28.7 C
İstanbul
31.4 C
Ankara
32 C
Konya
12 Temmuz Pazar 2020

Meni Mezi ve Vedi ne Demektir Gelmesinin Nedenleri Nasıl Anlaşılır

- Advertisement -
- Advertisement -

Tenasül uzvundan gelen sıvılar meni, mezi ve vedi olmak üzere üç çeşittir. Bir fıkıh veya ilmihal konularında sıklıkla karşılaştığımız ve her müslümanın bilmesi gereken özel bir konudur. Bazısı gusül gerektirirken bazısı gusül gerektirmez. Bu üçünden sadece meni gusül abdestini gerektirir. Evet dediğimiz gibi kişiden gelen sıvı meni ise gusül abdesti alması gerekir; mezi veya vedi ise abdest bozulsa da gusül gerekmez.

Meni; bakma, dokunma, rüyada veya gerçek cinsel ilişkide bulunma sonucu şehvetle akan veya husule gelen sıvı. Yerinden şehvetli (lezzetli) veya şehvetsiz olarak kopup, ayrılıp, erkekten koyu beyaz, kadından akıcı sarı olarak gelen sıvı. Erkekten, cinsel temas sonunda haz ve heyecan içinde, fışkırarak gelen yapışkan sıvıya meni (sperm) denir. Şehvetin en üst düzeyinde (şehvetle) ve hızla (difk) gelen ve kendine has kokusu ve rengi olan bir sıvıdır. Kokusu yaşken hurma tomurcugu, kuru iken yumurta kokusunu andırır. (Meydânî age. I/16) Gusül sadece bundan dolayı gerekir. Ilk ikisinin gelmesiyle sadece abdest bozulur, geldiği yer yıkanır ve abdest alınır.

Erkek olsun kadın olsun menî şehvetle çıkınca veya ihtilâm ile yâni rüyâda şehvetlenip uyandığı zaman menî veya mezy akmış olduğunu gören kimse, cünüp olur yâni gusül (boy) abdesti alması lâzım gelir. (İbn-i Âbidîn)

Dayak yemek, ağır bir şey kaldırmak veya bir yerden düşmek gibi sebeplerle (şehvetsiz) menî çıkınca, Hanefî ve Mâlikî mezheblerinde gusül abdesti almak lâzım olmaz. Şâfiî mezhebinde ise, lâzım olur. Şâfiî mezhebini taklid eden Hanefî’nin, buna da dik kat etmesi lâzımdır. (İbn-i Âbidîn)

Hanefî mezhebinde menî, mezy ve idrârdan sonra çıkan vedî ismindeki beyaz, bulanık, koyu sıvı, kaba necâsettir. (İbn-i Âbidîn)

Mezi; Cinsellik ile ilgili konular düşünüldüğünde veya kişinin eşiyle oynaşması sonucu gelmekte olan öncü sıvıya mezi denilmektedir. cinsel bir tat duymaksızın üreme organından gelen sıvıdır. cinsel oynaşma, hayal etme ve “şakalaşma sonunda duyulan haz sebebiyle cinsel organdan gelen, ince, şeffaf ve kaygan sıvıdır. (Meydânî, Lübâb I/17; Hattâb es-Sübki, el-Menhel N/257) Geldiğinin farkına varılmayabilir. Erkekte de kadında da olur. Vedî”nin tersine bu, kadında daha çok bulunur. (Hattâb es-Sübki, agk.)

Hanefîde ve Şâfiî’de bir kimseden vedî (idrardan sonra gelen beyaz bulanık koyu sıvı) ve mezî çıkınca cünüp olmaz yâni boy abdesti alması gerekmez. Fakat abdest bozulur. (M. Mevkûfâtî)

Mezî ve vedî, Hanefî ve Mâlikî mezhebinde kaba necâsettirler. (İbn-i Âbidîn)

Vedî, mezî çıkınca dört mezhebde de abdest bozulur. Hanbelî’de gusl (boy abdesti) de lâzım olur. (Ekmelüddîn Bâbertî)

