H Harfiyle Başlayan İsimler ve Anlamları (Erkek ve Kadın)

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala
İsim Anlamı Cinsiyet
HABBAN Güney Arabistan’da bir kasaba. ERKEK
HABEŞİ Habeşler gibi derisinin rengi çok koyu esmer olan kimse. Habeş ırkına mensup. ERKEK
HABİB Sevgili, dost ERKEK
HABİBE Sevgili, seven dost. KIZ
HABİBULLAH Allah’ın sevgilisi. Hz. Peygamber. ERKEK
HABİNAR Nar tanesi. KIZ
HABİP Sevgili, dost ERKEK
HABİR 1. Taze, haberli, bilgili, agah, vakıf. 2. Cenabı Hak. ERKEK
HABlL Habil Hz. Adem’in oğullarından, Kabil’in kardeşi, Kabil tarafından öldürülmüştür. Yeryüzünde ilk öldürülen kişidir. ERKEK
HACCAC 1. Delil ikame eden. Delille galip olan. 2. Irak valisi olup, Hz. Muhammed soyuna ve taraflarına eziyet eden Yusuf b. Sakafi’nin unvanı. Yezid’in komutanlarından. ERKEK
HACCE 1. Hacca giden, Kabe’yi ziyaret eden hacı kadın. 2. Bir çeşit akdiken. Daha çok lakab olarak kullanılır. KIZ
HACE 1. Hoca. 2. Bilgin, öğretmen. 3. Çelebi, sahip, muallim, profesör. Daha çok lakab olarak kullanılır. ERKEK
HACER Taş, kaya parçası, çakıl KIZ
HACERUNNUR Kükürt ile demirin birleşmesinden meydana gelen altın şansı renginde. KIZ
HACI Hicaz’a gidip hac törenine katılan ERKEK
HACİB Birinin bir yere gitmesine engel olan. 2. Kapıcı. ERKEK
HACİP Birinin bir yere gitmesine engel olan. 2. Kapıcı. Türk dil kuralına göre “b/p” olarak kullanılır. ERKEK
HACİR 1. Hicret eden, bir başka yere geçen. 2. Sayıklayan. ERKEK
HADDAS Çabuk kavrayan, anlayışlı, kavrayışlı. ERKEK/KIZ
HADİ 1. Yenilene yardım eden, yardımcı. 2. Hidayet eden, doğru yolu gösteren. Kılavuz, rehber 3. Önde giden kimse. 4. Mızrak ucu. ERKEK
HADİC Erken doğan oğlan çocuğu. ERKEK
HADİCE Vakitsiz, erken doğan kız çocuğu. Türk dil kuralı açısından “d/t” olarak kullanılır. Hadice Hz. Muhammed(s.a.s)’in ilk eşi. KIZ
HADİD 1. Keskin. 2. Demir. 3. Öfkeli, hiddetli, şiddetli, titiz. 4. Kur’anı Kerim’in 50. suresinin adı. ERKEK
HADİM Hizmetkar, yardım eden. Hadimi Harameyn Haremi Şerifin hizmetkarı. Hicaz’m alınmasından sonra Osmanlı sultanlarına verilen lakap. ERKEK
HADİS Hz.Muhammed’in söz ve davranışları ERKEK
HADİYE 1. Yenilene yardım eden, yardımcı. 2. Hidayet eden, doğru yolu gösteren. Kılavuz, rehber 3. Önde giden kimse. 4. Mızrak ucu. KIZ
HAFAZA 1. İnsanın yaptığı işleri yazmakla görevli melekler. 2. Bekçiler. KIZ
HAFIZ Koruyan, saklayan; Kuran’ı ezberlemiş kişi ERKEK
HAFİ l. Çok ikram eden, insanı güler yüzle karşılayan. 2. Yalınayak yürüyen, koşan adam. ERKEK
HAFİD Erkek torun. ERKEK
HAFİDE Kız torun. KIZ
HAFİZ 1. Allah’ın adlanndandır. Muhafaza eden, saklayan, esirgeyen, koruyan. 2. Kur’an’ı ezbere bilen ve usulüne uygun okuyan kimse. ERKEK
