Safer Ayında Oruç Niyeti Nasıl Edilir

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Hicrî yılın kameri ayların ikinci ayı olan Muharrem ayından sonra gelen Safer ayı başlangıcı 21 Ekim 2017 cumartesi ilk günü olarak başlıyor. Safer ayında oruç tutmanın faziletin’den bir çoğumuz faydanmak için saferi oruç nasıl tutulur? veya safer ayının ilk günü ve son günü oruç tutulurmu sorularını merak ediyoruz. Safer ayı oruç tutmak için Allah’ın rızasını kazanmak umuduyla bir çoğumuz oruç tutmak istiyecektir. Bu nedenle safer ayı orucuna nasıl niyet getirilir ? soruna Allahın izniyle sizler için hazırladık. Ayrıca Safer ayında yapılması uygun bulunan ibadet ve duâyı sizler için zikredeceğiz inşaallah. Öncelikle kişi oruç tutacaksa hicri takvime bakıp hangi ayda olduğunu bilip ona göre oruç niyetini getirir veya söyler.

Şunu açıklamada fayda görüyoruz. Bazıları safer ayı için bela ayı diyorlar, bu doğru mudur? Safer ayı, cahiliye Arapları tarafından uğursuz ay olarak tanınıyordu. Böyle şeylere itibar etmeyiniz. Bütün zamanlar Allah’ındır. Allah bir zaman hakkında ‘o kötüdür’ demedikçe kimsenin kanaati ile bir zaman kötü olmaz. Dinimizde böyle bir inanışın kesinlikle yeri yoktur. İslâmî dönemde uğursuzluk anlamının silinmesi için bu aya “saferü’l-hayr” ya da “saferü’l-muzaffer” denilmiştir.

Ebû Hüreyre’nin (ra) rivâyetiyle Resûlullah (asm) Efendimiz şöyle buyurmuştur: “İslâm’da taşe’üm (uğursuz sayma, kötüye yorma) yoktur; en iyisi tefe’ül (iyiye yorma) dır.” (Buharî, Tıb, 54)

Böylece buu zararlı anlayışın İslam’da bulunmadığını ifade etmiştir. Diğer bir hadiste ise şöyle buyurmuştur: “Eşya da uğursuzluk yoktur, Safer ayında uğursuzluk yoktur, baykuşun ötmesinde bir uğursuzluk yoktur.” (Müslim, Selâm, 102)

Safer ayını uğursuz saymaya gelince, bu, Câhiliye arapları arasında bilinen bir inanç idi ve günümüzde İslâm’a mensup bazı kimselerde bunun kalıntıları hâlâ devam etmektedir.

Safer Ayında Oruç Tutarken Nasıl Niyet Yapılır
Öncelikle Oruç tutmak için, “Allah rızâsını gözeterek oruç tutmaya niyet” etmemiz lâzım. Diğer ibadetlerde olduğu gibi oruç ibadetinde de niyet şarttır. Ayrıca Kaza oruçların’da niyet geceden olması gerek yani imsaktan önce kişi niyet etmesi önemlidir.

Safer Ayında Söylenilen Oruç Niyeti: “Niyet ettim Allah rızası için safer ayının orucunu tutmaya” Eğer Ramazandan kazaları varsa şayet “Niyet ettim Allah rızası için tutamadığım Ramazan orucunun kazasını safer ayında tutmaya” diye niyet edilir.

Bunun için, oruç kazası olan kimse, bu oruçları tutarken, (ilk kazaya kalan Ramazan orucuna) diye niyet etmeli. Kaza borcumuz yoksa da, yine böyle niyet ederek tutmalıdır.

Kürtçe için niyet: Yarabbi mı niyete ez sıbehi roji bı rujyo heyiva safer’e be kaza ramazaneve tu kabilbıki Allahu ekber

Eğer kazası yoksa
Yarabbi mı niyete ez sıbehi roji bı rujyo heyiva safer’e sınnet bıkım Allahu Ekber

Safer ayında yapılması uygun bulunan şu duâyı zikredebiliriz:

“Yâ Ahkeme’l-Hâkimîn ve yâ Esrae’l-Hâsibîn ve yâ Ekrame me’mûlin ve ecvede mes’ûlin yâ Hayyu yâ Kayyûmu yâ Kadîmü yâ Ferdu yâ Vitru yâ Ehadu yâ Samedu yâ men lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehû küfüven ehad! Yâ Azîzu Yâ Vehhâbu Salla’llâhu alâ hayr-i halkıhî Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecma’în! Âmin!”

Anlamı : “Bismillâhirrahmânirrahîm: Allah’ım; hamd ve şükür Sana mahsustur! Minnetim Sana’dır! Ben Senin kulunum; ve ben bundan dolayı huzurluyum! Nefsimi, dînimi, dünyamı, âhiretimi, işlerimin sonunu ve amelimi Sana emânet ediyorum. Bütün Muhammed (asm) ümmetini Senin gücünün, havlinin, kudretinin ve kuvvetinin şiddetinden, Sana emânet ediyorum! Muhakkak Sen, emâneti koruyansın; hükmü nâfiz olansın; kazâsı gâlib olansın!”

