26.1 C
İstanbul
27.3 C
Ankara
28 C
Konya
12 Ağustos Çarşamba 2020

İslam Ahkamı Uygulanmayan Bir Yerde Cuma Namazına Gitmek Caiz mi

- Advertisement -
- Advertisement -

Birçok İslâm ülkelerinde yeni bir ceryan türemiştir. Bu ceryana mensup olan kimselere göre İslâm ahkamı uygulanmayan bir yerde müftülük ve imamet gibi dini görev dahil herhangi bir resmi göreve girmek cemaat ve cuma namazina gitmek caiz değil, küfürdür. Bu cemaatın durumu nasıldır?

Aslında bu zihniyete mensup olanlar İslâm’a karşı samimi ve fadakar kimselerdir, bunda şüphe yoktur. Yalnız ifrat ediyorlar. Onları bu ifrata sevkeden bir çok İslâm ülkelerinde müslü-manlara karşı uygulanan zulüm istibdat ve İslâm’ı ortadan kaldırmak için oynanan oyunlardır. Yani bunların haklı tarafları vardır ama birkaç yönden ifrat ediyorlar.

1— İslâm’a göre samimi olarak kelime-i şehadet getirip İslâm’ın bütün ahkamını kabul eden müslümandır. Resmi görev alması müslüman olmasına mani değildir. Hatta onu tayin eden müslü-man olmasa da yapılan tayin muteberdir.

Müslüman olmayan bir hakim, ehil bir müslümanı imamete veya müftülüğe veya hakimliğe veya diyanet işleri başkanlığına tayin ederse oradaki müslümanlann çoğu rıza gösterdikten sonra yapılan tayin muteberdir. Bunun için bunları tekfir etmek caiz değildir(19).

2— Şüphe yok ki İslâm âleminde irtidat kapısının her iki kanadı açılmıştır. Yüz milyonlarca insan müslüman görünümünde olup biz de müslümanız deseler de İslâm’ın birçok hükümlerini kabul etmedikleri için Allah’ın (c.c.) indinde müslüman değildir. Öte yandan da yüz milyonlarca müslüman varki mahkûm olup bütün imkanlardan tecrit edilmiştir. Bu masumlan müslüman saymayıp küfür damgası ile damgalamak ve İslâm hududu dışına atmak doğru değildir. Zaten İslâm’a göre hiçbir kimse hiçbir kimseyi İslâm hududu dışına atamaz. Ve böyle bir selahiyyet de kimseye verilmemiştir.

3— Müslümanların birliğini sağlayıp onlara dirlik veren faktörlerden biri cami ve cemaattir. Bunun için cami ve cemaat İslâm’ın şian sayılıyor. Bu şiarı terkedip boykot etmek ve müslümanlan ondan uzaklaştırmak için çaba göstermek büyük vebaldir. Bir yönden düşmanın safma geçmek anlamını taşır. Düşmanın istediği de budur. O bunun için çalışır ve bunu arzu eder. Maazallah cemaat ve imam müslüman olmazsa caminin suçu nedir? Asırlarca mabet olarak kullanılmış, içinde ALLAH, ALLAH sedaları yükselmiştir. Şimdi ise, mescid el dirar olmuştur demek doğru değildir.

Camii ve cemaat hakkında böyle suizan beslemek günahtır ve affedilmeyen bir suçtur. Bu zihniyette olanlar iki üç asırdan beri müslümanlann hem içten hem dıştan nasıl vurulduklarını ve İslâm devletinin nasıl dilim dilim edildiğini biliyorlar. Yapılan bu tahribat yetmiyormuş gibi bu sefer müslüman oldukları için her çeşit zulüm ve hakarete maruz kalmış kimseleri müslüman olarak saymamak doğrusu insafsızlıktır. Temennimiz İslâm’ı samimi olarak seven bu cemaatin eza ve zulümden vazgeçip itidal dairesine geri dönmeleri ve müslümanlann vahdetini sağlamak için tekrar müslüman kardeşleri ile kucaklaşmalarıdır.

DİPNOT
(19) İbni Abidin, c. 4, s. 308, Lübab c. 2, s. 310

- Advertisement -

İlginizi Çekebilir

F Harfi İle Başlayan Hadisler

F harfiyle başlayan hadisi şerifler nelerdir. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Allah’a hamd resulüne selam olsun. Eğer sizde şimdi bu makalemize bakıyorsunuz. Hz...

Cemaat Nedir

CEMÂAT: Topluluk. 1. İbâdet etmek için bir araya gelen topluluk. Cemâatle kılınan namaza, yalnız kılınan namazdan yirmi yedi kat fazla sevâb verilir. (Hadîs-i şerîf-Tirmizî)Güzel bir abdest alıp,...
- Advertisement -

Mübarek Kadir Gecesinde Okunacak Dua ve Anlamı

Kadir gecesi bin aydan hayırlı bir gecedir. Bunu bize Kur’an bildirmektedir. O gecede çeşitli ibadetler yapılacak ve bu duâ okunacaktır, hatta defalarca okunmalıdır. Bu...

Enam Suresi Nedir

EN'ÂM SÛRESİ: Kur'ân-ı kerîmin altıncı sûresi. En'âm sûresi Mekke'de nâzil oldu (indi). Yüz altmış beş âyet-i kerîmedir. En'âm, deve, koyun ve sığır gibi hayvanlara denir. Allahü...

Sehiv Secdesi Nasıl Yapılır Şafi ve Hanefilere Göre

Bu konumuzda sizleri Sehiv (Yanılma) Secdesi hakkında bilgilendireceğiz. Peki Sehiv Secdesi Nasıl Yapılır, Sehiv (Yanılma) Secdesi hangi durumlarda yapılıyor? İşte Sehiv (Yanılma) Secdesi hakkında...

Iyd-ı Fıtır Ne Demek

ıyd-ı Fıtr: Ramazan bayramı. Kamerî seneye göre Şevvâl ayının birinci günü. Sabahleyin câmi'e giderken bayram tekbirlerini Iyd-ı fıtrda sessiz, ıyd-ı edhâda (kurban bayramında) açıktan yüksek sesle...
- Advertisement -

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here