Ç Harfiyle Başlayan Erkek ve Kadın İsimleri ve Anlamları

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Ç harfi ile başlayan isimler nelerdir? Genel olarak hep isim şehir oyununu oynarken alfabetik olarak aradığımız isimler veya adlar olur. Bundan mütevellit her yeni doğan insan yavrusunun ister kız olsun ister oğlan olsun mutlaka bir ismi olur. Eğer sizde ç harfi ile başlayan bayan isimleri veya Ç Harfi ile Başlayan erkek İsimlerini arıyorsanız burada bulabilirsiniz. Birbirinden farklı ve değişik çoçuk, kız, erkek, kadın isimleri ile özelliklerini derledik.

Varlıkların, duyguların, düşüncelerin, kavramların ve çeşitli durumların karşılığı olarak kullanılan sözcüklere isim (ad) denir. Yeni doğan çocuğuna güzel bir isim koymak, öncelikle babanın sonra annenin görevlerindendir. Hatırlatmakta fayda vardır, Çocuğa konulan isim hem bu dünyada hem de ahirette geçerlidir. Ayrıca konulan ismin, güzel bir mânâsının olmasına dikkat ediniz. İşte En güzel bay ve bayan isimleri…

ÇOĞA: (Tür.) Er. – Çocuk, yavru.

ÇOĞAHAN: (Tür.) Er. – (bkz. Çoğa).

ÇOĞAN: (Tür.) Er. – Kökü ve dalları sabun gibi köpüren bitki, çöven.

ÇOĞAŞ: (Tür.) Er. – Güneş.

ÇOĞUN: (Tür.). – Çok defa, ekseriya.

ÇOKAY: (Tür.) Er. 1. Köy zengini, çiftlik sahibi. 2. Eşkıya.

ÇOKMAN: (Tür.) Er. – Topuz, gürz.

ÇOLPAN: (Tür.) Ka. 1. Çoban yıldızı. 2. Aciz, beceriksiz, zavallı. 3. Zühre, venüs.

ÇİÇEK: (Tür.) Ka. 1. Bitkilerin üreme unsurlarını ihtiva eden renkli veya beyaz renkte açan, çok defa kokulu, sonradan meyve veya tohum haline gelen kısımları (bkz. Şükûfe). 2. Bitki, çiçek açan bitki. 3. Bazı şeylerin toz haline getirilmiş özü, kükürt çiçeği. 4. Kumaş veya başka şeyler üzerine yapılan renkli veya renksiz süsleme.

ÇİĞDEM: (Tür.) Ka. – Zambakgillerden, soğanlı otsu, çeşitli renklerde çiçek açan kır bitkisi, mahmur çiçeği.

ÇİLAY: (Tür.) Ka. – Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler.

ÇİLE: (Fars.), l. Zevk ve sefadan el çekerek kuytu bir yerde yapılan 40 günlük ibadet. 2. Eziyet, sıkıntı. 3. İbrişim, yün vs. demeti. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÇİLTAY: (Tür.) Er. – Üzerinde benekler bulunan tay.

ÇİNEL: (Tür.). – Doğru, dürüst, namuslu kimse. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÇİNER: (Tür.). – (bkz. Çinel).

ÇİNTAR: (Tür.) Er. – Sabah vakti.

ÇİNTAY: (Tür.) Er. – Soylu at.

ÇİNUÇİN: (Tür.) Er. – Üstün, galip, zafer kazanmış.

ÇİRAY: (Fars.). 1. Yüz çizgileri, yüz güzelliği. 2. Beniz, yüz. 3. İnsan resmi. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÇİRE: (Fars.). 1. Maharetli, becerikli. 2. Kahraman, yiğit. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÇİTRA: (Fars.) Er. – Afganistan’da bir kabile. Büyük ekseriyetle ari ırktan olup narin yapılı, güzel gözlü ve gür saçlı, hoş ve cazip tavırlı olmalarına rağmen haşin, sert yapılı ve gaddar olarak bilinmektedirler.

ÇIDAM: (Tür.) Er. – Sabır, tahammül.

