İ Harfi İle Başlayan Hadisi Şerifler

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

İ harfiyle başlayan hadisi şerifler nelerdir. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Allah’a hamd resulüne selam olsun. Eğer sizde şimdi bu makalemize bakıyorsunuz. Hz Peygamberimize Salat etmeyi unutmayın inşaallah.. Bugünkü yazımızda alfabetik olarak a’dan z harfine kadar Hadisi Şerifleri derleyeceğiz. Evvela Hadisi Şerif’in tanımını yapmakla başlamakta fayda vardır.

Rahman ve Rahim Allah”ın adıyla. Hadis sözlükte; haber, söz, yeni, olay, anlamlarına gelmekte ve bu anlamlarda Kur’an’daki bazı ayetlerde de kullanılmaktadır. Hadis ve sünnet, Kur”an”ın beyanı olması cihetiyle Müslümanların inanç, ibadet ve ahlâk esaslarını, dünya görüşlerini, hayat tarzlarını ve değer yargılarını tesis eden temel kaynaktır. Sağlamlık yönünden hadisler üç kısma ayrılır: Sahih, hasen, zayıf.

بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَ بَعْدُ

Cabir bin Abdullah r.a dedi ki: Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki: الْعِلْمُ عِلْمَانِ : فَعِلْمٌ فِي الْقَلْبِ وَذَلِكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ، وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ وَتِلْكَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى ابْنِ آدَمَ “ İlim iki kısımdır. Kalbde olan ilim. Faydalı olur, onu amele sevkedir (kendisi ile amel edilen ilim). Dilde kalan ilim (bu dilde kalıp amel edilmediği için), Allah ademoğlunu bununla sorumlu tutacaktır (Bildiklerinle nçin amel etmedin diye)”. Hatib el-Bağdadi, Tarihul Bağdat hadis no: 1580; İbn Mübarek Zühd hadis no: 1146; Darimi, Sünen hadis no: 368. Hadis sahihtir. Hatip hasen olarak, İbn Mübarek Hasan Basriden  hasen isnadla mürsel olarak ve Darimi ise Hasan Basri’den sahih mürsel olarak rivayet etmiştir.

İslam cemaatini terkeden islam bağını koparmış olur


Hz Huzeyfe b Yemani radıyallahu anhu dedi ki: Resülullah (sallallahu aleyhı veselem) şöyle buyurdu:
فَضْلُ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ وَخَيْرُ دِينِكُمُ الْوَرَعُ
İlmin fazileti, ibadetin faziletinden daha çoktur. Dininizin en hayırlı yönü ise veradır”. Taberani, eİ-Mu’cemu’l-Evsat hadis no: 3960; Hakim, Müstedrek hadis no: 288; Beyhaki, Medhal hadis no: 344. Münziri dedi ki: Bezzar hasen isnadla rivayet etmiştir. El-Bani hadis sahih li ğayrihidir dedi.

İlim iki türlüdür faydalı ve zararlıdır


Hz Ebu Hureyre r.a dan Peygamber efendimiz s.a.v şöyle buyurdular:
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَجِدَ طَعْمَ الإِيمَانِ فَلْيُحِبَّ الْمَرْءَ لا يُحِبُّهُ إِلا لِلَّهِ
”İmanın tadına ermek isteyen insanları yalnız Allah rızası için sevsin” Tahavi, Müskilil Eser hadis no: 3220; İmam Ahmed, Müsned hadis no: 7769; İshak bin Rahuvey, Müsned hadis no: 311; İbn Cad, Müsned hadis no: 1462; Hakim, Müstedrek hadis no: 7393; Beğavi, Şerhus Sünne hadis no: 3374. Hakim isnadı sahihtir dedi. Lakin hadis bu tarikten hasendir.

