Mest Üzerine Meshetmenin Müddeti Ne Kadardır

Abdest hususunda mest üzerine meshetmeye ruhsat verilmesi, ümmet için bir kolaylıktır. Mest üzerine mesh etme ne zaman başlar? veya süresi ne kadardır? Mestler üzerine mesh etmenin süresi, mukim veya seferi olma durumuna göre değişiklik arzeder. Seferde olmayanlar için yirmidört saattir. Seferde olanlar için ise yetmişiki saat (üç gün üç gece)dir. Bu müddet, mestlerin giyilmesinden sonra meydana gelen ilk abdestsizliğin başından başlar. Meshin süresi, abdest bozulduktan sonra tekrar abdest aldığı zaman mestin üzerini meshettiği andan itibaren başlar.

Şâfiilere göre: Mestleri meshetmenin süresi, eyleşikler için bir gün, bir gece, yolcular için üç gün, üç gecedir. Sürenin başlangıcı, abdest alıp ayaklarını yıkadıktan sonra giyindiği mestler ayağında bulunduğu halde abdest bozulunca, bu bozulmanın son vaktinden itibaren baş­lar ve belirtilen sürenin sonuna kadar devam eder. Öyleki gerek yolcu, gerek eyleşik için belirlenen süre içinde mestler ayaktan çı­karılmadıkça her abdestte üzerlerine meshetmekle yetinilir, ayak­lar yıkanmaz.

Malikîlere göre, mesh için bir zaman yoktur. Guslü gerektiren bir durum olmadıkça, mestler üzerine daima mesh yapılabilir. Ancak cuma namazını kılacak kimseler için, her cuma günü mestlerini çıkarıp ayaklarını yıkamaları mendubdur.

Hanefilere göre meshin müddeti, ikamet halinde olan (yolcu hükmünde bulunmayan) kimse için bir gün bir gece, yani yirmi dört saattir. En az on sekiz saat (üç günlük) bir mesafeye gitmek üzere yola çıkan bir misafir (yolcu) için ise, üç gün (yetmiş iki saat) geçerlidir. Bu müddetin başlangıcı, mestler giyildikten sonra ilk abdestin bozulma zamanından itibarendir. Örnek verilirse, bir kimse abdestini tamamladıktan sonra o taharet üzerine mestlerini giyse de, beş saat sonra ondan abdesti bozucu bir hal meydana gelse, bu beşinci saatten itibaren meshin müddeti mukim için yirmi dört saat ve misafir için yetmiş iki saat devam eder. Mestleri giyiş zamanına bakılmaz.

Ayrıca bu konuda şu sahîh hadîs istidlal ve ihticaca uygun gö­rülmüştür:
“Şüphesiz ki Resûlüllah (s.a.v) Efendimiz yolcu için geceleriyle birlikte üç gün, mukiym için bir gün bir gece, abdest alıp abdestli bir şekilde mestleri giydiği takdirde meshetmeye ruhsat vermiştir.”

Bu hadîsi Abdurrahman b. Ebî Bekre kendi babasından, o da Hz. Peygamber’den (a.s.) rivayet etmiş, el-Esrem kendi Sünen’ine almış, İbn Kuzeyme ve Dare-kutnî tahrîc etmiştir. el-Hattâbî ise, “Bunun isnadı sahihtir” demiştir. İmam Şafiî sahihlemiş, ayrıca İbn Huzayme de “sahîh”tir demiştir.

Önceki İçerikİlahi Nedir Bu Aşk
Sonraki İçerikCiwan Haco Leşker Sözleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here