ÇINAR: (Fars.) Er. – Çınar ağacı.

ÇINAY: (Fars.) Ka. – Soylu ay, ayın en parlak zamanı.

ÇIRAĞ: (Fars.). – Meşale, ışık, kandil (bkz. Çerağ). – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÇELEBİ: (s.) Er. 1. Efendi, nazik ve kibar. 2. Şehir terbiyesi almış okuryazar kimse. 3. Osmanlı devletinin ilk devirlerinde şehzadelere verilen unvan. Musa Çelebi, Süleyman Çelebi. – Mevlevi tarikatının başı bu adla anılırdı. Mevlana veya Hacı Bektaş soyundan olan kimse.

ÇELEN: (Tür.) Er. 1. Yakışıklı delikanlı. 2. Tepelerin kar tutmayan kuytu yeri. 3. Açıkgöz, becerikli, kurnaz. 4. Evlerin dışında bulunan saçak.

ÇELGİN: (Tür.) Ka. – Yaralanarak kaçan av hayvanı.

ÇELİK: (Tür.) Er. 1. Su verilip sertleştirilen demir. 2. Çok güçlü kuvvetli. 3. Kısa kesilmiş dal.

ÇELİKEL: (Tür.) Er. – Çelik gibi güçlü el.

ÇELİKER: (Tür.) Er. – Çelik gibi güçlü kimse.

ÇELİKHAN: (Tür.) Er. – Güçlü hakan, yönetici.

ÇELİKKAN: (Tür.) Er. – Güçlü soydan gelen kimse.

ÇELİKÖZ: (Tür.) Er. – (bkz. Çelik).

ÇELİKSU: (Tür.) Er. – (bkz. Çelik).

ÇELİKYAY: (Tür.) Er. – Güçlü, kuvvetli.

ÇEMAN: (Fars.) Ka. 1. Salına salına yürüyen. 2. Nazlı sevgili.

ÇEMENZAR: (Fars.) Ka. – Otlak. Çimenlik.

ÇERAĞ: (Fars.) Er. 1. Yağ kandili, lamba, mum. 2. Atın şaha kalkması. 3. Çırak edilme. 4. Bir memuriyete ve ihsana nail olan. 5. Vazifesinden emekli edilen.

ÇERME: (Tür.) Er. 1. Çay kıyılarında sulu ve yeşil yer. 2. Akarsuların topraktan çıkan sızıntısı. 3. Kaynak.

ÇEŞMAN: (Fars.). – Gözler. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÇEŞMİAHU: (Fars.) Ka. – Ahu gözlü kadın, ceylan gözlü güzel.

ÇEŞMİNAZ: (Fars) Ka. 1. Süzerek bakma, bakış. 2. Nazlı nazlı bakan göz. 3. Güzel gözlü sevgili.

ÇEŞPAN: (Fars.). – Layık, uygun, münasip, yakışır. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÇERİ: (Tür.). – Asker, savaşçı.

ÇETİN: (Tür.) Er. 1. Sert, işlenmesi, elde edilmesi, çözümü zor, sarp, müşkil. 2. İnatçı, azimli, şedid.

ÇETİNALP: Er. – (bkz. Alp).

ÇETİNAY: (Tür.) Er. – (bkz. Çetin).

ÇETİNEL: (Tür.) Er. – (bkz. Çetin).

ÇETİNER: (Tür.) Er. – (bkz. Çetin).

ÇETİNÖZ: (Tür.) Er. – (bkz. Çetin).

ÇETİNSOY: – (bkz. Çetin).

ÇETİNSU: (Tür.) Er. – (bkz. Çetin).

ÇEVİK: (s.) Er. – Çabuk davranan, hızlı ve hareketli.

ÇEVİKCAN: – (bkz. Çevik).

ÇEVRİM: (Tür.) Er. 1. Sınır. 2. Girdap. 3. Sürekli ve düzenli değişme.

ÇAĞA: (Tür.). – Çocuk.

ÇAĞAÇAR: (Tür.) Er. – Çağ açacak kimse.

ÇAĞAKAN: (Tür.) Er. – Çağı yakalayan, çağdaş.