İlmin fazileti, ibadetin faziletinden daha çoktur


Hz Ebu Hureyre r.a dan Peygamber efendimiz s.a.v şöyle buyurdu:
الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ، بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ
İman altmış küsür diger hadiste yetmiş küsür şubedir en üstünü La ilahe illallah en aşağısı ise insanlara eza veren şeyleri yoldan kaldırmaktır, hayada imandan bir şubedir.
İmam Buhari, Sahihi Buhari hadis no 9; Imam Müslim, Sahihi Müslim hadis no 57-58; Tirmizi, Süneni Tirmizi hadis 2614; Ebu Davud,  Süneni Ebu Davud hadis no 4676; Nesai Süneni Nesai Kebir hadis no 11735-36-37. Sened ve Metin Müslime ait. Tirmizi hasen sahihtir dedi. Bu hadisin tüm tarikleri Abdullah bin dinar an Ebu Hureyre tarikiyle tahriç edilmiştir.

”İmanın tadına ermek isteyen insanları yalnız Allah rızası için sevsin


Hz Ebu Hureyre r.a dan Peygamber efendimiz s.a.v şöyle buyurdu:
الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ، بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ
İman altmış küsür diger hadiste yetmiş küsür şubedir en üstünü La ilahe illallah en aşağısı ise insanlara eza veren şeyleri yoldan kaldırmaktır, hayada imandan bir şubedir.
İmam Buhari, Sahihi Buhari hadis no 9; Imam Müslim, Sahihi Müslim hadis no 57-58; Tirmizi, Süneni Tirmizi hadis 2614; Ebu Davud,  Süneni Ebu Davud hadis no 4676; Nesai Süneni Nesai Kebir hadis no 11735-36-37. Sened ve Metin Müslime ait. Tirmizi hasen sahihtir dedi. Bu hadisin tüm tarikleri Abdullah bin dinar an Ebu Hureyre tarikiyle tahriç edilmiştir.

İman atmışveya Yetmiş Küsür Şubedir.


İbadette ihlas. Araf 29, Tevbe 112, Zümer 2, 11, 14, Mümin 14, 65

İblis kıyas yaptı. O kıyas yapanların ilkidir. Darimi 196, Araf 12, Sad 76

İblisin kibri. Bakara 34, Araf 11, 13, Hicr 28, 33, İsra 61, 62, Kehf 50, Taha 116, Sad 71, 76

İbni Abbas (Radiyallahu Anhuma)’ya Allah Rasulü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in duası. Buhari 9/4063

İbni Abbas (Radiyallahu Anhuma)’dan, ebced yazıp yıldıza bakanlar için bunlarla uğraşanların, İslamdan hiçbir nasibleri yoktur. Abdurrezzak 11/26, Beyhaki 18/139

İbni Mesud (Radiyallahu Anh)’ın Cuma günü duası. Ebu Davud 1091

İbni Ömer’in 14 yaşında savaşa gitmesi. Ebu Davud 4406, Müslim 1868

İbni Ömer (Radiyallahu Anh), Azerbeycan’da namazlarını altı ay iki rekat kıldı. Abdurrezzak Musannef 4339, Beyhaki 3/152, İbni Hacer Telhis 2/47, Ahmed 5552, Heysami Mecmeu’z-Zevail 2/158

İbrahim vefat ettiği vakit Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) onu üzerine cenaze namazı kıldı. Ebu Davud 3188

İbni Sayyad hadisi. Tirmizi 2347, Müslim 2924, 2932

İbrahim (Aleyhisselam)’ın fazileti. Müslim 2369

İbrahim (Aleyhisselam)’ın putlara karşı tutumu. Buhari 7/3139

İbrahim (Aleyhisselam)’ın yaratma sırrını merak etmesi. Bakara 260, Buhari 9/4232

İbrahim (Aleyhisselam)’ın seksen yaşında olduğu halde Kaddum köyünde sünnet oldu. Buhari, Müslim, El-Lü’lüü ve’l-Mercan 1529

İbrahim (Aleyhisselam) tek başına bir millettir. Nahl 120

İbrahim (Aleyhisselam)’ın babası Azer’le mulakatı. Buhari 7/3144

İbraniceyi öğren. Buhari Ahkam 40

İbret için yolculuk yapmak. Ali İmran 137, Enam 6, 11, Yusuf 109, Nahl 36, Hac/46, Neml 69, Ankebut 20, Rum 9, 42, Fatır 44, Mumin 21, 82, Muhammed 10

İç don giymek. İbni Mace 3579

İçinde resim bulunan eve melek girmez. Tirmizi 2956, Müslim 2104, Buhari 8/3749, 13/5954

