15.2 C
İstanbul
13.6 C
Ankara
16 C
Konya
4 Haziran Perşembe 2020

Cuma Namazı Nerede ve Zaman Farz Kılındı

- Advertisement -
- Advertisement -

Cumâ günü öğle vaktinde câmilerde hutbeden sonra, cemâatle kılınan iki rek’atlik farz namaz. Müslümanlar her haftanın cuma gününde cuma namazını camide cemaat şeklinde kılarlar. Peki Kılmış olduğumuz cuma namazı hangi tarihten itibaren farz üzerine kılınmıştır? veya Peygamberimiz ilk cuma namazını nerede kılmıştır? Cuma namazın önemi ve farziyeti bakımından Kur’anı Kerim ve Hadis- Şerif’te bahsedilmiştir. Cuma namazı farz olduğu icma ile sabit olmuş olup şartlarını taşıyan her müslümanın bizzat kendisinin kılması gereken bir namazdır. Cuma günü yapılan ibadetlere iki kat sevap verilir. Hz Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi vessellem hadisi şerfite buyuruyor ki “Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Ayrıca Kuranı Kerim’in cuma suresi 10. ayetin’de Yüce Allah’u Teala azimuşşan buyuruyor ki; “Cuma namazı kılınınca yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan isteyin. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.

Cumâ namazı için gusül abdesti almak, güzel koku sürünmek, yeni ve temiz giyinmek, saç, tırnak kesmek, câmide buhur (koku) yakmak, câmiye erken gelmek sünnettir. Müslümanlar cuma günü Kur’an okumak, zikir ve tefekkür etmek, Peygamberimize salât ve selâm getirmek, tövbe ve istiğfar etmek, camiye gidip vaaz ve hutbe dinlemek suretiyle böyle değerli ve önemli bir günün manevî feyzinden yararlanmaya çalışırlar. Yani şuurlu bir şekilde cuma namazını kılan; bugünü, İslâmî literatürde belirtilen bilgilere göre değerlendiren kişi, bir hafta boyunca bunun feyz ve bereketinin tesirinde yaşar, her cuma bu tekrarlandıkça ömür boyu aydınlık bir hayat geçmiş olur.

İLK CUMA NAMAZI
Peygamberimiz Medine’ye gelmeden ve cuma ayeti nazil olmadan Medine’de Es’ad b. Zürare, istişare ile kırk Müslümana, Mus’ab b, Umeyr, Hz. Peygamber’in emri ile 12 Müslümana iki rekât Cuma namazı kıldırmıştır. (Yazır, ilgili ayet) Peygamberimiz -sallâllahu aleyhi ve sellem- ise, ilk Cuma namazını Mekke’den Medine’ye hicret esnasında Medine yakınlarında Rânûna vadisinde Sâlim b. Avf kabilesinin yurdunda kıldırmıştır. (İbn Hişâm, I, 496)

Cuma namazı, Hazret-i Peygamber döneminden günümüze kadar bütün Müslümanlarca kılınmış ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir ihtilâfa düşülmemiştir.

Cuma günü kılınan namaza Allahü teâlâ Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyurarak önemini arz etmiştir.  Ey îmân etmekle şereflenen kullarım! Cumâ günü, öğle ezânı okunduğu zaman, hutbe dinlemek ve Cumâ namazı kılmak için câmiye koşunuz. Alış-verişi bırakınız! Cumâ namazı ve hutbe size, başka işlerinizden daha faydalıdır. Cumâ namazını kıldıktan sonra, câmiden çıkar, dünyâ işlerinizi yapmak için dağılabilirsiniz. Allahü teâlâdan rızık bekleyerek çalışırsınız. Allahü teâlâyı çok hatırlayınız ki, kurtulabilesiniz. (Cum’a sûresi: 9-10)

Cuma günü gusletmek (tepeden tırnağa yıkanmak), gereken temizlikleri yapmak, dişleri fırçalamak, hoş­ hafif koku sürünmek, temiz elbiseler giyinmek, güler yüzlü ve sevinçli olmak iyi görülmüştür.

İslâmiyetin uygulanmadığı yerde cuma namazının farz olup olmadığı hakkında çelişkili sözler söylenmektedir. Bunun mâhiyeti nedir? Cuma namazı ne zaman farz olmuştur?

