22.4 C
İstanbul
20.6 C
Ankara
18 C
Konya
14 Temmuz Salı 2020

Mültezemde Okunan Dua

- Advertisement -
- Advertisement -

Kabe i muaazama da bulunan önemli yerlerden biride Mültezemdir. Kâbe-i muazzamanın kapısı ile Hacer-ül-esved denilen mübârek siyah taş arasında kalan Kâbe duvarı. Burada bir çok hacı adayı veya umre giden kişiler mültezem Duası faziletinden yararlanırlar.

Tavaf’ta “ıztıbâ ‘“ ve ilk üç şavtta “remel ” yapar. (İbn Mace, Menasik, 29-30. II, 983-984.) Tavaf yedi şavta tamamladıktan sonra “Mültezem ”de ve Hatîm ’de dua eder. Allah Resûlü (s.a.s.)’nün de Mültezem’e gelerek göğsünü, yüzünü ve ellerini açıp oraya yapıştığı ve o şekilde dua ettiği rivayet edilmektedir. Mültezem’de yapılacak duaların kabul edileceği rivayetlerde yer almaktadır. Buranın fazileti hakkında pek çok rivayet vardır.

Hac esnâsında Minâ’da şeytan taşlandıktan sonra,Mescid-i Haram’a gelinir.Tavâf-ı sadr veya vedâ tavâfı yapıldıktan sonra, Zemzem suyu içilir.Kâbe’nin kapı eşiği öpülür. Göğüs ve sağ yanak, Mültezem denilen yere sürülür.Sonra Kâbe perdesine yapışıp d uâ edilir. Ağlıyarak mescid kapısından dışarı çıkılır. (Mevkûfâtî)

Bir kimse karnını Kâbe duvarına değdirip, Mültezemi vesîle (vâsıta) ederek Allahü teâlâya yalvarırsa, Allahü teâlâ onu zarardan kusurdan korur. Böyle olduğu çok tecrübe edilmiştir. Allahü teâlâ, Mültezem denilen yerdeki birkaç taşa; hayra, faydaya ve sîle olma özelliği vermiştir. Aspirine ağrı kesmek, alkole aklı gidermek özelliklerini verdiği gibi, Mültezem denilen yerdeki taşlara başka taşlardan farklı olarak duâların kabûl olmasına sebeb olma özelliğini vermiştir.

Bu sebeple hacılar tavaftan sonra bahsi geçen yerde durur, dua eder, ağlar ve ellerini Kâbe duvarına sürerler.

Türkçe Okunuşu : 
Allâhümme yâ ratabe! beytil atikı a’tık rikaabenâ ve rikaabe âbâinâ ve ümmehâtinâ ve ihvâninâ ve evlâdina minen nâr. Yâ zelcudi velkeremi velfadli velmenni vel ataai vel ihsâni. Allâhümme ahsin aakıbelenâ fil ümûri küllihâ ve ecirnâ min hizyid dünyâ ve azâbil âhireti. Allâhümme innî abdüke vebnü abdike vâkıfün tahte bâbike mültezimin bi a’taabike mütezellilün beyne yedeyke ercü rahmeteke ve ahşâ azâbeke yâ kadîmel ihsân. Allâhümme innî es’elüke en terfea zikri ve tedaa vizrî ve tusliha emri ve tütahhire kalbi ve tunevvire li fi kabri ve tağfire lî zenbi ve es’elüked derecâtil ulâ minel cenneti âmin.

- Advertisement -

İlginizi Çekebilir

Hicr Suresi Okunuşu Ve Anlamı (Saad Al Ghamidi)

Hicr Süresi Mekke döneminde inmiştir. 99 âyettir. Sûre, adını 80. âyette geçen “Hicr” kelimesinden almıştır. Hicr, Medine’nin kuzeyinde vaktiyle Semûd kavminin yaşadığı bir yerin adıdır....

Saadet İstersen Eğer Ey Civan

Se’âdet istersen eğer, ey civân, sarıl islâmiyyete, yavrum her zemân.Farz ve vâcib, sünnetti mendûbunu, emr-i bilma’rûfunu, mecmû’unu.Dâima icrâ edip, terk eyleme, bu küçükdür, bu büyükdür söyleme.Hem mekrûh...
- Advertisement -

Rüyada Borç Alıp Vermek Görmek Neye İşarettir

Akşam gördüğünüz rüyanızı merak mı ediyorsunuz! Çokmu korktunuz rüyanızın etkisindemisiniz Acaba rüyanız ne anlama geliyor? İşte sizi rahatlatacak dini rüya tabirleri ile rüyalarınızın yorumunu...

Rüyada Bakire Görmek Ne Anlama Gelir

Akşam gördüğünüz rüyanızı merak mı ediyorsunuz! Çokmu korktunuz rüyanızın etkisindemisiniz Acaba rüyanız ne anlama geliyor? İşte sizi rahatlatacak dini rüya tabirleri ile rüyalarınızın yorumunu...

Asr – Asır Anlamı Nedir

Dini terimlerde bilmediğiniz sözlerin ve kelimelerin anlamını her geçen gün yeni bilmediğimiz kelimler öğreniyoruz. Özelikle dini bilgiler içerisinde çok yabancı olduğumuz ve manasını bilmediğimiz...

Kur’anı Kerim’de Kemik ile ilgili Ayetler

Bakara Suresi, 259. ayet okunuşu : Ev kellezî merra alâ karyetin ve hiye hâviyetun alâ urûşihâ, kâle ennâ yuhyî hâzihillâhu ba’de mevtihâ, fe emâtehullâhu...
- Advertisement -

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here