HAFİZE Koruyucu, esirgeyici KIZ
HAFİZÜDDİN Dinin koruyucusu. Daha çok unvan olarak verilir. ERKEK
HAFSA Hz. Ömer’in kızı. Hz. Peygamberin zevcelerinden, Ümmü’1Mü’minin. KIZ
HAKAN 1. Eski Türk ve Moğol hükümdarlarının kullandığı unvanlardan biri, hanlar hanı. 2. Kağan. ERKEK
HAKGÜZAR Hakkı tanıyan, haktan ayrılmayan. ERKEK/KIZ
HAKİ 1. Yeşile çalan koyu san renk, toprak rengi. 2. Topraktan, toprağa mensup. Mütevazi kişi. ERKEK
HAKİKAT 1. Bir şeyin aslı ve esası, mahiyeti. 2. Gerçek, doğru, gerçekten, doğrusu. 3. Sadakat, doğruluk, bağlılık, kadirbilirlik. KIZ
HAKİM 1. Her şeye hükmeden, hikmet sahibi olan Allah. 2. Hükmeden, dava yargılama işine memur olan, yargıç. 3. Üstte bulunan. 4. Hekim, akıllı, becerikli. 5. Kadı, vali, amir, hükümdar, emir. ERKEK
HAKİME 1. Her şeye hükmeden, hikmet sahibi olan Allah. 2. Hükmeden, dava yargılama işine memur olan, yargıç. 3. Üstte bulunan. 4. Hekim, akıllı, becerikli. 5. Kadı, vali, amir, hükümdar, emir. KIZ
HAKİMİYET Hakimlik, amirlik, üstünlük, egemenlik. Sulta. KIZ
HAKKI Doğrulukla, adaletle ilgili ERKEK
HAKTAN Allah’tan gelen lütuf, Allah’ın verdiği. ERKEK
HAKTANIR Herkesin hakkını gözeten kimse. ERKEK
HALAS Kurtuluş, kurtulma. ERKEK
HALASKAR Kurtarıcı. ERKEK
HALDUN Sonsuz, ebedi olan ERKEK
HALE Ayın çevresindeki ışık halkası. KIZ
HALEF 1. Babadan sonra kalan oğul. 2. Memurlukta, birinden sonra gelip onun yerine geçen kimse. ERKEK
HALENUR Kutsal ışık KIZ
HALİD 1. Sonsuz, daim, ebedi. 2. Bir yıldan çok yaşayan. 3. Türk dil kurallarına göre “d/t” olarak kullanılır. Hâlid b. Velîd Ünlü sahabi. Allah’ın kılıcı olarak anıldı. ERKEK
HALİDDİN Dinin sonsuzluğu ölümsüzlüğü. ERKEK
HALİDE Sürüp gelen, sürekli, geç yaşlanan KIZ
HALİFE 1. Halef, naib. 2. Hz. Peygamber’in vekili ve dünyadaki müslümanların başı olan kimse. ERKEK
HALİL Yakın dost ERKEK
HALİLULLAH Allah’ın dostu. Hz. İbrahim(a.s.). ERKEK
HALİM Sessiz, sakin; Yumuşak huylu; Yavaş ERKEK
HALİME Sakin, sessiz, Peygamberimizin(s.a.s) süt annelerinden. KIZ
HALİS Katıksız, saf, temiz; Yanlız ERKEK
HALİSE Katıksız, saf, temiz; Yalnız KIZ
HALİT Sonsuz, sürekli ERKEK
HALLAÇ Pamuk, yatak, yorgan atan kimse. Hallacı Mansur 922 yılında “Ene’1Hak” dediği için asılan ve divan edebiyatında adına sık sık rastlanılan ünlü sufî. ERKEK
HALUK Herkesle iyi geçinen, temiz huylu ERKEK
HAMAN Hz. Musa’ya karşı acımasızca mücadele eden Mısır Firavunu’nun veziri. ERKEK
HAMASE Yiğitlik, kahramanlık şiirleri, marşlar. ERKEK
HAMASET 1. Cesaret, kahramanlık, yiğitlik. 2. Kahramanca şiir. KIZ