İçine bir şüphe girdiğinde onu terk et. Ahmed 5/254, Tirmizi 2637

İçki içene kırk sopa vurulur. Müslim 1706, Ebu Davud 4479, İbni Mace 2570, Buhari 14/6638

İçki içenin hiçbir namazı kabul olmaz. İbni Mace 3377

İçki içenin kırk gün namazı kabul olmaz. Tirmizi 1924

İçki içmeyiniz, çünkü o, bütün kötülüklerin anasıdır. İbni Mace Eşribe 1

İçki on yönlü lanetlenmiştir. İbni Mace 3380

İçki ticareti yasaktır. İbni Mace 3382

İçkili iken namaza yaklaşmayın. Ebu Davud Eşribe 1

İçkinin haram kılındığını bilmeden Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e içki hediye edilmesi. Müslim Müsakat 68, Buyu 90, Taberani Eşribe 12, Darimi Buyu 35, Eşribe 9, Tirmizi Eşribe 12, Nesei Buyu 90

İçkinin haramlılığı ve haddi. Maide 90, 91, Müslim 1635, 1707, 2066, 2075, Ebu Davud 4480, Tirmizi 1469

İçkiyi başka isimlerle içecekler. İbni Mace 3384, 4020

İçtihatta isabet ederse iki, hata ederse bir ecir vardır. Müslim 1716

İddiacının iddasını ispatlamada ona mühlet tanınması. Buhari 5/2467

İddiacıya iddiasını belgelemesi, şahid getirmesi ve bu konuda kendisine mühlet tanınması. Buhari 5/2467, 2468

İfk olayı. Buhari 5/2452, 2457, 8/3870, 3887, 10/4592, 4617, Ebu Davud 4735, Müslim 2770, Nur 11, 22

İflas edenin malı kimden alınmışsa onundur. Nesei 4652

İfrad haccı. Müslim 1231

İğrendim deme. Müslim 2251

İhrama giren kadın eldiven ve peçe takmaz. Nesei 2670

İhrama girmeden önce gusletsin. Muvatta 1/433

İhram da olan kadının örtüsü. İbni Mace 2935

İhramlı, akrep, fare, çaylak, karga ve kuduz köpek öldürülebilir. Müslim 1199, 1200, Nesei 2841, Ebu Davud 1846

İhramlı koku sürünebilir. Ebu Davud 1745, Müslüm 1189, Tirmizi 920, İbni Mace 2926

İhramlıya av haramdır. Müslim 1193

İhsan nedir. Buhari 1/203

İhtiyarın gönlü iki şeyde gençtir. Tirmizi 2441

İki ayağın üst üste atılması. Müslim 2089, Tirmizi 2915, Ebu Davud 4865

İki boyun damarından ve omuz arasından hacamat yaptırdı. Tirmizi 2126

İki çenesi ve iki ayağı arasındakini teminat verirse bende cenneti verdiririm. Tirmizi 2520

İki devlet başkanı olduğunda ikisinden birini öldürün. Müslim 1853

İki dinin mensupları birbirine mirascı olamaz. Darimi 2996

İki elimle yarattığıma secde etmene mani nedir? Sad 75

İki ezan arası namaz. Müslim 838

İki ezan arasında dileyene iki rekat namaz vardır. Nesei 682

İki günde, Ramazan ve Kurban bayramı gününde oruç tutmak yoktur. Darimi 1760, Buhari Savm 66, 67, Müslim Siyam 140, Ebu Davud Savm 48, Tirmizi 768, İbni Mace Siyam 36

İki haslet munafıkta olmaz, ahlak ve ilim. Tirmizi 2824

İki kere emme. Müslim 1450

İki kız kardeşle bir anda evlenme haramdır. Nesei 3273

İki kişi cemaattir. Buhari 2/692, İbni Mace 972, 975

İki kişi yani iki erkek ve iki kadın tek örtü altında yatamaz. Ebu Davud 4018, Müslim 1437, Tirmizi 2944, İbni Mace 661

İki Müslüman karşılaşır tokalaşırsa birbirinden ayrılmadan önce Allah onu bağışlar. Tirmizi 2874

