G Harfi İle Başlayan Hadisler

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

G harfiyle başlayan hadisi şerifler nelerdir. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Allah’a hamd resulüne selam olsun. Eğer sizde şimdi bu makalemize bakıyorsunuz. Hz Peygamberimize Salat etmeyi unutmayın inşaallah.. Bugünkü yazımızda alfabetik olarak a’dan z harfine kadar Hadisi Şerifleri derleyeceğiz. Evvela Hadisi Şerif’in tanımını yapmakla başlamakta fayda vardır.

Rahman ve Rahim Allah”ın adıyla. Hadis sözlükte; haber, söz, yeni, olay, anlamlarına gelmekte ve bu anlamlarda Kur’an’daki bazı ayetlerde de kullanılmaktadır. Hadis ve sünnet, Kur”an”ın beyanı olması cihetiyle Müslümanların inanç, ibadet ve ahlâk esaslarını, dünya görüşlerini, hayat tarzlarını ve değer yargılarını tesis eden temel kaynaktır. Sağlamlık yönünden hadisler üç kısma ayrılır: Sahih, hasen, zayıf.

بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَ بَعْدُ

Günde beş sefer nehre girip temizlenme namaza misal verilmesi. Nesei 461, Tirmizi

Güneş Ali bin Talib için geç doğmuştur. UYDURMA Aliyu’l-Kari 44

Güneş arşın altına Rabbına secdeye gidiyor. Müsned 5/152, Yasin 38, Tirmizi 3442

Güneş battığında oruçlu iftar eder. Müslim 1100, Ebu Davud 2351, Tirmizi 698

Güneş doğarken ve batarken namaz kılmayan. Nesei 563

Güldürmek için laf edip yalan söyleyen kişiye yazıklar olsun. Tirmizi 2417

Gülmeyi azalt, gülmek kalbi öldürür. Tirmizi 2407

Gümüş burun. Ebu Davud 4232, Tirmizi 1826, Nesei 5128

Gümüş ve altın kaplardan yemek içmek haramdır. İbni Mace 3413, 3415

Gümüş yüzüğün miktarı bir miskali geçmesin. Nesei 5160

Günah kalbi paslandırır. Mutaffifin 14

Günah kazanan kendi aleyhine kazanır. Nisa 111, Enam 55, 120, Rum 44

Günahkârdan selam ve iltifatı kesmek. Buhari 13/6199

Günahkârlar dünyada üstün mevkide bulunurlar. Enam 123

Güneş doğmadan, güneş batmadan önce namazını kılan kimse asla cehenneme girmez. Nesei 470

Güneş tutulunca namaz. Buhari 3/1016

Güneşi sağ elime, ayı sol elime koysalar yine de vallahi tebliğ vazifemi terk etmem. İbni Hişam 1/266

Güneşin batıdan doğması. Tirmizi 2281

Güneşin battığı yerden doğması. İbni Mace 4068

Güneşle gölge arasına oturmayınız. İbni Mace 3722

Güneşlenen su ile yıkama, zira o cüzam yapar. UYDURMA El-Kubra 434, El-Menar 60

Güvercinle oynamanın yasaklılığı. İbni Mace 3764, 3767, Ebu Davud 4940

Güzel kokuyu geri çevirmezdi. Tirmizi 2940

Güzel söz, O’na (Allah’a) çıkar. Fatır 10

Güzellik arayarak Allah’ın yarattığını değiştiren, dövme yapan, yaptıran, yüzlerinin kıllarını yolduran kadınlara lanet. Tirmizi 2931

Gâmus yemini. Buhari 14/6551

Ganimet çalanın cenaze namazı kılınır. Nesei 1960

Ganimetin 5/1’ini devlete vermek imandandır. Buhari 1/207

Garip geldi garip gidecek, o gariplere müjdeler olsun. Tirmizi 2764, Müslim 144, İbni Mace 3986-3988

Gaybı Allah’tan başka kimse bilmez. Buhari 8/3748, 9/4352, 10/4657, Bakara 33, Enam 59, Hud 123, Nahl 77, Kehf 26, Furkan 6, Neml 165, Lokman 34, Sebe 14-48, Fatır 38, Hucurat 18, Cin 26, Araf 188, Buhari 4484-4656

Gaybın anahtarı beştir. Onları Allah’tan başka kimse bilemez. Buhari 10c.4484

Gayri müslimlerin eşyaları kullanılır. Tirmizi 1857, Müslim sayd 8

Gazaplanma. Buhari edep 76, Tirmizi 2089, Muvatta husnul haluk 11

Gece ‘Amenerrasulü’yü okuyun. Ebu Davud 1397, Müslim 708, Tirmizi 3042, İbni Mace 1369

Gece gelip gündüz gidince iftar et. Darimi 1707, Buhari Savm 43, Müslim Siyam 51, Ebu Davud Savm 19, Tirmizi 695

Gece kalktığında ağzını misvaklardı. Nesei 2

Gece ve gündüz 12 rekât namaza devam eden cennete gider. Nesei 1794

Gece ölü defnedilebilir ve sonra namazı kılınabilir. Buhari 3/1244

Gece yolculuk yapın, yeryüzü gece dürülür. Ebu Davud 2571

Gecenin son üçte biri kaldığı zaman Allah (Azze ve Celle) her gece dünya semasına iner. Ebu Davud 4733, Müslim Misafirun 168, 170, 758, Buhari Teheccüd 26, 3/1096, Tirmizi. Bab 326, 433, 79 Bab Dua 3727