ÇAĞAN: (Tür.) Er. – Bayram, şenlik.

ÇAĞANAK: (Tür.) Er. – Körfez, liman.

ÇAĞAR: (Tür.) Er. 1. Bayram. 2. Kalın ve kuvvetli deve kösteği. 3. Doğan kuşu.

ÇAĞATAY: (Tür.) Er. 1. Yavru at, tay. 2. Doğu Türklerine, lehçelerine dayanılarak verilen ad.

Çağatay Han: Cengiz Han’ın 2. oğlu Çağatay. Müslümanlara ve dinin emirlerine karşı politika uygulamakta ve Moğol yasasını tatbik etmekteydi. Gusl abdestini yasaklamıştı. Hristiyan dostu olarak bilinmektedir. Marco Polo kendisinin vaftiz edildiğini kaydetmiştir.

ÇAĞILI: (Tür.). 1. Çağla ilgili. 2. Çakıl. 3. Çağla. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÇAĞIN: (Tür.). – Yıldırım, şimşek. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÇAĞKAR: (Tür.) Er. – Canlı, dinamik, çalışkan.

ÇAĞLA: (Tür.) Ka. – Olgunlaşmamış meyve, bazı meyvelerin olgunlaşmadan, henüz yeşilken yenen hali.

ÇAĞLAR: (Tür.). – Çağlayan, şelale (bkz. Şelale). – Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır.

ÇAĞMAN: (Tür.) Er. – Çağın insanı.

ÇAĞNUR: (Tür.) Er. – Çağın nuru, zamanın nuru. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÇAĞRI: (Tür.) Er. 1. Çakır gözlü. 2. Mavi hareli göz. Çağrı bey (990-1060). Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Tuğrul beyin kardeşi. Çağrı bey müslüman olduğunda Davud ismini aldı. Kardeşi Tuğrul ise Muhammed ismini almıştır.

ÇAKA BEY: (Tür.) Er. – Oğuzların Çavuldur boyundan olan Türk beyi. XI. yy. ilk yarısında İzmir bölgesinin hakimi oldu.

ÇAKAR: (Tür.) Er. – Parıldayan, ışık veren.

ÇAKIR: (Tür.). – Mavimsi, mavi renkli, gri benekli gözleri olan kişi. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÇAKMAN: (Tür.) Er. 1. Amacına erişen, ulaşan kimse. 2. Süt mavisi.

ÇAKMUR: (Tür.) Er. 1. Yarı uykulu bakış. 2. Sert taş. 3. Pinti.

ÇALAP: (Tür.). 1. Tanrı. 2. Ateş. -İsim olarak kullanılmaz.

ÇALAPKULU: (Tür.) Er. – Tanrı kulu- Abdullah.

ÇALAPÖVER: (Tür.) Er. – Tanrı’nın övgüsüne mazhar olmuş kişi.

ÇALGAN: (Tür.) Er. – Yatağı taşlık olan ve gürültüyle akan su.u.u.u.

ÇALKIN: (Tür.) Er. – Alev.

ÇAPAN: (Tür.) Er. – Tatar, ulak, postacı.

ÇAVAŞ: (Tür.) Er. 1. Güneş. Güneşli yer. 2. Güney.

ÇAVLAN: (Tür.). – Büyük çağlayan. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÇAVLI: (Tür.). – Ava alıştırılmamış doğan. Çavlı Çandar: (Öl. 1146). Selçuklu emiri. Sultan Mesud döneminde yararlı işler yaptı.

ÇAYKARA: (Tür.). – Küçük akarsu, yazın kuruyan küçük akarsu. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mersin eskort -
deneme bonusu
- deneme bonusu veren siteler - Goley90 Giriş - youtube beğeni satın al - buy youtube likes - istanbul escorts - beşiktaş escort - beylikdüzü escort - postegro - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - istanbul escort - bonusu veren siteler - sahabet güncel adres - onwin kayıt - Aviator oyna - izle porno - buy twitter followers - yabancı dizi - instagram report account - Mersin evden eve nakliyat - Cinsel sohbet - twitch takipçi satın al