İki Müslüman kılıçlarıyla karşılaşırsa, öldüren de, ölen de cehennemdedir. Müslim Fiten 14

İki büyük Müslüman grub birbiriyle harb etmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Bu iki grubun davaları bir olduğu halde aralarında büyük bir savaş olacaktır. Müslim 157, 8/417, Buhari 7/3380

İki Müslüman kılıçlarıyla çarpıştıkları zaman. İbni Mace 3963

İki namazı cem. Müslim 703, 705, 1288, Tirmizi 187, Buhari 2/612, Ebu Davud 1206, 1220, İbni Mace 1069

İki namazı cemde bir kamet yeterlidir, önünde ve ardında sünnet kılınmaz. Nesei 658, 660

İki namazı cemde sünnet namaz yoktur. Müslim 1288

İki nimet vardır, insanların çoğu bundan aldanmıştır, sağlık ve boşa geçen zaman. Tirmizi 2405

İki obur doymaz. Darimi 338

İki ölü hayvan ve iki kan size helal kılındı. İbni Mace 3314

İki rekatta yanlış selam veren devam eder sehv secdesi yapar. Buhari 3/1163, Ebu Davud 1008, Müslim 583

İki secde arasında dua. Tirmizi 283

İki secde arasında el kaldırma. İbni Ebi Şeybe 1/230, Nesei 2/206, Müsned 3/436, İbni Mace 860, 861, 865, Ebu Davud 723, 739, 740, Taberani Zevaid 2/101

İki sur arası zaman. Müslim 2955

İki şey bırakıyorum. Muvatta Kader 3

İki şey vardır ki insanlar için bu küfürdür. Müslim Tergib ve Terhip 7/34

İkindi namazını kaçıran malını ve aile efradını kaybetmiş gibidir. Müslim 626, Ebu Davud 414, Muvatta 1/63

İkindiden önce sünnet namazının kılınacağına dair gelen rivayet ZAYIF. İbni Hacer Telhis, Abdullah İbni Mubarek bu hadis batıldır der, İbni Teymiyye, 23/123, ravilerinden Muhammed bin Sad el Müezzin, bilinmeyen birisidir der. Ebu Davud 1271, Tirmizi 425, Tergib ve Terhip 1/553, Taberani Mucemu’s-Sağir 777

İkindiden sonra güneş batıncaya, sabah da güneş doğuncaya kadar namaz yoktur. Nesei 518

İkindiden sonra namaz yoktur. Buhari Mevakıt 33

İkiyüzlüler en şerli olanlardır. Müslim 2526, Ebu Davud 4872

İlham (vahiy) ancak Nebilere mahsustur. El Kenz 5/241

İlham (vahiy) gelse bu ümmette, bu Ömer olurdu. Buhari 7/3445

İlim adamları gösterişten uzak son derece vakarlı olmalıdır. İbni Mace Mukaddime 23

İlim amel etmeyi gerektirir. Ebu Davud 1548, İbni Mace 253, 254, 3837, Saf 2, 3, Bakara 44, Buhari 7/3065, Tirmizi 2532, Fussilet 33

İlim arayana cennete giden yol kolaylaştırılır. Tirmizi 2784

İlim bir noktaydı, cahiller onu çoğalttı. UYDURMA Acluni 11/67

İlim talep etmede nöbetleşme. Buhari 1/249

İlim insanlardan söküp alınmaz. Tirmizi 2790

İlim müminin yitiğidir nerede bulursa, onu alır. ZAYIF Tirmizi 2827

İlim öğrenin, ilme layık olmak için güzel ve ağır başlılığı öğrenin, ilim öğrendiğiniz kişilere saygılı olun. Tergib ve Tergip 1/158

İlim ve hidayeti kabul etme yönünden insanları üzerine yağmur yağan üç sınıf toprağa benzetir. Müslim Fedail 15

İlim yazılır. Buhari 1/264

İlimle gönderildiği. Müslim 2282

İlk kaldırılacak huşudur. Tirmizi 2791

İlk kılınan Cuma namazı, Bahreynin köyünde Cuvasada kılındı. Ebu Davud 1068, Buhari Cuma Bab 11