Gecenin 3/1’i gelince Rabbimiz her gece dünya semasına iner. Tirmizi 3727

Gelecekte gerçeği duymayan sağır, hakkı söylemeyen dilsiz, gerçeği görmeyen kör, fitneler olacak, kim o fitneye doğru giderse fitne de onu kendine çeker, o fitnede dille bir söz söyleyip tahrik etmek kılıçla vurmak gibi tehlikelidir. Ebu Davud 4264, İbni Mace Fiten 3967, Tirmizi Fiten

Gelen gidene eziyet veren şeyleri yoldan gidermek. İbni Mace 3681, 3683

Geminin alt kısmındakiler ve üst kısımdakilerin misali. Buhari Şirket 6, Şehadet 30, Tirmizi 2264, Müsned 4/268, 273

Genç bir delikanlının kralın sihirbazına öğrenci verilmesi. Tirmizi 3560, Buruc 4, 8

Gıpta edilecek insanlar. Buhari 1/233, 3/1334, 11/5119, 15/7087, 16/7400

Gıyabta cenaze namazı kılınır. Müslim 951, Ebu Davud 3204, Tirmizi 1044, Nesei 1973, İbni Mace 1534

Gıybet etmek büyük günahtır ve kabir azabına sebebiyet verir. Buhari 3/1300, 13/6034, 6037, Müslim 2589

Gıybet nedir diye sorulduğu zaman bir kişinin duyduğu zaman hoşlanmayacağı şeydir. Muvatta 4/389

Gıybet, kardeşinin hoşuna gitmeyecek şekilde anmandır. Tirmizi 1990, Darimi Rikat 6, Muvatta Kelam 10

Gıybetten sakınmak. Nisa 148, Hucurat 12, Humeze 1

Girerken ve çıkarken selam. Tirmizi 2848

Giriş izni üç defadır. Darimi 2632, Buhari İstizan 13, Müslim Edep 33, Ebu Davud Edep 129, Tirmizi 2830, İbni Mace Edep 17, Muvatta İstizan 3

Giyinik çıplaklar. Buhari 13/5894, Müslim 2128, 2857

Göbekle diz kapağı arası avrettir. Taberani Mu’cemus-Sağır 709

Gökte iki kanadı çırpan bir kuş yoktu ki onun hakkında bize bilgi vermiş olmasın. Ahmed 5/153, 162

Gökte olanın eminiyim bana güvenmiyormusunuz. Buhari Megazi 61, Müslim Zekat 144

Gölge ve güneş arasında oturmanın yasaklılığı. İbni Mace3722

Gönlünde hardal danesi kadar küçük kibir bulunan kimse cennete giremez, gönlünde hardal danesi kadar imanı olan da ateşe girmez. Müslim 148, Ebu Davud 4091, Tirmizi 2720

Görmeyen bir adamın gözü açılsın diye Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e gelmesi ve dua istemesi. Tirmizi 3811

Görmeyen ve işitmeyen ve sana hiç fayda vermeyen bir şeye mi ibadet edersin. Meryem 42

Görünüşe hükmetmek, içeriyi Allah’a bırakmak. Buhari 9/4046

Göz değmesi. Buhari 13/5952, Müslim 2188

Göz değmesine, zehirli bir hayvan sokma ve ısırmasına, bir de çıbana karşı rukye yapılmasına ruhsat verildi. Buhari Tıb 37, Müslim Selam 52, 60, İbni Mace Tıb 34, 35, Tirmizi Tıb 14, 2135

Göz yaşarır kalp üzülür. Müslim Fedail 15

Göz, (ayn). Kamer 13, 14, Ta-Ha 39, Tur 48, Mu’minun 27

Göze sürme çekmek sünnettir. İbni Mace 3498

Gözleri oyup ellerini kesip Hare mevkiine ölüme bırakılan Ureyne kabilesi. Nesei 306, 4011, 4013

Gözünü kaybeden sabreder. Buhari Merda 7

Gururundan elbiseyi yerde sürüyenin Allah yüzüne bakmaz. Nesei 5293

Gusletme şekilleri. Buhari 1/373, 383

Gusül etmeyi unutan bir imam gider gusleder gelir. Nesei 792

Gücü yetipte kurban kesmezse, bizim namazgâhımıza yaklaşmasın. İbni Mace Edahi 2, 3123

Gücünüz yettikçe Allah’tan korkun. Tegabun 16

Gül, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in terinden dünyaya gelmiştir. UYDURMA Aliyu’l-Kari 48

Günah işler kimseler olmasaydınız. Allah günah işler bir halk yaratır. Onlara mağfiret eylerdi. Müslim 2748

Günahları yeniden işlemedikçe cahiliye devrinde yapılanı affeder. Darimi 1/3, 4

Günde 70-100 defa tevbe etme. Ebu Davud 1514, Müslim 2702

Güneş battıktan sonra, yatsının zifiri karanlığı gidene kadar, hayvanlarınızı bırakmayın. Güneş battığı zaman yatsının karanlığı gidene kadar şeytanlar yeryüzünde fesat çıkarırlar. Ebu Davud 2604, Müslim Eşribe 2013, Müsned 14393, 15319, Ebu Davud 4941, Tirmizi 1924, Ahmed 2/160, Humeydi 591, Hakim 4/159, Hatib 2/260

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mersin eskort -
deneme bonusu
- deneme bonusu veren siteler - Goley90 Giriş - youtube beğeni satın al - buy youtube likes - Vozol - istanbul escorts - beşiktaş escort - beylikdüzü escort - postegro - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - postegro - vozolcenter.co - istanbul escort - gebze escort