Mevlana Veli ile ilgili Sözleri

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Velîlerde Allah’ın ihsan ettiği öyle bir kudret vardır ki, onlar yaydan çıkmış oku bile yoldan geri çevirirler. Allah’ın velîsi, pişman olursa sebeplere eserlerin kapılanın kapar (fiilleri neticesiz bırakır). Fakat bunu, Allah eliyle yapar. Allah kudretiyle; söylenmiş bir sözü söylenmemiş hâle getirir. Bir hâlde ki ne şiş yanar ne kebap! Bütün kalplerdeki nükteleri işitir, gönüllerden o sözü yok eder. Ey ulu kişi! Sana delil ve hüccet gerekse “Min âyetin ev nünsiha”135 (Biz bir âyeti neshedersek) âyetini oku. “Ensevküm zikri”136 (Size beni anmayı unutturdular) âyetini de oku, velîlerin kalplere nisyan koyma kudretini anla! Velîler, hatırlatma ve unutturmaya kadirdirler; şu hâlde herkesin gönlüne hâkimdirler. Velî, unutturma kudretiyle bir kişinin istidlâl yolunu bağladı mı, o adamın hüneri bile olsa bir iş yapamaz. Siz, yüce kişileri alaya aldiniz, bundan bir şey çıkmaz sandınız, ama Kur’ân’da “Ensev-küm” âyetini bir okuyun! Şehir ve köye sahip olan, cisimlerin padişahıdır. Gönül sahibi ise gönüllerinizin sultanıdır.

İş eri (veli) de sûrette insan görünür ama, hakikatte onda insanların kötü huylarını yiyen, yok eden manevi bir aslan gizlidir….Hz Mevlana

Hakk’ın has kuluyla edebsizce konuşmak gönlü öldürür, amel defterini kapkara bir hâle koyar….Hz Mevlana

Velîler, mânâ güneşinin bekçileridir, insanlar arasında Allah’ın sırlarını bilir, anlar onlar….Hz Mevlana

Yürü, çabucak kendine bir Allah dostu ara. Böyle yaparsan Allah senin dostun olur, yardımcın olur….Hz Mevlana

Din ehlini kin ehlinden ayırt et; Hak’la oturanı ara, onunla otur!…Hz Mevlana

Bir akıl, aklın aklından kaçarsa (kişi, peygamber ve velîlere uymazsa) akıllılar taifesinden hayvanat zümresine geçmiştir….Hz Mevlana

Senin aklın deveciye benzer, sen de devesin, Akıl, seni, ister istemez hükmünce çekip durmaktadır. Velîler, akılların aklıdır. Akıllar da ta en sonuncusuna kadar develere benzer….Hz Mevlana

Ululuk sahibi Allah’ın kullarından, velîlerden baş çeker, uzaklaşırsan bil ki onlar senden hoşlanmıyorlar, onlar seni istemiyorlar….Hz Mevlana

Uyanık ol ki, velîler zamanın İsrafil’idirler. Ölüler, onlardan can bulur, gelişir….Hz Mevlana

Lütuf ve merhamet sahibi olan Allah’ın kullan, işleri düzeltmekte O’nun huyuna sahiptirler. Onlar şiddet zamanı, sıkıntı vakti, rüşvet almaksızın mahlûkata acırlar, yardımda bulunurlar. Ey belâlara uğramış adam, kendine gel de bunları ara. Kendine gel de belâ vaktinde onların duasını ganimet bil!…Hz Mevlana

Allah, ne alırsa, ona karşılık olarak ihsanda bulunur. Velî bu sebeple Hakk’m takdir buyurduğu bir şey için itiraz etmez….Hz Mevlana

Allah, velîleri, âlemlere rahmet olmak üzere yeryüzüne getirmiştir….Hz Mevlana

Gönlü aydın bir ere kul olmak, padişahların başına taç olmaktan daha iyidir….Hz Mevlana

Yavrum, veliler de Allah’ın çocuklarıdır. Onlar ortada olsun, olmasın. Allah, mallanın, canlarını korur, onlann ahvalinden haberdardır. Sakın noksanlarını bulup aleyhlerine gıybet etme. Onlar için kin güden, onlann öcünü alan Allah’tır….Hz Mevlana

Allah ile bir arada bulunmak isteyen kişi velilerin huzurunda otursun. Velilerin huzurundan kesilirsen helak oldun gitti. Çünkü sefı küll’ü olmayan bir cüz’sün. Şeytan birisini kerem sahiplerinden ayırırsa onu kimsiz, kimsesiz bir hâle kor; o hâlde de bulunca başını yer, mahvedip gider….Hz Mevlana

Velilerin huzurundan uzaklaşırsan, hakikatte Allah’tan uzaklaşmış olursun. Yoldaşlardan ayrılmanın sonu bile keder olursa, padişahlardan ayrılık nasıl olur da ondan daha aşağı olur. Her an durma, padişahların gölgesini ara bul ki, o gölgede güneşten de iyi bir hâle gelesin. Yolculuğa çıkarsan bu niyede çık, oturup yerinde kalacaksan yine bundan gafil olma! Alınmaklar, insan yapısı mescide saygı gösterirler de, gönül sahiplerinin gönüllerini kırmaya çalışırlar. Ey eşekler! İnsan yapısı olan mescid mecazdır, yok olup gider. Ermişlerin gönüllerinden başka hakiki mescid yoktur. Herkesin secdegâhı olan velilerin gönül mescideriııde sadece Allah vardır. Bir Allah erinin (yani bir peygamberin veya velinin) gönlü incinmedikçe, Allah hiçbir milleti rezil etmemiştir. Bazıları peygamberlerle savaşa kalkıştılar. Onların bedenlerini gördüler, onlan basit bir insan sandılar….Hz Mevlana

(Peygamberler devri geçtikten ve son peygamber Hz. Mu-hamnıed Efendimiz’deıı sonra,) her devirde gelen ve peygamber yerine geçen bir veli vardır. O velî de Peygamberimiz gibi zorluklarla karşılaşır. Bu sınama kıyamete kadar daimîdir. Kimin huyu güzelse, devrinin o büyük velîsine uyar, düşmanlıktan kurtulur. Her kimin mayası bozuksa, o velîye haset eder, onu tanımaz, onunla kavgaya girişir, bu yüzden zarara uğrar. İşte yaşayan imam, her an vazife başında, işte güçte olan o gerçek velîdir. O üstün velînin muhakkak Peygamber’in soyundan gelmesi şart değildir. O Hz. Ömer’in neslinde de gelebilir, Hz. Ali’nin neslinden de. Ey kurtuluş yolunu arayan kişi! Mehdî de o’dur, Hâdî de o. Yani doğru yolu bulan da o, o yolu gösterecek imam da o’dur. O zat hem gizlidir, hem de meydandadır, karşında oturmaktadır….Hz Mevlana

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mersin eskort -
deneme bonusu
- deneme bonusu veren siteler - Goley90 Giriş - youtube beğeni satın al - buy youtube likes - Vozol - istanbul escorts - beşiktaş escort - beylikdüzü escort - postegro - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - postegro - vozolcenter.co - istanbul escort - gebze escort - Baywin Giriş - canlı casino - canlı casino