Muharrem Ayından Sonra Hangi Ay Gelir

Hicri takvim ayları ve günleri birçoğumuzun takip ettiği takvimdir. Bu nedenle çoğumuzun genellikle, Muharrem ayı ne zaman başlıyor? veya Muharrem ayı ne zaman bitiyor? gibi sorularla olmakla beraber Muharrem ayı sonraki ay ve günlerini merak ediyoruz. İşte Muharrem ayından sonraki ay nedir? Bütün detayları…

Ayın yörüngesi üzerinde dönüşüne göre düzenlendiği için kamerî (ay) veya hicrî adı verilmiştir. Hicri takvim, Mekke’den Medine’ye hicret edilen yılı başlangıç kabul eden ve ay takvimi esasına dayalı bir takvim sistemidir. Hicri takvimde 12 ay bulunur. Bunlardan 3’ü üç aylar, dördü haram aylardır.

Hicri takviminin bir ayı olan Muharrem Ayından Sonraki ayı aşağıda verdiğimiz tablodan kolayca öğrenebilirsiniz. Ayrıca günlerini’de hazırlamış olduğumuz “Hicri Takvim Olarak Hangi Ay ve Günüdür diğer sayfamızdan öğrenebilirsiniz.

Bir Sonra ki Ay Safer Ayı Olacaktır.
Muharrem ayından sonra başlayan Safer ayı bugün itibariyle idrak ediliyor. Safer ayı, Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).

Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.

Safer Ayındaki Önemli Gelişmeler
1- İmam Hüseyin’in (a.s) mübarek kesik başı Şam’a ulaştı (h. 61)
2- Hz. Rukayye’nin (s.a) şehadeti (h. 61)
3- İmam Musa Kazım’ın (a.s) doğum günü (h. 128)
4- Hz. Salmanı Farisi’nin vefatı (h. 33)
5 – Ammar ve Huzeyme’nin şehadeti (h. 37)
6 – Hz. Peygamberin (a.s) vasiyet yazdırmak için kağıt kalem istemesi (h. 11)
7 – Hz. Muhammed Mustafa Efendimizin (s.a.a) vefatı (h. 11)
8 – İmam Ali’nin (a.s) imametinin başlaması (h. 11)
9 – İmam Hasan Müçteba’nın (a.s) şehadeti (h. 50)
10 – İmam Rıza’nın (a.s) şehadeti (h. 203)

HİCRİ TAKVİM AYLARIN ADLARI
AYLARIN İSMİ KELİME ANLAMI KAÇINCI AY
1 Muharrem Haram kılınmış. Hicri takvime göre yılın 1. ayıdır.
2 Safer Sefer, yolculuk. Hicri takvime göre yılın 2. ayıdır.
3 Rebiulevvel İlk bahar. Hicri takvime göre yılın 3. ayıdır.
4 Rebiulahir Son bahar. Hicri takvime göre yılın 4. ayıdır.
5 Cemaziyelevvel İlk çorak toprak. Hicri takvime göre yılın 5. ayıdır.
6 Cemaziyelahir Son çorak toprak. Hicri takvime göre yılın 6. ayıdır.
7 Recep Saygı, onur. Hicri takvime göre yılın 7 ve üç ayların başlangıcıdır.
8 Şaban Dağılmış, yayılmış. Hicri takvime göre yılın 8. ayıdır.
9 Ramazan Yanma, sıcak olma. Kameri yılın 9. ayıdır.
10 Şevval Yükselmiş. Hicri takvime göre yılın 10. ayıdır.
11 Zilkade Barışa sahiplik eden. Hicri takvime göre yılın 11. ayıdır.
12 Zilhicce Hacca sahiplik eden. Hicri takvime göre yılın 12. ayıdır.

Hicrî senenin kabûlünden beri asırlardır İslâm âleminde 1 Muharrem sene başı olarak kabûl edilmiştir. Hicri 1437. yılının başlangıcıdır. Tarihsel açıdan Hicri ay başlangıçlarının hesaplanmasında bir hadis dolayısıyla rüyet-i hilal ölçütü uygulanmaktadır. Rüyet-i hilal ölçütü, Hicri ayların başlayabilmesi için ayın hilal şeklini aldığının gözle görülebilir olmasını gerekli kılmaktadır.

Mesela Hicri takvimde Ramazan Ayı miladiye göre her sene on bir gün daha erken geldiği için her mevsimi tek tek gezmektedir.Böylece bütün Müslümanlar ömürleri boyunca hep aynı ayda değil yılın her ayında her mevsiminde oruç tutmuş olurlar.
Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm 53 yaşındayken Medîne’ye hicret etti.Bir hafta yolculuk yapıp mîlâdî Eylül ayının 20. ve Rebîülevvel’in 8. Pazartesi günü, Medîne yakınındaki Kubâ köyüne vardılar. Eylülün 23. gününü de burada geçirip, Cumâ günü Medîne’ye girdiler. Bu seneki Muharrem ayının birinci günü, yâni hicretten 66 gün evvel, Müslümânların hicrî-kamerî sene başlangıcı oldu.

Önceki İçerikKur’anı Kerim’de Hortum ile ilgili Ayetler
Sonraki İçerikCEMAZİYELAHİR AYINDA YAPILACAK İBADETLER

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here