İlk kıyası yapan iblistir. Darimi 195, 196

İlk yaratılan kalemdir. Tirmizi 3537

İlmi gizleyene kıyamette ateşten bir gem vurulur. Tirmizi 2787

İlmi her yerdedir. Talak 12, Araf 89, 156, Taha 5, 6, Hadid 4, Rad 2, Furkan 59

İlmi her yeri kuşatır. Talak 12, Araf 89

İlmi, şu üç şey için öğrenmeyiniz. Cahillerle çekişme, alimlerle mücadele etme ve insanları kendinize çekmek için. Darimi 261

İlmi talep edip onu ancak dünya için isteyene, Allah kıyamet günü ona cennetin kokusunu haram kılar. Ebu Davud 2664, Darimi 1/257

İlmi yazın. Darimi 43, Müslim 2493, 3004

İlmi, başkan olmadan önce öğrenin. Ömer’in sözü Darimi 256

İlmin kalkacağı. Müslim 2671

İmam bidatçı bile olsa uyulacağı. Buhari 2/722, 723

İmam hutbede iken yanındakine sus diyen kimsenin Cuma’nın ecrinden mahrum kalacağı. Nesei 1401

İmam, kendisine uyulsun diye imamdır. Nesei 794, Müslim 411

İmam okuduğunda cemaat sussun. İbni Mace 847, Ebu Davud 826

İmamdan önce ruku ve secde yapanın başı, eşekbaşına döner. Nesei 828

İmamete layık olan. Müslim 672

İmamı azam ümmetimin ışığıdır. UYDURMA Aliyu’l-Kari

İmamın arkasında amin demek. Ebu Davud 932, Tirmizi 248, İbni Mace 855, Müslim 410

İmamın kadınlara vaaz vermesi ve onlara ilim öğretmesi. Buhari 1/253

İmamın sürtesi cemaatin sütresidir. Müslim 504, Buhari 2/576

İmamlar kureyşten olacak. Müslim 1821, Buhari 15/6989, Tirmizi 2323, Ebu Davud 4280, Tirmizi

İman ancak ameldir. Tirmizi 2746, İbni Mace 57, Buhari 1/166

İman artar ve eksilir. Buhari 1/195, Enfal 2, Tevbe 124, 125, Nahl 102, Furkan 73, Secde 15, Zümer 2, 3, Zariyat 55, Ali İmran 173, Feth 4, Azab 22, Muddesir 31, Nesei 4977, İbni Mace 57, 61, 75, Müslim 57, 58, Buhari 1/195, Kehf 13

İman etmediniz, lakin İslam olduk deyin. Hucurat 14, Ebu Davud 4684

İman imtihanı getirir. Ankebut 2

İman itaatle artar, masiyetle eksilir. İbni Mace 61,75

İman sureyya yıldızı olsaydı, acemler onu mutlaka elde ederlerdi. Tirmizi 4188

İman ve cimrilik bir arada bulunmaz. Nesei 3100

İman ve İslam arasındaki fark. Buhari 3/1406

İman ve İslam’ın ortak anlatımı. Nesei 4958

İman Yemendedir. Darimi 80, Müslim İman 82, 84, 89, 90, Tirmizi 2344

İman yetmiş küsür şubedir. Ebu Davud 4676, Buhari İman, Müslim 35, Tirmizi 2746, Nesei 4971, 5007, İbni Mace 57

İmanda ihlas. Ali İmran 16, 17, Muminun 57, 61, Ankebut 2, 3, Feth 29, Hadid 7

İmanın alameti Ensarı sevmektir Buhari 1/171

İmanın, amel ile munasebeti. Buhari 1/179, 195

İmanın en zayıf noktası. Tirmizi 2263, Ebu Davud 4340, Müslim 49, İbni Mace 4013, Nesei 5011

İmanın kabul edilmeyeceği zaman. Müslim 157

İmanın tadını alır. Tirmizi 2758

İmanla alakalı. Bakara 239, Tevbe 94, Yusuf 17, Hucurat 14, Maide 41, Bakara 8, 136, Müslim 83, Buhari 1/193, Tevbe 124

