Mevlana Allah ile İlgili Sözleri

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Büyük ve alimler’den Mevlana Celaleddin Rumi sözleri ve nasihatları ile hayatınıza yön verecek altın değerinde sözleri derledik. İnsan için faydalı olan bilgi, bilgilerin en üstünüdür, en güzel rehberdir. Bu çalışmamdaki amaç, toplumda ortaya çıkan bozulmanın durulması adına, ‘bir damla’ olabilmektir.

Bazı insanlar vardır ki doğduğu zamana ait değildir. Çağların ötesinde yaşarlar. Onlar ışık olur çevresini aydınlatırlar. Cevherlerin usta ellerde yetişmesi, değerinin ortaya çıkması için belirli bir zamanın geçmesi lazımdır. Sürekli doğum sancısı çekenlerin dillerinden inci, mercanlar dökülür. Mevlânâ Celaleddin, “hamdım, piştim, yandım elhamdülillah!” derken en güzel iksiri ve insan-ı kâmilin yolunu göstermiştir.

Konya’da yaşamış ünlü düşünür ve şair Mevlana Celaleddin Rumi’dir. Muhammed Celâleddîn-i Rumi veya kısaca bilinen adıyla Mevlana 30 Eylül 1207 – 17 Aralık 1273), 13. yüzyılda yaşamış büyük tasavvuf alimlerindendir. Mevlâna’nın babası Belh Şehrinin ileri gelenlerinden olup, sağlığında “Bilginlerin Sultânı” ünvanını almış olan Hüseyin Hatibî oğlu Bahâeddin Veled’tir. Annesi ise Belh Emiri Rükneddin’in kızı Mümine Hatun’dur. Mevlana 17 Aralık 1273 yılında vefat etti. Öldüğü geceye düğün gecesi anlamına gelen şeb-i arus dendi. Mevlana Celaleddin Rumi’nin kabri Konya’dadır. Mevlana türbesi aynı zamanda müze olarak halkın ziyaretine açıktır.

MEVLANA ALLAH SÖZLERİ

O’nunla beraber olduğumuzu bilmek, O’nu bulmak, O’nu anlamak (ruhanî) yolculuğa bağlıdır. Bu, bilgiyle, düşünceyle elde edilemez. (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Allah’ın anlaşılacağı, duyulacağı duygu, bu cihanın duygusu değildir, o duygu, başka bir duygudur. (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Ey akılların ve fikirlerin ötesinde bulunan Allah! Anlayışlarımızdaki kusurlarımızı affet, bize acıt. (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Sonunda biz bildik ve anladık ki, biz şu görünen tenden ibaret değiliz. Biz, bu tenin ötesinde Allah’la beraber yaşıyoruz. (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Apaçık görmedikleri padişah (Allah), daima gizli olarak onlarla beraberdir. Hani akıl gibi… Sen onu göremezsin ama o da seninle beraberdir. Sen onu göremezsin ama o, seni sınamadadır, duruşunu, hareketini görür durur! Ne şaşılacak şeydir bu, böyleyken sen, aklı yaratanın seninle oluşunu caiz görmezsin! (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Senin gönlünde Allah sevgisi iki kat oldu, arttı ise, şüphe yok ki Allah da .seni seviyor demektir. (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Birisini Allah överse, ona cansızlar da “Yüzlerce kere doğrudur, haktır” der, canlılar da! Birisini koruyan Allah olursa, ona kuş da gözcü, bekçi kesilir, balık da! (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Sevgili, tek olan sevgiliye derler. Gelişin de O’ndandır, sonunda gidişin de O’na! O’nu buldun mu başkasını beklemezsin gayri. Ortada görünüp duran da O’dur, gizli olan da O! (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Ana hakkı bile Allah hakkından sonra gelir. Allah hakkını bilmeyen, tanımayan eşektir. (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Allah, inkarcıların sözlerinden, ortak koşanlann şirkinden, noksan kişilerin eksiltmelerinden, benzetenlerin benzetmelerinden, düşünenlerin kötü zanlarından ve vehmedenleriıı nitelemelerinden pak ve nicedir. (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Kim, Allah ın olursa, Allah da onun olur. (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Tövbesiz ömür, can çekişmekten ibârettir. İnsanı yaşayan ölü hâline sokan ölüm ise Allah’tan habersiz olmaktır. Allah’tan başkasını istemek, istenen şeyin artması zannını verir ama bu istek hakikatte artmasını istediği şeyin tamamıyla eksilmesini istemektir. (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Aşk vadisinde, hiçbir nişane, hiçbir iz yoksa üzülmemeli; çünkü, Hakk’ın lûtfuyla bazen umutsuzluktan bile umutlar doğar. Ey gönül, sakın umutsuzluğa düşme! Allah’tan umudunu kesme ki, bazen can bahçesinde, sögüt ağacının dalı bile hurma verir. (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Ey Gönül! Dikkat et âhir zaman bu! Nefsine uyup da sûrete aldanma! İblisin bile maşallah dediği kullar var. Seveceksen vefâ nedir, takvâ nedir bileni sev! İçinde cennet saklayan virane kullar var!..” (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Allah’ım sen kimi dertle hasta etmek dilersen ona ağlayış kapısını kapatırsın. Kimi de beladan kurtarmak dilersen gönlüne sızlanma ve ağlayış verirsin. (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Allah’ın zatına and olsun ki kötü yılan bile kötü arkadaştan yeğdir. Çünkü kötü yılan, insanın yalnız canını alır. Kötü arkadaşsa insanı cehenneme sürer, orayı adama durak eder. (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