Cuma namazı hicretten önce farz kılınmıştı. Ancak müslümanlann durumu çok nazik olduğundan Mekke’den önce Medine’ye yakın Nakî’ al-Hadimât isimli bir köyde kılındı. Ve ilk cuma namazını kıldıran Es’ad bin Zürâre olmuştur. Peygamber (sav) ilk cuma namazım Mekke’den Medine’ye hicret esnasında Kubâ ile Medine arasında beni Sâlim bin Avf a ait bir vâdide kıldırdı (101) Kurtubi Tefsiri c. 18, s. 98).

Kılınan her iki cuma namazı da henüz İslâm devleti meydana gelmeden evvel olmuştu ve tabi’î olarak İslâm şeriâtı da hâkim değildi. Cuma namazı diğer namazlar gibi bir namazdır. İslâm devletinin oluşu ve şeri’atm uygulanması ile hiç bir ilgisi yoktur.

Hiç bir âyet ve hadis veya mezheb cuma namazının bir yerde kılınabilmesi için İslâm devletinin hakim olmasını veya İslâm şeri’atınm tatbik edilmesini şart koşmamıştı. Hanefî mezhebinde üç kişi, Şâfiî mezhebinde de kırk kişi bi-ittifâk küfr diyân sayılan “meselâ: Birleşik Amerika’da” bulunsa yine cuma namazını kılacaktır. Ancak Hanefî mezhebinde cuma namazı kılman yerde müslümanlann emirî veya temsilcisi varsa düzeni korumak için onun emriyle olacaktır. Emir yoksa, müslümanlann uygun gördükleri bir kimse onlara cuma namazmı kıldıracaktır.

Müslümanlann emirî bulunduğu halde cuma namazını kılmak için cemâ’at kendi kendine bir imâm ta’yin edemez, etse de nazar-ı itibâre alınmaz. Ve kılman cuma namazı sahih değildir. (Şâfıî mezhebinde cuma namazında emîr’in tâyini şart değildir). Amma emîr olmazsa halk cuma namazını kıldırmak İçin bir İmâm tâyin edip cuma namazını kılacaklardır (102 Eldur el-muhtar c. 1, s. 540-541).

Hatta müslümanlann başındaki emîr cuma namazını kıldırt-mayıp yasaklasa müslümanlar, imkânı varsa onun sözüne bakmadan ve iznini almadan da cuma namazını kılacaklardır (103 İbn Abidin c. 1, s. 540).

Aynca bir gayr-i müslim, İslâm diyarım istilâ edip müslümanlann başına geçerek müslüman bir kimseyi Vali (veya Kadı veya müftü) olarak ta’yin ederse bu zât müslümanlara cuma ve bayram namazım kıldıracaktır.

Binâenaleyh şu veya bu memlekette cuma namazı kılınmaz deyip halkın inancım bozup sarsmak, kutsal cum’a namazından halkı soğutmak doğru değildir. Düşmanın bize yapmak istediği şey de budur. Şu veya bu memleket dârü’l-harb de olsa cuma namazını kılmak mecburiyetindeyiz.

Cuma Namazı ile ilgili Hadis-i Şerifler

Peygamber (sav) buyurdu ki: Ehemmiyet vermiyerek üç cuma namazı terk eden kimsenin kalbini Allah (c.c.) mühürler (Kütüb-i Sitte, Hâkim).

Cuma namazlarım bırakmaktan vazgeçsinler. Yoksa Allah kalbleri üzerine mühür basar, sonra gâflllerden olurlar” (Müslim, Nesâî, Ahmed).

Cumâ namazından sonra yedi defâ İhlâs ve (yedi) Mu’avvizeteyn (Felak ve Nâs sûrelerini) okuyanı Allahü teâlâ, bir hafta kazâdan, belâdan ve kötü işlerden korur. (Hadîs-i şerîf-İbn-i Sünnî)

Cumâ namazı için gusül abdesti almak, güzel koku sürünmek, yeni ve temiz giyinmek, saç, tırnak kesmek, câmide buhur (koku) yakmak, câmiye erken gelmek sünnettir. (İbn-i Âbidîn)

Bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak üç günlük daha günahları bağışlanır. Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa, boş ve mânasız bir iş yapmış olur.

(Allah nazarında günlerin en kıymetlisi Cumadır. O, Kurban ve Ramazan bayramı gününden de kıymetlidir.) [Buhari]

(Cumadan faziletli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki bin rekattan efdaldır.) [Deylemi]

- Advertisement -

İlginizi Çekebilir

Rüyada Verem Görmek Nedir

İmamı Nablusi Rüya Tabirleri : VEREM : Rüyada verem iç sıkıntısı ve keder işaretidir. Bir rivayete göre verem ümitsizlikle de yorumlanır.Secdem Rüya Tabirleri : Verem olduğunu...