İmkanı varken zenginin borcunu geciktirmesi zulumdur. Nesei 4663

İnsan ölünce amel defteri kapanır. Ancak üç şey müstesna. Sadakayı cariye, kendisinden istifade edilen ilim ve kendisine duacı olan evlat. Ebu Davud Vesaya 2880, İbni Mace Mukaddime 20, Müslim 1631, Nesei 3681, Tirmizi 1376, Buhari 14/6432, Rikak 101

İnsanlar,“iman ettik demekle, hiç denenmeden hemen bırakılı verileceklerimi zannediyorlar.” Ankebut 2

İmtihan. Bakara 155, 214, Ali İmran 186, Ankebut 2, 3, Muhammed 31, Nisa 79, Şura 30, 48, Yunus 107, Secde 20, 21, Necm 43, Teğabun 11

İneğin dilini dolaması gibi, erkeklerden diliyle belağat yapandan Allah hoşlanmaz. Tirmizi 3010

İnfak ve infak yapmaya teşvik. Müslim 993

İnsan, bilmediğinin düşmanıdır. UYDURMA Aliyu’l-Kari 115

İnsan öldürenin cezası. Buhari 8/3605, 9/4308

İnsana üç oyun mübahdır. Ebu Davud 2513

İnsanın ailesi ile cinsi münasebeti bile ibadettir. Müslim 1006

İnsanın şeytanı vardır. Müslim 2814

İnsanın yaratılış safhaları. Buhari 7/3028, 3111, 10/4581, 11/4954, 14/6488

İnsanın yüzüne vurmayın. Buluğu’l-Meram 4/68, Müslim

İnsanlar iftarda acele ettiği müddetçe hayırda olacak. Ebu Davud 2353, Nesei 1698, İbni Mace 1698, Tirmizi Savm 695

İnsanlar yüz tane deveye benzer, onlar içinde binek arasan bir tane bulamazsın. Kitabu’z-Zühd ve’r-Rekaik 186,

İnsanlara anlayacağı şeyi anlatın, yoksa siz Allah ve Rasulünün yalancı çıkarılmasını mı istiyorsunuz? Buhari İlim 49

İnsanlara derecelerine göre muamele edin. Ebu Davud Edep 23

İnsanlara hayrı öğretene Allah merhamet eder, O’nun melekleri, göklerin ve yerlerin ahalisi ile denizdeki balıklarda hayır dua ederler. Darimi, 295, Tirmizi İlim 19

İnsanlara ilham (vahiy) gelmiyecek. Buhari 7/3445, 15/6863, El-Kenz 5/241, İbni Hazm Mualla 6/394, El-Hatip Kifaye 78, 306, Enam 121, İbni kesir 6/2814, 2799

İnsanlara iyiliği emredip kendinizi unutur musunuz? Bakara 44

İnsanlarda kusur araştıran kaybeder. Kitabu’z-Zühd ve’r-Rrekaik 9

İnsanları cehenneme sokan, dillerinin kazandığı şeylerdir. Tirmizi 2749

İnsanların Adem’in sureti üzerine yaratıldığı. Buhari 7/3106

İnsanların azaları şahidlik eder. Müslim 2968,

İnsanların bazısı Allah’tan başkasını isterler. Bakara 165

İnsanların çok olmasına rağmen Allah’ın razı olduğu kimseler azdır. Buhari 14/6420

İnsanların en hayırlısı benim asrımdır. Buhari Şehadet 9, Rikak 7, Eyman 10, 27, Tirmizi 2320, 2403, İbni Mace Ahkam 27, Müslim 2526

İnsanların en iyisi ömrü uzun, ameli iyi olanıdır. Tirmizi 2431

İnsanların en şerlisi, Allah rızası için istenip de vermeyendir. Nesei 2559

İnsanoğlunun iki vadi dolusu malı olsa, üçüncüsünü ister, ağzını ancak toprak doldurur. Tirmizi 2440, Darimi 2781, Buhari Rikak 10, Müslim Zekat 116