İnanan kişi, işlerini Allah emretti diye yapar. İnanmayan ise, mücadele ve gösteriş olsun diye yapar. Böyle inatçı kişilerin başlarına toprak saç. (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Gözlerinin gördüğünü yüreğinin gördüğüne değişiyorsan eyvallah! Yüreğinin gördüğünü gözlerinin gördüğüne değişiyorsan eyvah, eyvah! (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Gözünüzü açıp Kur’an’a bakınız. Allah kelâmı olan Kur’an’ın tüm ayetleri edep öğretmektedir. (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Mademki kendinde bir dert veya pişmanlık hissediyorsun; bu, Allah’ın sana olan yardımının ve sevgisinin bir delilidir. (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Ey kendine bakmayıp, kendi kusurlarını görmeyip de, başka insanların iyisine kötüsüne bakıp kalan zavallı! Allah senin yardımcın olsun! (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Bir kişi Allah’tan başka kimseye ihtiyacı olmadığına inanırsa; Allah da onu başkasına muhtaç etmez. (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Kötü yaradılışlı kişi Allah’a yalvarmasın diye Allah ona dert keder vermez. Unutma firavunun başı bir kez bile ağrımadı. (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Bir gönülde aşk ve sevgi ateşi yoksa, o kişi karanlıklarda, Allah’ın nurundan habersizdir. (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Allah, yardım etmek dilerse bize yalvarmak ve münacatta bulunmak meylini verir. (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Hem gam çağında, hem esenlik çağında Allah’a dayanmadan, tümden ona teslim olmadan başka her şey düzendir, tuzaktır. (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Aşk şeriatı, bütün dinlerden ayrıdır. Aşıkların şeriatı da Allah’tır, mezhebi de. (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Oruç tutmak güçtür, çetindir ama Allah’ın kulu kendisinden uzaklaştırmasından, bir derde uğratmasından daha iyidir. (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Birini seviyorsanız O’nu Allahtan isteyin. Kalpler Allah’ın Elindedir. (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Aşk dediğin ya Allah’tan gelmeli. Ya Allah için olmalı. Ya da Allah’a ulaştırmalı; yoksa yerle bir olmalı. (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Duydum ki gıybetimi yapmışsın, yüzüme söylemekten kaçmışsın. Benim gibi bir acizden korkmuş Allah’tan korkmamışsın. (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Aşk, kimseye niyazı ve ihtiyacı olmayan Allah’ın vasıflarındandır. Ondan başkasına âşık olmak, geçici bir hevestir. (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Allah’tan başka herkes düşmandır, dost O’dur. Şu halde dosttan düşmana şikayetlenmek iyi bir şey mi? (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Kendini noksan gören kişi, olgunlaşmaya on atla koşar. Kendini olgun sanan ise Allah’a bu zannı sebebiyle ulaşamaz. (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Ya kırdığın kalbi Allah seviyorsa? Bilemezsin. Bilseydin ödün kopardı, dokunamazdın. (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Ey dost! Derdin ne olursa olsun umudun her zaman Allah olsun. (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Bir gönülde aşk ve sevgi ateşi yoksa o kişi karanlıklarda, Allah nurundan habersizdir. (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Birini seviyorsanız, onu Allah’tan isteyin. Kalpler Allah’ın elindedir. (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Senin Allah diyebilmen, Allah’ın seni sevdiğinin işaretidir. (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Maksada sabırla erişilir… Aceleyle değil! Sabret, doğrusunu Allah daha iyi bilir. (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Allah ile olduktan sonra, ölüm de ömür de hoştur. (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Allah, yüz binlerce kimya yarattı; ama insan, sabır gibi bir kimya görmedi. (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Herkes Huzur Bulduğu yere gitsin dediler. Ben senin huzuruna Geldim Beni sensiz bırakma Allahım. (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Allah üstünlük bakımından göz yaşını şehitlerin kanı ile eş tuttu. (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Allah merhalesinde akıl beygirine yol yoktur. (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

İki âlemde de Allah’ın baktığı yer gönüldür. Padişah daima gönle bakar. (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Allah’ın verdiğide, vermediğide imtihandır. (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Kolun mu kırıldı? Üzülme, belki Allah sana kanat verecek.(Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Acele şeytan hilesidir, sabır ve tedbir Allah lütfu.(Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Allah’a şükür, rızkı artırır. (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Allah’a ulaşacak birçok yol var. Ben Aşk’ı seçtim. (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Sen Allah’a güven. Hiç beklemediğin anda çiçek açar umutlar. (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

Allah mermere emir vermez. (Hz. Mevlana Celaleddin Rumi)

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mersin eskort -
deneme bonusu
- deneme bonusu veren siteler - Goley90 Giriş - youtube beğeni satın al - buy youtube likes - istanbul escorts - beşiktaş escort - beylikdüzü escort - postegro - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - istanbul escort - bonusu veren siteler - sahabet güncel adres - onwin kayıt - Aviator oyna - izle porno - buy twitter followers - yabancı dizi - instagram report account - Mersin evden eve nakliyat - Cinsel sohbet - twitch takipçi satın al