Dadaş Turizm Bilecik Firması İletişim Telefon Numarası

Otobüs firmaların dan online otobüs bileti almak içim otogara (aştiye) gitmeye gerek yok. Ülkemizdeki Otobüs ile bir yerden başka şehre yapacağınız seyahatlerin bilgilerine, firmalarının...
- Advertisement -

Arkeoloji Nedir ve Nasıl Bir Bilim Dalıdır

Arkeoloji kelime anlamı olarak “eski bilim” demektir. Bununla birlikte arkeoloji, örneğin dinozorları incelemez çünkü ilgili olduğu tek konu insandır. Dinozor incelemek istiyorsanız “paleontoloji” bilimiyle...

Kur’anı Kerim’de Akıl ile ilgili Ayetler

Kurani Kerimde akıl hakkında neler söylüyor? Aklı anlatan ayetler nelerdir? Akıl Kur'anı Kerim de sure ve ayetlerin anlamları meali nedir?  Kuranda geçen akıl ile...

Mutlak Müctehid Ne Demek

Mutlak Müctehîd: Kur'ân-ı kerîmde ve hadîs-i şerîflerde açıkça bildirilmemiş olan hükümleri ve mes'eleleri, açık olarak bildirilenlere benzeterek meydana çıkarabilen derin âlim. Ehl-i sünnetin ameldeki...

Rüyada Bostan Dolabı Görmek Neye İşarettir

İmamı Nablusi Rüya Tabirleri : Rüyada bostan dolabı görmek, parasal işlerle ilgilenmeye yorulur.Diyanet Rüya Tabirleri : Rüyanızda bostan dolabı görmeniz; sizin veznedar olacağınıza veya...

Benzer Yazılar

M Harfiyle Başlayan Hadisi Şerifler

M harfi ile başlayan hadisler nelerdir. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Allah’a hamd resulüne selam olsun. Eğer sizde şimdi bu makalemize bakıyorsunuz. Hz...

Kur’anı Kerim’de Savaştan Kaçanlar ve Bozguncular ile ilgili Ayetler

Konularına göre alfabetik Kur'an sistematik fihristi kelime sözleri. Kurani Kerimde Savaştan kaçanlar ve bozguncular hakkında neler söylüyor? Savaştan Kaçanlar ve Bozguncular kuranda nasıl geçiyor?...

Adıyaman’a Giderken Okunacak Dua ve Anlamı

Hepimiz bazen bir yerden bir yere gideriz. Bu nedenle herhangi bir şehre gidildiğinde tavsiye edilen bir duayı sizler için derledik. Bir şehire girildiğinde o...

Cuma Hutbesi 5 Haziran 2020

Din hizmetleri genel müdürlüğü diyanet işleri tarafından her hafta cuma hutbesi yenilenir. Türkiye"deki camilerde her cuma olduğu gibi bu cumada müslümanlar hep bir arada...

Hangi Semtte Yaşıyorsun Arapça Yazılışı ve Okunuşu

Arapça kelimeleri ve cümleleri birçoğumuzun ilgi ve alakasını çeken geniş bir dildir. Geçen yazımızda sizler için "Hangi şirketle çalışırsın!" sözü arapça yazılışı ve Türkçe...

504 Dakika Kaç Saat Kaç Saniyedir

504 dakka kaç saniyedir? Veya 504 dakika kaç saattir? Şimdi beşyüz dört sayısının kaç saat veya saniye olduğunu bir kaç işlem yaparak kısa bir...

Erkeğin Erkekle Cinsi İlişki Kurması Zina Sayılır mı

Erkeğin erkekle cinsi ilişki kurması büyük günahlardan biridir. Ahlak ve fıtrata ters düşen bir davranıştır. Bu 'feci cinayeti ilk işleyen Lût (s)'un kavmidir.Bir ülkede...

Abdullah bin Revaha Sahabe Kimdir

Peygamber efendimizin, Eshâbı içinde en çok sevdiği şâirlerden. İsmi Abdullah, künyesi Ebû Muhammed, ünvanı Şâir-i Resûlullah’tır. Nesebi, Abdullah bin Revâha bin Sa’lebe bin İmri-ül-Kays...
- Advertisement -

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here