N Harfi İle Başlayan Hadisi Şerifler

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

N harfiyle başlayan hadisler nelerdir. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Allah’a hamd resulüne selam olsun. Eğer sizde şimdi bu makalemize bakıyorsunuz. Hz Peygamberimize Salat etmeyi unutmayın inşaallah.. Bugünkü yazımızda alfabetik olarak a’dan z harfine kadar Hadisi Şerifleri derleyeceğiz. Evvela Hadisi Şerif’in tanımını yapmakla başlamakta fayda vardır.

Rahman ve Rahim Allah”ın adıyla. Hadis sözlükte; haber, söz, yeni, olay, anlamlarına gelmekte ve bu anlamlarda Kur’an’daki bazı ayetlerde de kullanılmaktadır. Hadis ve sünnet, Kur”an”ın beyanı olması cihetiyle Müslümanların inanç, ibadet ve ahlâk esaslarını, dünya görüşlerini, hayat tarzlarını ve değer yargılarını tesis eden temel kaynaktır. Sağlamlık yönünden hadisler üç kısma ayrılır: Sahih, hasen, zayıf.

بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَ بَعْدُ

Nikah ancak veli ve iki adil şahitle sahih olur. Buhari Nikah 36, Ebu Davud Nikah 19 No 2085, Tirmizi Nikah 17, İbni Mace Nikah 15

Nikah duası. Tirmizi 1111

Nikahı haram olan kadınlar. Nisa 22, 24

Nikahı helal olanlar. Mearic 29, 30

Nikahı helal ve haram olanlar. Buhari 11/5198, 5205

Nikahta def çalma. Buhari 11/5237

Nikahta şart. Müslim 1418

Nimet verdiğimizde yan çizer, kötülük gelip çattığında dua eder. Fussilet 51

Niyet babı. İbni Mace 4227, 4230

Niyetlere göre mahşere gidecekler. Tirmizi 2262

Nuh (Aleyhisselam)’ın kavminin taptıkları putlar ve inatları. Buhari 11/4935

Necm suresinin tefsiri. Buhari 10/4798

Nefis kötülüğü emreder. Yusuf 53, Kaf 16

Nefis sürekli kötülüğü emreder. Yusuf 53

Nefislerine zulmedenler. Enam 82, Buhari 9/4355

Nefret ettirmeyin, güçleştirmeyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müslim Cihad 8 No 1732, Ebu Davud 4835

Neneye 6/1 pay vardır. Darimi 2937

Nerede olursanız olun O sizinledir. Hadid 4

Neshin çeşitleri. Müslim 630, 977, 1690, İbni Kesir 4/1594, Tirmizi 258, 3141, Buhari 1/192, Nesei 2034, Ebu Davud 747, Nisa 15

Neyle hükmedersin hadisi. ZAYIF Tirmizi 1343, Ebu Davud 3592

Nezr. Müslim 1639, 1645

Nifas halinde ölen bir kadın üzerine namaz kıldırırken tam ortası hizasında durdu. Müslim 964, Ebu Davud 3195, Tirmizi 1035, Nesai 1978, İbni Mace 1493

Namazın önemi ve terki. Rum 31, Müslim 82, Ebu Davud 4678, İbni Mace 1078, Tirmizi 2753, 2756, İbni Mace 1080, 1079, Nesei 462

Namazın seferde kısaltılacağı. Buhari 3/1468, 1471

Namazın tarifi. Buhari 7/3037

Namazın tek rekatında istirahat oturuşu. Tirmizi 283

Namazın vakitleri. Müslim 610

Namazla yemek çakışırsa ne yapılır. Buhari 2/702

Namazları cem etmek. Buhari 2/612

Nazar boncuğu, efsun, muska yapmak şirktir. Ebu Davud 3883, İbni Mace 3530

Nazar değmeye okuma. İbni Mace 3510, 3512

Nazarlık ve muska takmak yasaktır. İbni Mace 3530, 3531

Necaşi öldüğü zaman saf tutturdu dört tekbir ile gıyabında cenaze namazı kıldı. Ebu Davud 3204, Tirmizi 1022, Nesai 1973, Müslim 951, Buhari, 3/1251

Namazda sehv secdesi. Buhari 1/489, 491, 3/1162

Namazda selam alma. Müslim 938, Ebu Davud 923, Nesei 1222

Namazda şeytandan Allah’a sığınma. Müslim 2203

Namazda şifa vardır. İbni Mace Tıb 10

Namazda uyuklayan namazda uyuklayan namazı bırakır. Müslim 784

Namazda yalnız birinci tekbirde ellerin kaldırılacağı. ZAYIF Tirmizi 256, 257, Ebu Davud 748, 750, 752

Namazda yorulursan oturabilirsin. Müslim 784, Ebu Davud 1312

Namazda yürüme. Müslim 544

Namazda yürüyerek bana kapıyı açtı. Tirmizi 598, Ebu Davud 922, Nesei 1206

Namazdan sonra tekbir getirme. Ebu Davud 1002, 1028, 1034, Müslim 583

Namazı gösteriş için kılmak gizli şirktir. İbni Mace Zühd 21

Namazı kısaltmak. Nisa 101, Müslim 686

Namazı oturarak kılma. Müslim 735, Nesei 1160, Tirmizi 368, Ebu Davud 950

Namazı unutan ve uyuyup kalan ne yapar. Müslim 648, Nesei 617, 620, Ebu Davud 435, 441, 442, Tirmizi 177, 178, İbni Mace 696, 697