İnsanoğlunun yanı başında 99 ölüm sebebi ile temsil edildi. Tirmizi 2573

İnşallah demek gerekiyor. Nesei 3812

İnşallah demenin mahiyeti. Buhari 11/5316

İntihar edenin cenaze namazını kılmaması. Ebu Davud 3185, Müslim 978, Nesei 1966, Tirmizi 1074, İbni Mace 1526

İntihar haram kılınmıştır. Müslim 109, 116

İpe üfleyerek düğüm çalıp büyü yapan, sihir yapmış olur. Sihir yapanda şirk koşmuş olur. Kim bir şeye bel bağlar güvenirse, Allah yardımı keser ve onu bırakır. Tergib ve Terhib 6/50, Nesei

İpek elbise ve altın ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal kılınmıştır. Nesei 8/161, Tirmizi 1774

İpek giyen cennete giremez. Tirmizi 2970, İbni Mace 3588, 3591

İpek giymede ruhsat olan yer. Buhari 6/2737

İpek haramdır ama bitlenince giyilebilir. Müslim 2076

İpek kullanmanın nehyedilişi. Buhari 3/1176

İsa (Aleyhisselam)’ın geri geleceği. Müslim 155, 156, 242, 243, 2897, Tirmizi 2334, Buhari 5/2294, 7/3263

İsa (Aleyhisselam)’ın hırsızlık yapan birini görmesi. Müslim 2368

İsa (Aleyhisselam)’ın yeryüzüne ineceği. Buhari 5/2058, 2294, 7/3263, Tirmizi 2278, 2324, İbni Mace 4078

İsa (Aleyhisselam)’ın haçı kırması, domuzu öldürmesi. Buhari 5/2294, Tirmizi 2324, 2345

İsa (Aleyhisselam) ile aramda Nebi yoktur. Müslim 2365, Ebu Davud 4675, Buhari Enbiya 4/202

İslam aleniliktir, iman ise kalptedir. Müsned 111, 135

İslam beş şey üzerine bina edilmiştir. Nesei 4968, Buhari1/165

İslam camiasından ayrılan, cahiliye ölümü ile ölür. Müslim 1849, Buhari 15/6994

İslam dini kolaylıktır. Buhari 1/191

İslam dininin tamamlandığı. Maide 3, Enam 38, Nahl 89, Ahzab 37, Müslim 245, 177, Maide 67, Tergib ve Terhib 1/101, Buhari1/206, Taberi14,108, İbni Mace43,46, Hayatu’s-Sahabe 3/742

İslam fıtratı üzerine doğmak. Müslim 2658

İslam garip geldi garip gidecek. İbni Mace 3986, 3988, Müslim 144, 145, Tirmizi 2765, Buhari 1/31

İslam, beş esas üzerine kurulmuştur. Tirmizi 2736

İsra haberinde Kureyş beni yalanlayınca Hıcr’de ayakta durdum. Müteakiben Allah bana Beytu’l-Makdis ile gözümün arasındaki uzaklığı kaldırdı da Mescidi Aksa’ya bakarak onun nişanelerinden Kureyş’e haber vermeye başladım. Buhari 10/4508

İsrailoğullarında birbirini kardeş edinmiş iki zat vardı. İkisinden birisi günahla uğraşır, öbürü ibadete çalışırdı. Ebu Davud Edeb 51, Bab 4901, Tirmizi Kıyametin Sıfatları, İbni Mace Zühd

İslam kendinden önce yapılmış olan kötülüğü yıkar. Müslim 192

İslam, garip olarak başladı ve ileride garip olacaktır. O gariplere müjdeler olsun. Tirmizi 2764

İslama girmeden önce gusül. Ebu Davud 355, Nesei 1/109, İbni Huzeyme 254, İbni Hibban 234

İslamda topluca bir araya gelip ağlama yoktur. Nesei 1853

İslamı güzelleştirin. Müslim 120

İslamı, alimin hatası, münafığın Kur’an vasıtasıyla mücadelesi ve saptırıcı önderlerin hükmü yıkar. Darimi 220

