25.1 C
İstanbul
27.2 C
Ankara
27 C
Konya
12 Temmuz Pazar 2020

Mezhepler’de Taklid Ne Demektir

- Advertisement -
- Advertisement -

Lügatte Taklid; düşünmeden bir başkasına görüşüyle deliline uymak amel etmek demektir. Buradaki ‘görüş’ kelimesi, müçtehidin içtihadını anlatır. Şeriata göre ise; taklid, bağlayıcı herhangi bir delil olmadan başkasının sözü ile amel etmektir.

Taklîd, bir veya birkaç mesele hakkında bir müctehidin -delilini bilmeden- içtihadına göre amel etmektir. Taklid için dil ile bir şey söylemek icab etmez. Kalben niyet etmek kâfidir. Taklid, müctehid için haram, müctehid olmayan kimse için bir müctehidi taklid etmek vaciptir. Akil ve bâliğ olan kimsenin amel ve tâat hayatına başladığı zaman bugün mevcut olan dört hak mezhepten birisini taklid etmek hususunda serbesttir.

Sonra istediği zaman da muvakkat veya sürekli olarak başka bir mezhebe geçebilir.Taklîd, bir veya birkaç mesele hakkında bir müctehi-din -delilini bilmeden- içtihadına göre amel etmektir. Taklid için dil ile bir şey söylemek icab etmez. Kalben niyet etmek kâfidir. Taklid, müctehid için haram, müctehid olmayan kimse için bir müctehidi taklid etmek vaciptir. Akil ve bâliğ olan kimsenin amel ve tâat hayatına başladığı zaman bugün mevcut olan dört hak mezhepten birisini taklid etmek hususunda serbesttir. Sonra istediği zaman da muvakkat veya sürekli olarak başka bir mezhebe geçebilir.

Taklidin altı şartı vardır:

1— Bir mes’elede bir mezhebi taklid için o meselede o mezhebin şart ve vaciplerini bilmek. Meselâ: bir Şâfi’î, abdest hususunda Hanefî mezhebini taklid edecekse abdestin şart ve vaciplerini Hanefî mezhebine göre bilmesi ve onlara riayet etmesi gerekir.
2— Vuku’dan sonra olmaması,

3—
Keyfî ve kolayını yaşamak için değil meşrû bir sebebe binâen taklid etmek,

4— Şâfi’î ve Hanefî gibi müctehid-i mutlak veya Ebû Yusuf ve Muhammed ve Müzenî gibi müctehid fil’ mezheb veya Kerhî ve Nevevî gibi müctehid fil’ mesâ’il gibi bir müctehidi taklid etmek,

5—
Telfik etmemek. Meselâ Şâfi’î mezhebini takliden başının dörtte birini değil, onda birim mesh eder. Hanefî mezhebini takliden de eli yabancı bir hanıma dokunur ve böylece namazım kılarsa namazı sahih değildir. Çünkü abdesti ne Şâfi’î’ye göre ne de Hanefî’ye göre vardır.(5) el-Fetevâ al-Kübrâ c. 4, s. 305

6—
Bir mezhebi taklid eden kimsenin kâdînin hükmüne muhâlefet etmemesi (6) Tenvîrü’l-Kulüb, s. 296-298.
eş-Şeref el-Bârizî vel ‘izz bin Abdusselâm gibi ulemâ muayyen bir mezhebi taklid etmek gerekmez, demişler ise de ulemânın çoğu belli bir mezhebi taklid etmenin lüzumlu olduğunu söylüyorlar. Ancak avâm tabaka fıkıh meselelerinde mümeyyiz olmadıkları için müftünün fetvâsına göre hareket edeceklerdir.

- Advertisement -

İlginizi Çekebilir

Haluk Levent Gürkan Sözleri

Her akşam bir yıldız bulurum gökyüzünde Yitip gidenleri sorar dururum kendime Şafak hala doğmadı mı bu karanlık ne Gürkanım nerdesin nerde Sahipsiz bir dünyanın bekçileri miyiz Kim vurdu bilinmez...

Abana Bozkurt İstanbul (Avrupa) Firması İletişim Telefon Numarası

Firmanın Adı ABANA BOZKURT SEYAHATTelefon 0212 635 56 55 Müşteri HizmetleriE-Posta www.abanabozkurtseyahat.com.trOtogar Tel: 0212 658 13 22İnternet sitesi : info@abanabozkurtseyahat.com.trAdres : Esenler OtogarAbana Bozkurt Seyahat İstanbul (Avrupa Yakası) Telefon Numaraları: Abana...
- Advertisement -

İbrahim Tatlıses Yalan Sözleri

Şu koskoca dünya alem îçîndekî neşe elem Yazımızı yazan kalem Anladımkî hepsî yalan Yalan yalan yalan yalanŞu yaşama hevesînîn însanların cümlesînîn Aldığımız nefeslerîn Anladımkî hepsî yalan yalan Hayat rüya dünya yalan yalanÇok...

Aziz Mahmud Hüdayi Divan-ı İlahiyat 71

Sayd ederken hümâ-yı irfânı Uçdu ol şâhbâz-ı sultânî Yûsufu çâha atdı ihvânı Kodu hasretde Pîr-i Ken'ân'ı Neyledin Mustafâ'yı ey fânî Kande gitdi Muhammed'im kanıTerk edip bu sarây-ı vîrânı Belki cümle...

Atilla İlhan Yaşamakta Direnmek Şiiri

Islak bîr otomobîl sabah karanlığında Senî kaybedîlmîş bîr oyuna îletîrken înadın nagant gîbî koltuğunun altında Oynamakta dîrenmek ne demek düşündün mü En hızlı manşetlerîn gergîn saatında Tırmandığın îpîn nereden...

Nevşehir Seyahat Kırşehir Firması İletişim Telefon Numarası

Firmanın Adı NEVŞEHİR SEYAHATTelefon 0850 241 50 50E-Posta info@nevsehirseyahat.com.trOtogar Tel: 0386 213 57 08İnternet sitesi : nevsehirseyahat.com.trAdres : Kırşehir OtogarNevşehir Seyahat Kırşehir Telefon Numaraları: Nevşehir Seyahat Kırşehir Otogar Tel: 0386 213...
- Advertisement -

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here