Küfre Düşüren Sözler ve Davranışlar

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Örtmek veya şükrünü yerine getirmeyerek erişilen nimeti örtmek, nankörlük etmek.  Küfür ve şirk, imanı ve ameli yok eden tevhitten çıkaran bir inancın tezahürü olan sözler veya davranışlardır. Küfür kalben olduğu gibi söz ve davranışla da olabilir.
Şurası muhakkaktır ki; Allahû Teâla (cc)’dan başkasına ibadet etmek küfürdür. Başka bir deyişle Allah’ın varlığını ve birliğini, peygamberliği, Hz. Muhammed’in Allah katından getirdiği kesin olarak belli olan şeyleri inkâr etmektir.
-” Öyle bir zaman gelir ki, kişinin imanı giderde haberi olmaz. Halbuki ondan gömleğin çıktığı gibi iman çıkmış olur.” (Hadis-i Deylemî)

Küfrün çeşitleri vardır. Hepsinin en kötüsü, en büyüğü şirktir. Bir şeyin her çeşidini bildirmek için, genelde, bunların en büyüğü söylenir.

Küfrü gerektiren sözler birkaç çeşittir.

1— Cenâb-ı Allah ile ilgili sözler: Bir kimse Allah veya Kur’ân-ı Kerim ya da mütevâtir sünnet yoluyla sâbit olan bir ismini inkâr eder yahut asılsız olduğuna inanır veya Allah, Kuddüs, Kayyûm, Rahman gibi Allah’a hâs olan isimleri başkası için kullanırsa kâfir olur (17). Bir kimse falan adam gaybı bilir veya kalbimden geçen şeyleri bilir veya Meşayihin ruhu hazır olup halimize vâkıftırlar derse yine kâfir olur (18).

Bir kimse “ben bu işi yapmış isem kâfir olayım” dese ve o işi yapmamış ise de kâfir olur. Çünkü ihtimâlen de olsa küfre rızagöstermiş olur.göstermiş olur.

2—
Peygamberlerle ilgili sözler: Peygamberimiz (sav) başta olmak üzere bütün peygamberlere imân edip zinâ, hiyânet ve yalan gibi günahlardan münezzeh olduklarına inanmak gerekir. Zikredilen şeylerden birisini onlara isnâd etmek küfürdür. Bir kimse Peygambere (sav) imân eder, fakat Kâdiyânlar gibi son Peygamber olduğuna İnanmazsa mürted olur.
Bir kimse Hz. Aişe’ye kazf edip (iftirada bulunup) hiyanet ile itham ederse mürted olur. Hz. Ebubekir al-Sıddık ile Hz. Ömer’in hilâfetlerini inkâr etmek de râcih kavle göre küfürdür (19).

3— Kur ân-ı Kerim ile ilgili sözler: Kur an-ı Kerim in bir âyetini inkâr edip küçümsemek irtidâda vesiledir. Meselâ Kur’ân-ı Kerim, faiz, zinâ, içki gibi şeyleri yasaklayıp; namaz, oruç, zekât, hacc, kadının örtünmesi ve gusül gibi şeyleri de emretmiştir. Bunun hilâfını söylemek İslâm’dan dönüş sayılıp irtidâd meydana getirir. Bir kimse mühimsemeyerek Kur’ân-ı Kerim veya Peygamberin hadîsini ayak altına alır veya yastık olarak kullanırsa kâfir olur. Yine bir kimse: “Hristiyan veya yahudi olan kimselerin Cehennem azabına müstehak olup olmadıklarını bilmiyorum” dese mürted olur.

Bir kimse, meselâ Edison beşeriyete hizmet ettiği için İslâm’a inanmamış ise de Allah’ın nezdinde kıymetli olup Cehennem e müstahak değildir, dese yine mürted olur. Çünkü Kur’ân-ı Kerim İslâm’a inanmayan kimselerin amelinin serâp gibi olup kendilerine fayda
vermeyeceğini açıkça ifâde ediyor. Yukarda söylenen bu söz, bu İlâhî hükme ters düşüyor.

4—
İlimle ilgili sözler: Bir kimse fıkıh, tefsir, hadis, akâ’id gibi ilimlerle alay edip onları istihfaf ederse kâfir olur. Bir kimse ‘ulemâya hakaret eder yâni İslâmî ilmi okudukları için onları tahkir ederse mürted olur (20).