İslamın rükünleri. Müslim 12

İspat davacıya, yemin de davalıya düşer. Tirmizi 1356

İsra (miraç). Müslim 162, 168, 173, 174, Buhari 8/3632, 3641

İsra gecesinde namazın farz kılınması. Buhari 1/445

İsra hadisesi ve miraç. Buhari 8/3632, 10/4507

İslam garib olarak başlamış ve yine başlayışı gibi garipliğe dönecektir. İşte bahtiyarlık o garipler içindir, ne mutlu o gariblere. Müslim 145, Tirmizi 2764

İsrailoğullarının arkadaşının başına gelenleri bilmiyor musunuz? Onların elbiselerine idrar bulaşınca dokunan yeri keserlerdi. Arkadaşları bu titizlikten onları nehyetti de kabrinde azap olundu. Ebu Davud 22

İsrailoğulları yetmiş fırkaya ayrıldılar. Benim ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır. İbni Mace 3993, Tirmizi İman 18, Bab No 2779, Darimi 2521, Ebu Davud 4596

İsraf ve kibir senden vazgeçtiği sürece dilediğini giy. İbni Mace 3605

İsrailoğulları olmasaydı yemek bozulmazdı, et kokmazdı, Havva olmasaydı kadın hiçbir zaman kocasına hainlik yapmazdı. Müslim Rıda 2/1092, 1470

İsrailoğullarına iki vakit namaz farz kılındı. Nesei 1/285

İstanbulun fethi. Buhari Cihad 93, Müslim 2897

İstemeksizin sana bir şey verilirse ondan ye ve başkalarına da ikram et. Müslim Zekat 112, Ebu Davud Zekat 28, 31,

İsteyen dilenciyi geri çevirmeyin. Ebu Davud 1665

İstibra. Müslim 292

İstihare namazı. Buhari Teeccüd 25, Deavat 49, Tevhid 10,  Tirmizi 478, Nesei 3255, İbni Mace 1383, Ebu Davud 1538

İstihare yapan mahrum kalmaz. Taberani Mucemu’s-Sağir 677

İstisna. Müslim 1654

İstişare edilen kişi kendisine emniyet edilen kişidir. Tirmizi 2975

İşeme adabı. Buhari 1/351,

İşi gücü çekişme olan mücadele erbabıyla bir arada oturma ve konuşma! Çünkü onlar Allah’ın ayetleri hakkında yersiz delilsiz sözlere dalarlar. Darimi 221, Enam 68

İşlerinin başına kadın geçiren millet iflah olmaz. Nesei 5353

İştiha (canının çektiği) her şeyi yemek israftır. İbni Mace 352

İtikafa girmek. Müslim 1173

İyi ahlak güzelliğidir. Günah ise gönlüne dokunan ve halkın bilmesini istemediğin şeydir. Darimi 2792

İyi ve kötü çığır açan. Müslim 1017, 2674

İyiler nesil nesil ölüp gidecek, geriye arpa artığı gibi işe yaramaz atıklar kalacak. Darimi 2722, Buhari Rikak 9

İyiliği kendisini sevindiriyor ve kötülüğü de kendisini üzüyorsa, işte o kimse mümindir. Tirmizi 2254

İyilik dokunsa Allah’tandır. Nisa 79

İyilik eskimez, kötülük unutulmaz. Müsned Ebu Hanife 463/17

İyilik ettiğin kimsenin kötülüğünden sakının. UYDURMA Aliyu’l-Kari

İyilikle kötülükle imtihan ederiz. Araf 168

İyilikler kötülükleri giderir. Müslim 2763

İyiniz iyiliği umulan, kötünüz iyiliği umulmayan. Tirmizi 2362

İyiyi kötüyü ayırt edecek bir anlayış verir. Enfal 29

İzin almadan önce selam verilir. Tirmizi 2852

İzin isteme üçe kadardır. Tirmizi 2830

İzin isteme ve adabı. Müslim 2153

İzin vermedikçe, hiçbir kimsenin kendi meclisinde ne baş köşeye oturulur, ne de imam olunur. Nesei 783

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mersin eskort -
deneme bonusu
- deneme bonusu veren siteler - Goley90 Giriş - youtube beğeni satın al - buy youtube likes - Vozol - istanbul escorts - beşiktaş escort - beylikdüzü escort - postegro - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - postegro - vozolcenter.co - istanbul escort - gebze escort - Baywin Giriş - canlı casino - canlı casino