Namazın anahtarı taharettir. İbni Mace 275

Namazın bir tekini yirmi sene unutan kimse bu namazdan başkasını kaza etmez. Buhari 2/648

Namazın dışında amellerden hiçbirinin terki için küfrü görmüyorlardı. Tirmizi 2757, 2622

Namazın farz kılınışı ve miraç. Nesei 447, 450

Namazın kazası olmaz. Buhari 2/648, Müslim 684

Namaz zikir’dir. Cuma 9

Namaz, oruç ve sadakanın misali. Tirmizi 3022

Namaza kalktığım zaman abdest almakla emrolundum. Tirmizi 1908

Namazda amel. Ebu Davud 917, Müslim 543, Nesei 828

Namazda boynu üzerine çocuk taşıma. Buhari 2/590, Müslim 543

Namazda el şaklatmanın hükmü. Müslim 422, Tirmizi 366, Ebu Davud 939

Namazda el ve ayak çemreme yapılabilir. Buhari 13/5848

Namazda eller göğüs üzerine bağlanır. Müsned 5/226, 4/318, İbni Huzeyme 479, 480, Beyhaki 2/30, Ebu Davud 759, Buhari 2/755, Muvatta 1/202

Namazda elleri kaldırarak dua. Nesei 1184

Namazda elleri kaldırma. Buhari 2/752, Buhari cüzde 12, Müslim 390, Ebu Davud 721, 723, 738, İbni Mace 859, 862, 864, 866, 868, Tirmizi 255, 303, Muvatta 1/94, 95, Nesei 1143, İbni Hazm Mualla 4/92

Namazda hac gibi bir vakti vardır. Tabarani Kebir 9375, Abdurrezzak 3747

Namazda her tekbirde ellerini kaldırırdı. Tabarani Evsad, Zevaid 2/102, Buhari Cüzünde 12, 25, Ebu Davud 738, Muvatta 1/95

Namazda iftidah tekbirinde, rukuya giderken ve doğrulurken elleri kaldırma. Buhari 2/753, İbni Mace 859, 862, 864, 858, Müslim 390, Ebu Davud 723, İbni Hazm Mualla 4/94

Namazda konuşulmaz. Ebu Davud 949, Müslim 539, Tirmizi 401, Nesei 1220, Buhari Tevhid 42

Namazda kunut. Ebu Davud 1440, Müslim 1076

Namazda önce dizler yere konur. ZAYIF Ebu Davud 839, İbni Mace 882, Tirmizi 267

Namazda saçla oynamanın kerahati. Buhari 2/809

Namazda secdeye giderken önce eller sonra dizler konur. Nesei 1091, Tahavi 1/245, Buhari Tarihi 1/139, Ebu Davud 840, Darimi 1327, Darekutni 1/345, Beyhaki 2/99, Buhari 2/796

Nafaka vermek. Müslim 998

Nafile evde kılınır. Ebu Davud 1043, Müslim 208, Tirmizi 447, 448, İbni Mace 1377

Nafile namaz cemaatla kılınabilir. Müslim 658, Buhari 1/476, 3/1127

Nafileden tamamlanır farzlar. Ebu Davud 864, İbni Mace 1425

Nakışlı elbise ile namaz kılmak. Müslim 556, İbni Mace 3550, Ebu Davud 914

Nalınlarla, ayakkabılarla namaz kılma. Nesei 775

Namahrem kadına ansızın bakışı sordum, o gözünü başka tarafa çevir. Darimi 2646, Müslim Adap 45

Namahrem kadınlarla baş başa kalmasın ve de arzularına uyan bidatçılarla münakaşa etmesin. Darimi 307

Namazdan başka hiçbir amelin terkini küfür olarak görmezlerdi. Tirmizi 2757, İbni Ebi Şeybe Musannef 10495 İman 137

Namazı olmayanın dini yoktur. Taberi Mucemu’s-Sağir 60, El-Kenz 21618

Namaz günahlara kefarettir. İbni Mace 1395, 1398

Namaz hataları siler. Buhari Mevakıt 6, Tirmizi 3027

Namaz ilk farz olduğunda iki rekat olarak farz kılındı. Hicretten sonra, sefer namazı olduğu gibi bırakıldı. Hazar namazı ise dörde tamamlandı. Nesei 452, 456, Müslim Muhtasar 202, 685, Ebu Davud Salat 1198, Buhari Taksir 5, 3/1060

Namaz imandandır. Buhari 1/192

Namaz kılanın önünden geçilmez, geçmek isteyen engellenir. Müslim 507

Namaz kılınmayan vakitler. Müslim 831

Namaz kılma şekli. Nesei 889

Namaz kılmadıkça onlarla savaşın. Müslim 1854, Tirmizi 2367, Ebu Davud 4760

Namaz Mekke’de farz kılındı. Nesei 451, Müslim 162

Namaz önce 2 rekat farz kılındı, seferde namaz aynı kaldı, hazarda 4 oldu. Nesei 452, 456

Namaz usulüne uygun kılınır. İbni Mace 3977

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mersin eskort -
deneme bonusu
- deneme bonusu veren siteler - Goley90 Giriş - youtube beğeni satın al - buy youtube likes - Vozol - istanbul escorts - beşiktaş escort - beylikdüzü escort - postegro - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - postegro - vozolcenter.co - istanbul escort - gebze escort - Baywin Giriş - canlı casino - canlı casino