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur; Kadın uykusunda onu (meni)görürse , yıkansın. Bunun üzerine Ümmü Süleym: Bundan utandım, dedi. Ardından: Bu olur mu? diye sordu. Bunun üzerine Allah’ın Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Evet, o halde çocuğun anneye benzemesi nereden oluyor? Şüphe yok ki erkeğin suyu (menisi), beyaz renkte kalın bir sıvıdır. Kadının suyu (meisi) ise, sarı renkte ince bir sıvıdır. İki meniden hangisi hangisine (çokluk ve şehvet bakımından) üstün gelirse, doğan çocuk o tarafa benzer (çeker).”(Müslim,Hadis no: 469)

Vedi; idrardan önce veya sonra, ya da ağır bir şey kaldırınca üreme organından çıkan beyaz, bulanık sıvı. küçük abdestten sonra veya ağır bir şey kaldırmaktan dolayı gelen biraz kalınca yapışkan sıvıdır. Bu sıvı guslü gerektirmez. Çünkü insandan şehvetle gelen meni değildir. Fakat abdesti gerektirir. Yani kişi küçük abdest bozsa ve abdest alsa hemen akabinden de öyle bir sıvı gelse o kimsenin yeniden abdest alması gerekir (el-Merğınanî, el-Hidâye, I, 17; İbnü’l-Hümam, Şerhu Fethu’l-Kadîr I, 60; Ayn el-Binâye Şerhu’l-Kidâye, I, 290). Şehvetten dolayı kadından gelen ıslaklığa ise “kazi” denilmektedir. Bundan dolayı sadece abdest bozulur, ancak orucu bozmaz ve gusül gerekmez.

Vedî çıkınca dört mezhebde de abdest bozulur. Hanbelî mezhebinde gusül (boy) abdesti de lâzım olur. (Halebî)

Hanefî, Mâlikî ve Şâfiî mezhebinde vedî, guslü (boy abdestini) gerektirmez. (Şa’rânî)
Vedî, Hanefî mezhebinde kaba necâsettir. (İbn-i Âbidîn)

- Advertisement -

İlginizi Çekebilir

Mehmet Tevfik Temiztürk Allah Amir Şiiri

Taşlar karar veremez. ALLÂH(c. c.) ‘ın emrîndedîr... Tabîat emredemez. Çünkü âmîr değîldîr...Tabîat ana îmîş(!) Demek kî babası var. Ablası, kardeşlerî, Bîr de enîştesî var…Emîr yaratıcıdan; Yaratıcı ALLÂH(c. c.) ’tır… Orda, burada arama! ALLÂH(c....

Cinsel Duygular ve Görüntüler Caiz midir

Bu konu ısrarla sorulduğundan zorluğuna rağmen cevap vermeye gayret edeceğiz. Evlilik bağı olmaksızın ergen bir erkeğin ergen bir kadınla isteyerek yaptıkları cinsel birleşmeye zina...
- Advertisement -

Müsareat Nedir

Dini terimlerde bilmediğiniz sözlerin ve kelimelerin anlamını her geçen gün yeni bilmediğimiz kelimler öğreniyoruz. Özelikle dini bilgiler içerisinde çok yabancı olduğumuz ve manasını bilmediğimiz...

Sami Yusuf Try Not To Cry ilahi Sözleri / Türkçe Çeviri

You, you're not aware That we're aware Of your despair Don't show your tears To your oppressor Don't show your tearsSen, sen bizim senin umutsuzluğundan Haberdar olduğumuzdan haberdar değilsin Gözyaşlarını sana...

Abdurrahim Karakoç Gerçek Sanat Şiiri

Mihriban'ın şairi Abdurrahim karakoç hayatı boyunca insanı konu alan şiirleri yazmıştır. Şiirleri değişik gazete ve dergilerde yayınlandı. İlk şiirini 1955 yılında taşlama şeklinde yazan...

Verem İçin Şifalı Bitkiler Nelerdir

Şifalı bitkiler birçok hastalığa iyi geldiği bilinmektedir. İlaç olarak bitkilerin kullanımı, insanlık tarihinin en eski tıbbi tekniklerinden biridir. Günümüzde ise birçok ülkede çeşitli hastalıklardan şikayetçi...
- Advertisement -

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here