5—
Çeşitli meseleler: Bir kimse İslâm’ın kabul etmediği bir zihniyeti sevip müdafaa eder veya küfrü tasvip ederse mürted olur.

6—
Bir kimse hıristiyan, yahudi ve mecusîlerin bayramını kutlar, ona tazim eder veya o günde yaptıkları yemeği pişirirse mürted olur (21).

(17) Mecma’ül-Enhür, c. 1, s. 698(17) Mecma’ül-Enhür, c. 1, s. 698
(18) a.e. a. sayfa
(19) Ibn Âbidin, c. 3, s. 293
(20) Mecma’ül-Enhür, c. 1, s. 703
(21) a.e. a.c. s. 709, İmâm-ı Rabbânî’nin Mektûbatı, c. 4, s. 55

KÜFÜR HAKKINDA DİKKAT EDİLECEK BİLGİLER
1) Allah’ı inkar etmek, veya varlığı hakkında şüpheye düşmek
2) O’na denk varlıkların olduğuna inanmak
3) Ondan başka yaratıcı ve kudret sahibi olduğuna inanmak,
4) O’na hakaret etmek,
5) O’nun mukaddes zatına ve sıfatlarına uymayan bilgileri beğenmek kabul etmek,
6) İslam ve onun içeriği(İmanın Altı Şartı) hakkında şüphe, cehalet ve inkar gibi sebeplerle dinen inanılması gereken farzları inkar etmek, haramları helal saymak veya sünnetleri önemsizi kabul etmek veya saygısızlık yapıp alay etmek.
7) İslam ile alay edenlere kızmamak onların yaptıkları küfre rıza göstermektir…
8) Kuran, hadis veya eshabın icması ile inanılıp saygı gösterilmesi gereken bir şeye saygısızlık yapmak veya inanamamak.

İslâm’ı terketmeye zorlananlar için tanınan ruhsat hakkında Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyurulur: “Allah’a imandan sonra, kalbi iman ile sabit ve mutmain iken küfre zorlananlar müstesna olmak üzere, kim ki Allah’ı tanımaz ve fakat göğsünü küfre açarsa, mutlaka onların üstüne Allah’tan bir gazap vardır. Onlar için çok büyük azap da vardır” (en-Nahl, 16/106). Bu âyetin iniş sebebi şudur: Mekke’de Kureyş müşrikleri, ashab-ı kiramdan Ammâr’ı, babası Yâsir’i ve annesi Sümeyye (r.anhüm)’ü İslâm’dan vazgeçirmeye zorluyorlardı. Onlar bunu kabul etmedikleri için, Sümeyye’yi iki deve arasına bağlayıp ayrı ayrı yönlere çekerek parçaladılar. Yâsir (r.a)’ı da çeşitli işkencelerle şehid ettiler. İşte İslâm’ın ilk şehidleri bunlardır. Ammâr, müşrikler tarafından kuyuya atıldı. Tam boğulacağı sırada onlara rıza göstermeye mecbur kaldı. Ve hayatını kurtardı. Birisi gelip, Hz. Peygamber’e Ammâr’ın dinden döndüğünü söyleyince, Rasûlüllah (s.a.s): “Hayır, Ammâr tepeden tırnağa imandır. İman onun etine ve kemiğine işlemiştir” diye buyurdu. Bu arada Ammâr, ağlıya ağlıya çıkageldi. Hz. Peygamber onun gözyaşlarını silerek: “Üzülme, yine seni zorlarlarsa dilinle onlara uymuş görün” buyurdu (İbn Kesir, Tefsîru’l-Kur’âni’l Azîm, İstanbul 1985, IV, 524 vd.; Elmalılı Hamdi Yazır, a.g.e., İstanbul 1936, IV, 3130, 3131).

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mersin eskort -
deneme bonusu
- deneme bonusu veren siteler - Goley90 Giriş - youtube beğeni satın al - buy youtube likes - istanbul escorts - beşiktaş escort - beylikdüzü escort - postegro - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - postegro - istanbul escort - Baywin Giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - bonusu veren siteler - sahabet güncel adres - onwin kayıt