22.5 C
İstanbul
19.3 C
Ankara
19 C
Konya
4 Haziran Perşembe 2020

Hz Ebubekir Duası ve Anlamı

- Advertisement -
- Advertisement -

Hz Ebubekirin duası birçoklarımıza ilham ve ışık olacak bir nimettir. Hz Ebe Bekir R.a gibi dua etmek onu kendimize örnek almak onun gibi Allaha bağlı ve yakarış olarak dua etmek gerekir. Bu nedenle Hz. Ebû Bekir Efendimizʼin çok güzel bir duâsını arapça olmakla beraber Türkçe latince okunuşu ve anlamınada yer verdik. Hz Ebubekir’in Dua sözlerin’den önce kısaca bir Hz Ebubekir r.a sahabiyi tanıyalım…

Hz. Muhammed (s.a.s.)’in Islâm’i teblige baslamasindan sonra ilk iman eden hür erkeklerin; rasit halifelerin, asere-i mübesserenin ilki. Câmiu’l Kur’an, es-Siddîk, el-Atik lakaplariyla bilinen büyük sahabi. Peygamber Efendinizin en yakın dostu, kayınpederi, İslâm’ı kabul eden ilk erkek, Müslümanların ilk halifesi ve cennetle müjdelenen 10 sahâbeden biri olan Hz. Ebû Bekir’in yaptığı bazı duâları istifadenize sunuyoruz.

Peygamberimiz Hazret-i Ebu Bekir’e şu duayı öğretmiştir:


TÜRKÇE OKUNUŞU:
Allâhümme inni es’elüke bi Muhammedin nebiyyike ve İbrâhime halilike ve Mûsâ neciyyike ve İsâ kelimetike ve rûhıke ve bi tevrâti Mûsâ ve İncili İsa ve Zebûri Dâvûd ve Fürkânı Muhammedin sallallâhü aleyhi ve selleme ve aleyhim ecmaîn. Ve bikülli vahyin evhaytehû ev kadâin kadaytehû ev-sâilin a’taytehû ev ğaniyyin efkartehu ev fakirin ağneytehû ev dâllin hedeytehû. Ve es’elüke bismike’I-lezî enzelte-hû alâ Mûsâ sallallâhii aleyhi ve sellem. Ve es’elüke bismike’l-lezi be-seste bihî erzâka’l-ıbâd. Ve es’elüke bismike veda’tehû ale’I-ardı feste karret. Ve es’elüke bismike’l-lezi veda’tehû ale’s-semâvâtî festekallet. Ve es’elüke bismike’l-lezi veda’tehû ale’l-cibâli fereset. Ve es’elüke bismi ke’l-lezi istekalle bihî arşüke. Ve es’elüke bismike’t-tuhri’t-tâhiri’l-eha-di’ssamedi’I-vetri’l-münezzelü fi kitâbike min ledünke mine’n-nûri’l-mübin. Ve es’elüke bismikellezi veda’tehû ale’nnehâri festenâre ve alel-leyli feazleme ve biazametike ve kibriyâike ve binûri vechike’l-ke-rimi enterzükani’l-kur’âne vel-ilm bihi ve tahlitahû bilahmî ve demi ve semi ve basari ve testa’mile bihi cesedi bibavlike ve ku-vvetike fe-innehu lâ havle ve lâ kuvvete illâ bike. Yâ Erhame’r-râhımin. (İbn Hibbân)

TÜRKÇE ANLAMI
Allah’ım! Peygamberin Muhammed, dostun İbrahim, sırdaşın Mûsâ, kelime ve rûhundan olan İsa hürmetine, Mûsa’ya inen Tevrat, İsa’ya inen İncil, Davud’a inen Zebûr, Muhammed sallallâhü aleyhi ve selleme inen Kur’ân hürmetine; bütün peygamberlerine yaptığın vahiy hürmetine, mahlûkatın üzerindeki kazâ ve takdirin, senden isteyenlere verdiğin, fakir ettiğin zenginler, zengin kıldığın fakirler, hidayete erdirdiğin sapıklar hürmetine; Mûsâ aleyhisselâma bildirdiğin kulların, rızıklanm böldüğün yeryüzünü, hareketten sükûııe erdirdiğin dağların, ayakta tuttuğun, arş-ı a’zamı taşıttığın ism-i a’za-mın hürmetine; Kur’ân-ı Kerim’de nazil olan Tâhir, Ehad ve Samed isimlerinin hürmetine; gündüzleri aydınlatan ve geceleri karartan ismin hürmetine; azamet ü kibriyân ve nûr-i vechin hürmetine; senin kuvvet ve kudretinle Kur’ân-ı Kerîm’i okuyup anlamaya ve O’nu etime, kanıma, kulağıma ve gözüme duyurmanı ve bütün vücudumu hareketlerinle ona uydurmanı senden dilerim. Kuvvet ve kudret ancak şendendir. Yâ erhame’r-râhimîn.»

