleyeceğini söyledin, artık Allah ve Rasulü hükmünü beyan edinceye kadar bana dokunamazsın.” diyerek derhal Rasulullah’a gitti ve “Ya Rasulallah, ben güzel bir genç kız iken Evs benimle evlendi, yaşım iler leyip çoluk çocuk sahibi olunca beni kendisine annesi gibi (haram) kıldı ve beni başkalarına terketti. Ya Rasulallah, benim onunla beraber yaşamam için bir ruhsat görüyorsanız söyleyin.” dedi.

Rasulullah (s.a.)’da “Şu ana kadar senin durumun hakkında her hangi bir şeyle emrolunmadım.” bu­yurdular. Bir başka rivayette de “Senin ona haram olduğundan başka bir şey görmüyorum.” buyurdular. Hz. Aişe (r.a.) “Rasulullah talâktan bahset­medi.” dedi. Havle defalarca Rasulullah’a müracat etti. Sonunda “Ya Rab-bi! İhtiyacımı ve sıkıntımı sana şikâyet ediyorum.” dedi. Yine rivayet olun­duğuna göre Havle şöyle diyordu: “Benim küçük çocuklarım var, onları Evs’e bıraksam perişan olurlar, yanıma alsam aç kalırlar.” Başını semaya doğru kaldırarak şöyle dua etmeye başladı: “Ya Rabbi! Şikâyetimi sana ar-zediyorum, Ya Rabbi! Peygamberin lisanına (vahyini) indir.” Daha yerin­den ayrılmadan hakkında ayet nazil oldu. Rasulullah (s.a.) “Havle! Müjde” dedi. Havle: “Hayrolsun?” dedi. Rasulullah (s.a.) ona “Kocası hakkında sa­na müracat eden kadının sözünü Allah işitti.” ayetini okudu.

Buhari’nin Tarih ‘inde rivayet ettiğine göre Mücadile (Havle) bir gün Hz. Ömer’i durdurdu. Ona epeyce ağır konuştu. Hz. Ömer onu susurak dinledi.

Birisi “Ey müminlerin emiri! Ben seni hiç bu günkü gibi görmedim.” de­di. O da “Nasıl dinlemem, onu Allah dinledi ve hakkında ayet indirdi.” dedi.

MÜCADELE SÛRESİ’NİN FAZİLETİ VE YARARLARI

1. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Mücadele suresini okuyan kişi, kıyamet gününde Allah’ın fırkasından yazılır.”(Ebu Suud Efendi, Ebû Suud Tefsiri (İrşâdü Aklis-Selim), 8/215)

2. Bu sureyi sabah akşam okuyan kişi, tüm şerlerden korunur.

3.
Uykusu gelmeyen kişiye okunursa, rahatlıkla uyur.

4.
Uyku Problemleri çeken her kimse, Mücadele suresini okusun, Allahü Teala’nın izniyle çok vakit geçmeden uykuya dalar,

5 .
Mücadele Suresi toğrağa okunur ve düşmanların bölgesine doğru serpiştirilirse, Düşman mağlubiyet’e kavuşturulur,

6. Mücadele suresini okuyan herkimse, kıyamet günü Yaradan’ın fırkasından sayılır..

7. Mücadele Suresini, düşmanını kahretmek isteyen bir kimse bir avuç toprak üzerine üç defa okusa ve düşmanının üzerine, Allah u tealanın izni ile düşmanı perişan olur.Mücadele Suresi Kuranı kerimin 543. sayfasındadır.22 ayettir.

1 YORUM

  1. Rabbimin selamı cümlenizin ve cümle Müslüman aleminin üzerine olsun .Ben bir şeyi merak ediyorum acaba din kitaplarında tevrat.zebur.incil de nasıl ibadetler hangi ibadetler emredildi ve nasıl yapıyorlar saygılarımla

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin