Zihar Nedir ? Hükmü Nasıldır

Zıhâr ve hükmü nedir?
Zıhar kelimesi Arapça isimdir, “zahr” masdarından gelir, lûgat manası sırt demektir. Zıhâr; kocanın, karısını, nikâhı helâl olmayan bir kadına benzetmesine denir. Meselâ : «Sen, benim için anamın sırtı gibisin.» demesi gibi. Zıhar kefareti erkeğin hanımına karşı kullandğı bazı sözlerden dolayı erkeğe vacip olan bir kefarettir.

Eğer zıhâr’ı talâkla takviye etmemişse, kendisine keffâret lâzım gelir. Keffâret vermedikçe karısıyla cinsî temâsta bulunması helâl olmaz.

İslâm öncesi cahiliyet döneminde karısının mahrem bir uzvunu annesinin veya bacısının mahrem bir uzvuna benzeten kişi bu davranışıyla zıhar yapmış olur, böylece karısını boşamış sayılır ve artık o kadınla evliliği sona ererdi. İslâmiyet böyle yakışıksız sözlerle yapıldığına inanılan boşama şeklini kaldırdı. Kocanın müslüman, akıllı, bülüğ çağına ulaşmış uyanık halde olması, şarttır.

Mucâdele Suresi 2. Ayet Meali : İçinizden kadınlarına zıhar yapanlar bilsinler ki, o kadınlar onların anaları değildir. Onların anaları ancak, kendilerini doğuran kadınlardır. Şüphesiz onlar (zıhar yaparlarken) hoş karşılanmayan ve yalan bir söz söylüyorlar. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.


Mucâdele Suresi 4. Ayet Meali : Kim (köle azat etme imkânı) bulamazsa, eşine dokunmadan önce ard arda iki ay oruç tutmalıdır. Kimin de buna gücü yetmezse altmış fakiri doyurmalıdır. Bunlar, Allah’a ve Resûlüne hakkıyla iman edesiniz, diyedir. İşte bunlar Allah’ın sınırlarıdır. Kâfirler için elem dolu bir azap vardır.

Zihar olayı, ilgili âyetler nâzil oluncaya kadar, cahiliyye döneminde yaşandığı şekliyle devam etti. Bu âyetlerin nüzul sebebi hakkında Havle binti Mâlik bin Sa’l-ebe’den şu hadis rivayet edilmiştir: “Kocam Evs b. Samit bana zihar yaptı. Ben de Rasûlüllah (s.a.s)’a giderek durumu anlattım ve şikâyet ettim. Rasûlüllah (s.a.s) bana ısrarla, Âllah’tan kork, Evs senin amca oğlundur. Ona iyi davran” diye_ buyuruyordu. Nitekim bir müddet sonra hakkımda şu âyetler nâzil oldu: “Habibim, zevci hakkında seninle mücadele eden (nihayet halinden) Allah’a da şikâyet etmekte olan (kadın)’ın sözünü (umulduğu vecih ile) Allah dinlemiştir. Allah sizin konuşmanızı zaten işitiyordu. Çünkü Allah hakkıyla işitici, kemaliyle görücüdür.

İçinizden zihar yapagelenlerin karıları, onların anaları değildir. Anaları kendilerini doğurandan başkası değildir. Şüphe yok ki onlar herhalde çirkin ve yalan bir laf söylüyorlar. Muhakkak ki Allah bağışlayıcı, çok yarlığayıcıdır.

Önceki İçerikYunus Emre Hayıf Bana Yazık Bana Vah Bana Şiiri
Sonraki İçerikJefferson Airplane – Triad Şarkısı Türkçe Çeviri Sözleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here