Hz. Meryem’in Annesi İmrân’ın Duası

Hz. Meryemin Annesi İmranın Duası
Kur’ân’da ve hadis-i şeriflerde duası kabul edilenlerden bize örnekler verilmiştir. Bunlardan Hz isa aleyhisselam peygamberin Annesi Meryem’in Annesi olan İmran’nın duasıdır. İslâm’da Hz. Meryem. Meryem adı Kur’ân-ı Kerîm’de yirmi üçü Îsâ b. Meryem şeklinde olmak üzere otuz dört yerde geçmekte, ayrıca Kur’an’ın on dokuzuncu sûresi bu isimle anılmaktadır. Hz. Meryem Kur’an’da ismiyle anılan yegâne kadındır. Babasının adı İmrân’dır (Âl-i İmrân 3/35; et-Tahrîm 66/12). Annesinden adı verilmeksizin İmrân’ın karısı diye bahsedilmektedir. Hz. Meryem’in annesi İmrân’ın duasını hem arapçası hem okunuşunu ve Türkçe anlamıyla beraber sunuyoruz. Ayrıca bu dua Kuranı kerim ali imran suresi 36 ayette geçmektedir.


Okunuşu : innî uîzuhâ bike ve zurriyyetehâ mineş şeytânir racîm(racîmi).

Anlamı : “Onu (Meryem’i) ve soyunu kovulmuş şeytanın şerrinden sana ısmarlıyorum / Senin korumanı diliyorum” (Âl-i İmrân, 3/36) diye dua etmiştir.

Yüce Allah, İmrân’ın duasını kabul ettiğini şöyle bildirmektedir:

Okunuşu : Fe tekabbelehâ rabbuhâ bi kabûlin hasenin ve enbetehâ nebâten hasenen, ve keffelehâ zekeriyyâ kullemâ dehale aleyhâ zekeriyyal mihrâbe, vecede indehâ rızkâ(rızkan), kâle yâ meryemu ennâ leki hâzâ kâlet huve min indillâh(indillâhi), innallâhe yerzuku men yeşâu bi gayri hısâb(hısâbın). (Âl-i İmrân, 3/37)

Anlamı : Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir sekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir bitki gibi yetistirdi ve Zekeriyya´nin himayesine verdi. Zekeriyya ne zaman kizin bulundugu mihraba girse, onun yaninda yeni bir yiyecek bulurdu. “Meryem! Bu sana nereden geldi?” deyince, o da: “Bu, Allah katindandir.” derdi. Süphesiz Allah, diledigine hesapsiz rizik verir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here