HAMDİ 1. Allah’ı övmek. 2. Allah’a şükretmek. 3. Şükreden, şükredici. ERKEK
HAMDİYE 1. Allah’ı övmek. 2. Allah’a şükretmek. 3. Şükreden, şükredici. KIZ
HAMDULLAH Allahın övgüsü ERKEK
HAMİ Himaye eden, koruyan ERKEK
HAMİD 1. Koru sönmediği halde alevi sönen ateş. 2. Hamdeden, şükreden kul. 3. Hz. Pey.(s.a.s)’in lakaplarından. ERKEK
HAMİDE Şükredici, hamd edici KIZ
HAMİL 1. Yüklü. Gebe. 2. Sahip, malik. 3. Taşıyan, gözeten. 4. Uhdesinde bir poliçe bulunan. 5. Hamili vahy Cebrail(a.s.). ERKEK/KIZ
HAMİT Övgüye değer ERKEK
HAMİYE 1. Himaye eden, koruyan korucu. 2. Kayıran, kayırıcı. KIZ
HAMİYET İnsanın aile ve ülkesini koruma çabası, iyilik severlik KIZ
HAMMAD 1. Çok hamdedici, çok şükür ve dua eden. Hammad b. Ebû Süleyman’. Hadisçi. Tabiindendir. ERKEK
HAMMADE 1. Çok hamdedici, çok şükür ve dua eden. Hammad b. Ebû Süleyman’. Hadisçi. Tabiindendir. KIZ
HAMRA Daha, pek çok kızıl, kırmızı. elHamra İspanya’nın Gırnata şehrinde Araplardan kalma meşhur saray. KIZ
HAMZA Heybetli, azametli ERKEK
HANBEGÜM Hükümdarın karısı, Hükümdar eşi KIZ
HANBELİ Ahmed b. Muhammed b. Hanbel(Öl. 855) Ehli sünnetin dört ana mezhebinden birisi olan Hanbeli mezhebinin imamı. ERKEK
HANDAN Güleç, sevinçli,şen şakrak. KIZ
HANDE Gülüş, gülme. Açılma. Eğlenme. KIZ
HANDEGÜL Gülün açması. KIZ
HANEDAN Kökten, asil ve büyük aile. ERKEK
HANEF Doğruluk, istikamet. ERKEK
HANEFİ Tanrı’nın birliğine iman eden ERKEK
HANIM 1. Kadınlar için kullanılan saygı sözü. 2. Eş, karı, zevce. 3. Ev sahibesi. KIZ
HANİF 1. Tek Allah’a, Allah’ın birliğine inanan. 2. İslam inancına sıkı ve samimi olarak bağlanan. 3. Hz. Muhammed(s.a.s)’in tebliğinden önce Mekke’de tek Allah’a inananlar. ERKEK
HANİFE Allah’ın birliğine inanan; Hz. Muhammed zamanından önce tek tanrıya inanan KIZ
HANNAN Çok acıyan, çok merhametli. Allah’ın isimlerinden “abd” takısı alarak isim yapılır. Abdülhannan. KIZ
HANNAS Şeytan. İsim olarak kullanılmaz. KIZ
HANNE Sadık kadın, Anne KIZ
HANSA Arapların en büyük ünlü hanım şairi. Müslüman olmuştur. KIZ
HANSOY Han sülalesine mensup. ERKEK
HANZADE Hükümdar çocuğu. KIZ
HANZALE Doğu Arabistan’da bir Arap kabilesi. KIZ
HARE 1. Sert taş, kaya. 2. Meneviş, menevişli kumaş. KIZ

BİR SONRAKİ SAYFA İÇİN AŞAĞIDAKİ NUMARALARI TAKİP EDİN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mersin eskort -
deneme bonusu
- deneme bonusu veren siteler - Goley90 Giriş - youtube beğeni satın al - buy youtube likes - Vozol - istanbul escorts - beşiktaş escort - beylikdüzü escort - postegro - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - postegro - vozolcenter.co - istanbul escort - gebze escort - Baywin Giriş - canlı casino - canlı casino