- Advertisement -

İlginizi Çekebilir

Asabeler Kimlerdir Yani Baba Tarafından Yakın Olanlar

Asabeler (baba tarafından akrabâ olanlar) yakınlık sırasına göre şunlardır : 1) Oğul. 2) Oğlun oğlu. 3) Baba. 4) Babanın babası. 5) Ana - baba bir kardeş. 6) Baba bir kardeş. 7)...

Lider Doğu Anadolu Turizm İstanbul (Avrupa) Firması İletişim Telefon Numarası

Firmanın Adı LİDER DOĞU ANADOLU TURİZMTelefon 0472 312 40 94 Müşteri HizmetleriE-Posta BulunamadıOtogar Tel: (0212) 658 04 07İnternet sitesi : BulunamadıAdres : Altıntepsi, Büyük İstanbul Otogarı No:108, 34035 Bayrampaşa/İstanbulDoğu Anadolu...
- Advertisement -

HACI CEMİL MAHALLESİ ÇEŞMESİ

Çeşme; Sedirler caddesinde köşe başındadır. Muntazaman kesme taşla yapılmıştır. Ayna taşının üstündeki som beyaz mermerde güzel bir sülüs ile dört satır halinde şu manzum...

İsmi Azam İle Yapılan Dualar

Mü’min, usul ve adabına uygun olarak dua ettiği zaman duası kabul olur ve bunun faydasını ve etkisini dünya ve ahirette görür. Her hangi bir...

Cuma Hutbesi 30 Ağustos 2019

Vatan Bize EmanettirMuhterem Müslümanlar!Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Allah size yardım ederse artık sizi yenecek hiçbir kimse yoktur; eğer sizi yardımsız bırakırsa...

Mehmet Tevfik Temiztürk ALLAH’a Şükür Eder Şiiri

Mehmet Tevfik Temiztürk şiirleriyle, kişiliği ve veteriner hayatıyla önemli bir yazar olmakla beraber eserleri ve katkıda bulundukları unutulmaz. Şiirlerimle duygu ve düşüncelerimi işlerken güncel...

Benzer Yazılar

M Harfiyle Başlayan Hadisi Şerifler

M harfi ile başlayan hadisler nelerdir. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Allah’a hamd resulüne selam olsun. Eğer sizde şimdi bu makalemize bakıyorsunuz. Hz...

Kur’anı Kerim’de Savaştan Kaçanlar ve Bozguncular ile ilgili Ayetler

Konularına göre alfabetik Kur'an sistematik fihristi kelime sözleri. Kurani Kerimde Savaştan kaçanlar ve bozguncular hakkında neler söylüyor? Savaştan Kaçanlar ve Bozguncular kuranda nasıl geçiyor?...

Adıyaman’a Giderken Okunacak Dua ve Anlamı

Hepimiz bazen bir yerden bir yere gideriz. Bu nedenle herhangi bir şehre gidildiğinde tavsiye edilen bir duayı sizler için derledik. Bir şehire girildiğinde o...

Cuma Hutbesi 5 Haziran 2020

Din hizmetleri genel müdürlüğü diyanet işleri tarafından her hafta cuma hutbesi yenilenir. Türkiye"deki camilerde her cuma olduğu gibi bu cumada müslümanlar hep bir arada...

Hangi Semtte Yaşıyorsun Arapça Yazılışı ve Okunuşu

Arapça kelimeleri ve cümleleri birçoğumuzun ilgi ve alakasını çeken geniş bir dildir. Geçen yazımızda sizler için "Hangi şirketle çalışırsın!" sözü arapça yazılışı ve Türkçe...

504 Dakika Kaç Saat Kaç Saniyedir

504 dakka kaç saniyedir? Veya 504 dakika kaç saattir? Şimdi beşyüz dört sayısının kaç saat veya saniye olduğunu bir kaç işlem yaparak kısa bir...

Erkeğin Erkekle Cinsi İlişki Kurması Zina Sayılır mı

Erkeğin erkekle cinsi ilişki kurması büyük günahlardan biridir. Ahlak ve fıtrata ters düşen bir davranıştır. Bu 'feci cinayeti ilk işleyen Lût (s)'un kavmidir. Bir ülkede...

Abdullah bin Revaha Sahabe Kimdir

Peygamber efendimizin, Eshâbı içinde en çok sevdiği şâirlerden. İsmi Abdullah, künyesi Ebû Muhammed, ünvanı Şâir-i Resûlullah’tır. Nesebi, Abdullah bin Revâha bin Sa’lebe bin İmri-ül-Kays...
- Advertisement -

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here