Bu ayın son çarşamba gününde de iki rek’at namaz kılınması; bu namazda her rek’atte bir Fatiha ve on bir İhlâs-ı Şerif okunması; namazdan sonra da on bir istiğfar ile, on bir salavât-ı şerîfe okunması tavsiye edilmiştir.

Sadakanın bu aya özel bir konumu yoktur. Diğer aylarda olduğu gibi, bu ayda da sadaka vermeye devam etmelidir.

Safer ayının ilk çarşambası öğle ve ikindi arasında şu duayı 100 defa okumak sünnet midir?

“YA DAFİAL BELAYA İDFA’ ANNEL BELAYA FALLAHÜ HAYRÜN HAFİZAN VE HÜVE ERHAMÜRRAHİMİN İNNEKE ALA KÜLLİ ŞEY’İN KADİR.”

Meali: “Ey belaları def eden Allahım! Belaları bizden uzaklaştır. Allah muhafaza edicilerin en merhametlisidir. Muhakkak ki senin kudretin her şeye yeter.”

SAFER AYI DUASI
Ey Allâh! Safer ayında bize bereket ver! Mut­luluk ve galibiyetle bitirmemizi nasip et! Âmîn!

Ey Allâh! Kulun, Nebîn ve Rasûlün olan Ümmî Peygamber olan Efendimiz Mu­hammed’e ve Ehl-i Beyt’ine ve sahâbesine salât eyle, bere­ketler yağdır ve selam eyle.

Ey Allâh! Muhakkak ki ben bu ayın ve bu günün şerrinden ve senin bu ayda yarattığın her bir belâ ve musîbetten Sana sığınırım.

Ey Ezelî! Ey Bâkî! Ey Kadîm! Ey Mevcûd! Ey Sâbit! Ey Hakk!

Ey (varlığının) başlangıcı olmayan! Ey sonu olmayan! Ey her şeyi yoktan yaratan! Ey her şeyi tekrar diriltecek olan! Ey celal ve ikram sahibi! Ey ulu Arş’ın sahibi! Sen dilediğini yaparsın!

Ey Allâh! Hiç uyumayan kudret gözünle beni, canım, malım, birliktelikleriyle beni imti­hana tâbi tuttuğun çocuklarım, dînim ve dün­yam hakkında mu­hafaza eyle. İyi ve hayırlı kullarının hürmetine bu du­amı kabul eyle! Rah­metinle mua­mele eyle!

Ey yüce! Ey günahları bağışlayan! Ey (kullarına karşı) cömert (olan)! Ey günahları örten! Ey acıyanların en merhametlisi rahmetinle muamele eyle!

“Ey kuvvetleri güçlü ve azâbı şiddetli olan Allâh!

Ey Ken­disi çok güçlü olan! Ey ululuk sahibi! Ey iyilik sahibi! Ey büyük! Ey yüce Allâh! İzzetinle bütün yaratık­larını zelîl kıldın.

Bana kâfî gel, mahlukātına karşı bana kâfî gel!

Ey güzellik veren! Ey yaptığını güzel yapan! Ey güzelleştiren! Ey fazl-u kerem sahibi! Ey in‛am eden! Ey ikram eden! Ey Kendisinden başka hiçbir ilah bulun­mayan! Ey acıyanların en merhametlisi!

Ey gökleri ve yeri yaratma lütfunda bulunan Latîf. Kazâ ve kaderinde bize lütufta bulun. Be­landan bize âfiyet ver. Senin yardımın olmadan hiçbir güç ve kuv­vet yoktur. Ey acıyanların en merhametlisi! Rahme­tinle kabul buyur.

Allâh bize yeter. O ne güzel vekil­dir. O pek yüce ve çok büyük Allâh’ın yardımı olma­dan hiçbir güç ve kuvvet yoktur.

Ey Allâh! Hasen ile kardeşinin, dedesi ile babasının, an­nesi ile oğullarının sırrı hakkı için; bugünün şer­rine ve bugünde inecek olan belaların şerrine karşı bana kâfi gel!

Ey mühim sıkıntılara kâfi gelen ve ey belâları kaldıran!

Onlara karşı muhakkak Allâh sana kâfi gelecektir, O hakkıyla işiten ve hakkıyla bilen­dir!

Allâh, Efendimiz Muhammed’e, Ehl-i Beyti’ne ve eshâbının tümüne salât eylesin.”

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

escort eskisehir - mersin eskort - ip stresser -

nightmarestresser.net

-
deneme bonusu
- deneme bonusu veren siteler - mobil ödeme bozdurma - Kiralık bahis sitesi - vbet giriş