Salavatı Şerif Getirme Duası ve Fazileti

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Salavat ı şerifelerin faziletlerini burada yazmakla asla bitiremeyiz. Çünkü Yüce Allah azimuşsan Ahzâb Sûresi’nde şöyle buyruluyor: “Allah ve melekleri, Peygamber’e çok salavât getirirler. Ey müminler! Siz de ona salavât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.” Bu derece salavat getirmek çok önemlidir. Peki Peygamberimize salavat nasıl getirilir? veya Hz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Selleme salavat nasıl okunur?

Bilindiği üzere Efendimiz (asm) Hazretleri’nin adı anıldığında, duyan her Müslüman’ın salavat getirmesi ihmal edilmez bir görevi, unutulmaz bir vefa borcudur. Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: “Yanında anıldığım kişi bana tam bir salât ü selâm getirmezse o benden değildir, ben de ondan değilim. Allâh’ım! Benimle alâkasını devam ettirenle Sen de alâkanı devam ettir. Benimle alâkasını kesenle Sen de alâkanı kes.” (Deylemî, el-Firdevs, III, 634)

Ömürde bir kere olsun Hz. Peygamber’e salat ve selam getirmek farzdır. Bir rivayete göre O’nun adı her anıldığında salat ve selam getirmek vacibdir. Peygambere Allah’ın salât etmesi, rahmet etmek; meleklerin ve bizim salât etmemiz de onun için rahmet duası etmek anlamına gelir.

Rivayet olunuyor ki, Resûl-i Ekrem Efendimiz bir gün gtileryüz-lü ve sevinçli olduğu halde mescide geldi ve şöyle buyurdu: «Cebrail aleyhisselâm bana gelerek, yâ Muhammed, ümmetinden sana bir salevât getirene on salevât, bir selâm getirene de on selâm getirmeme razı olmaz mısm? dedi. îşte benim neş’eli oluşum bu sebeptendir.»

Ve yine buyurdular:

—Benim üzerime bir salevât getiren için melekler on kere istiğfar ederler. Binaenaleyh, isteyen az salevât getirsin, isteyen de çok getirsin.

— İnsanların bana en yakın olanı bana en çok salevât getirenidir.

— Kişinin cimriliği için, yanında amldığım halde, benim üzerime salevât-ı şerife getirmemesi kâfidir.

— Cuma günleri benim üzerime bolca salevât getirin.

— Ümmetimden, üzerime salevât getirene on sevap yazılır, on günahı mahvolur.

— Kim herhangi bir kitapta benim üzerime salevât-ı şerife getirirse, yani salevât-ı şerifeyi kitaba yazarsa ismim orada kaldığı müddetçe melekler o adam için istiğfar ederler.

Yeryüzünde seyahat eden melekler vardır. Ümmetimin İçersinde bana salevât getirenleri bana haber verirler.

TÜRKÇE OKUNUŞU
Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve alâ âlihî ve ezvâcihî ve zürriyyetihî kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîm. Ve bârik alâ Muhammedin ve ezvâcihî ve zürriyyetihî kemâ bârekte alâ îbrâhîme ve âli İbrâhîme. İnneke hamîdün mecîd.

TÜRKÇE ANLAMI
Allah’ım! İbrahim aleyhisselâm ve ehline rahmet ettiğin gibi, kulun Muhammed aleyhisselâma, ehline, zevcelerine, zürriyye-tine de rahmet eyle. İbrahim aleyhisselâm ve ehlini mübarek kıldığın gibi, Muhammed aleyhisselâmı, zevcelerini ve zürriyyetini de mübarek eyle.»

Namaz sonlarında, otururken okuduğumuz «Allâhümme salli» de bir salevâttır. istenirse o da okunabilir. Ve hatta daha kısa olarak sadece «Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed» de denilebüir. Peygamberimizin ismi anıldığı veya duyulduğu vakit hiç olmazsa bu kadarmı söylemelidir.

Bunlardan başka büyük salevâtlar vardır ki, her birinin ayn ayrı hususiyeti vardır. Bunlar da Salât-ı Fethiyye, Salât-ı Nârlye, Salât-ı Münciye’dir. Bunlara devam etmelidir. Bunlar çok büyük salevât-ı şerif elerdir. Sıkıntı, darlık, herhangi bir şeyin tahakkuku gibi mühim işlerde bunların hatmi yapılırsa biizrüllâh Hak Teâlâ kabul ve ihsan edecektir. Sal&t-ı Münciye’nin hatmi 1000, Salât-ı Nâriye’nin ise 4444 defa okumaktır. Yalnız fazla veya eksik okunmamaya dikkat etmelidir.

Büyük saltanatın sahibi Allah`ın Kur`an`da buyurduğu ve insanlığın iftiharı Peygamber Efendimizin hadislerinde belirttiği gibi halisane duygularla, sırf Allah ve Resulünün rıza ve hoşnutluğu için salâvat getirmenin faydaları çok fazladır. Bunlardan bazıları şunlardır: Güç ve kudret sahibi Allah Teâlâ`nın buyruğuna itaattir… Allah`ın rahmet ve merhametine sebeptir… Resulallah`ın müminlere verdiği bir cevaptır… Yüce ve şerefli bir mertebeye ulaşmadır… Duaların kabulüne, günahların silinmesine, sıkıntıların giderilmesine, ruhun ve kalbin temizlenmesine, sırattan rahat geçmeye, azaptan azade olmaya, arşın gölgesinde gölgelenmeye vesiledir… İnşallah bu faydalar kişiyi, Allah Teâlâ`nın emir ve yasaklarını noksansız yerine getiren, insanlığın medar-ı iftiharı Peygamber Efendimizin tavsiye ve telkinlerine uyan müminlerden eyleyecek; ebedi kurtuluşun kapısını aralamasına vesile olacaktır.

Son söz olarak şunu ifade ederek yazımızı nihayete erdirelim: Allah`a ve Resulallah`a destek vermenin, O`nu (sav) sevmenin ve sevdalı olmanın, kıyamette O`na (sav) yakın ve komşu olmanın en kolay ve en güzel yolu “salâvat getirmek”tir.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mersin eskort -
deneme bonusu
- deneme bonusu veren siteler - Goley90 Giriş - youtube beğeni satın al - buy youtube likes - Vozol - istanbul escorts - beşiktaş escort - beylikdüzü escort - postegro - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - postegro - vozolcenter.co - istanbul escort - gebze escort