Kudüste Bulunan Mabed Neden İki Din İçin De Kutsaldır

Kudüs’teki Kutsal Tapınak, hem Yahudiler hem de Müslümanlar için kutsal bir ibadet yeridir. Yahudiler, tapmağın, Tanrı’nın emriyle Hz. İbrahim’in oğlu İshak’ı kurban etmeye hazırlandığı kayanın üzerine inşa edildiğine inanırlar. Müslümanlarsa, Hz. Muhammed’in cennete aynı kayanın üzerinden yükseldiğine inanırlar.

Süleyman Tapınağı, Tevrat’a göre, Kudüs’teki ilk Yahudi tapınağı. Süleyman’ın inşa ettirdiği, Yahudilerin Bet Ha-mikdaş (Kutsal Ev) dedikleri tapınak, Süleyman tarafından yapıldığı için de “Süleyman Mabedi” olarak bilinmektedir.

Süleyman tapınağı ve sarayının idealize edilmiş yeniden yapılandırılması

Yahudiler göçebe hayat sürdükleri dönemde ve Filistin’e yerleşmelerinin başlarında ibadetlerini Mişkan adı verilen portatif tapınakta yapmaktaydılar. Ahit Sandığı da Mişkan’daki “Kutsallar Kutsalı” adı verilen bölümde saklanmaktaydı. MÖ 1000 yıllarında Davud Kudüs’ü fethetti ve şehri imar ederek burasını Yahudi toplumunun başkenti yaptı.

Ahit Sandığı’nın çadırda bulunmasından rahatsız olan Davud, hem Ahit Sandığı’nın korunacağı hem de Tanrı’nın evi olarak kabul edilecek görkemli bir mabed yapmak istemiştir. Ancak Tevrat’a göre Tanrı tarafından kendisinin bu mabedi yapması uygun görülmemiş olup, Peygamber Natan’ da bunu kendisine bildirdi. Tanrı’nın isteğine uyan Davud bu mabedi yapmamış ancak mabedin yapılacağı yeri belirlediği gibi mabedin yapılması için kaynaklar hazırlamış ve mabedin ayrıntılı planını da oğlu Süleyman’a vermiştir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here