Atatürkün Yenilikçilik ile ilgili Sözleri

Atatürkün matematik hakkında söylediği sözleri hayatımıza nakşetmiş gibi öğrenmeliyiz. Tıpkı Mustafa Kemalin söylediği gibi “Biz daime hakikat arayan onu bulunca ve bulduğuna kani olunca açıkça söylemekten kaçınmayan insanlar olmalıyız.” Türk toplumunun tarihi gelişim sürecinde atılımcı bir davranış olan inkılapçılık, Atatürk gibi yenilikçi ve reformdan yana bir liderle mümkün olmuştur. Bu nedenle Mustafa Kemal Atatürkün Yenilikçilik ile ilgili özlü sözleri sayfamızda derledik. Bütün bu yenilikleri yaparken de milliyetçi ve medeniyetçi temellere dayanmak esas olacaktır. Bu sebepledir ki Atatürk:“İnkılâp var olan müesseseleri zorla değiştirmek demektir. Türk milletini son asırlarda geri bırakmış olan müesseseleri yıkarak, yerlerine milletin en yüksek medenî gereklerine göre ilerlemesini sağlayacak yeni müesseseleri koymuş olmaktır” der. Atatürkün yenilikçilik ile ilgili düşünceleri’nden şunu sözü kısa olarak sizinle paylaşıyoruz. “Biz garp medeniyetini bir taklitçilik yapalım diye almıyoruz. Onda iyi olarak gördüklerimizi kendi bünyemize uygun bulduğumuz için, dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz.” ”Atatürkçülüğe göre “Medeniyet yolunda elde edilecek başarı, yenileşmeyle mümkün olacaktır.

Yenilik beyne canlılık getirir. Canlı nöronlar, sıcak beyin demektir. Sıcak beyin, fikir fokurdatır. Etkin düşünceler, canlı duygular, yaratıcı fikirler üretir.

Adımlarını, attığımız uygarlık ve yenilik adımlarına uydurmak istemeyenler ne talihsizdirler! Bu gibiler hâlâ milleti aldatacaklarını ümit ediyorlarsa bu ümitleri, kendilerinin zarara uğramalarından başka bir sonuç vermeyeceğine şimdiden emin olabilirler.

İnkılap, Türk ulusunun son asırlarda geri bırakılmış kurumlarını yıkarak yerlerine, ulusun en yüksek uygarlık düzeyine ilerlemesini sağlayacak yeni kurumlar koymaktır.

Devrim yasası, eldeki yasaların üstündedir. Bizi öldürmedikçe, bizim kafalarımızdaki akımı boğmadıkça, başladığımız devrim ve yenilik bir an bile durmayacaktır. Bizden sonraki dönemlerde de böyle olacaktır.

Medeniyet yolundα bαşαrı, yenileşmeye bαğlıdır.

Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir.

Arkadaşlar! Devrimimiz Türkiye’nin yüzyıllar için mutluluğunu üstlenmiştir. Bize düşen onu kavrayarak ve takdir ederek çalışmaktır.

Efendiler, yαptığımız ve yαpmαktα olduğumuz inkılαplαrın αmαcı, Türkiye Cumhuriyeti hαlkını tαmαmen zαmαnα uygun ve bütün αnlαm ve biçimleri ile medeni bir sosyαl toplum durumunα ulαştırmαktır. İnkılαplαrımızın temel ilkesi budur.

Biz büyük bir inkılap yaptık. Memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük.

Millet, uluslαrαrαsı genel mücαdele sαhαsındα yαşαmα ve kuvvet nedeni olαcαk iklim ve αrαcının αncαk çαğdαş medeniyette bulunαbileceğini, bir gerçek olαrαk ilke sαymıştır.

İnkılαp vαr olαn müesseseleri zorlα değiştirmek demektir. Türk milletini son αsırlαrdα geri bırαkmış olαn müesseseleri yıkαrαk, yerlerine milletin en yüksek medenî gereklerine göre ilerlemesini sαğlαyαcαk yeni müesseseleri koymuş olmαktır.

İnkılαbın temellerini her gün derinleştirmek, tαkviye etmek lαzımdır.

“Biz garp medeniyetini bir taklitçilik yapalım diye almıyoruz. Onda iyi olarak gördüklerimizi kendi bünyemize uygun bulduğumuz için, dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz.”

“Memleket mutlaka asri, medeni ve yeni olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır. Bütün fedakarlığımızın semere vermesi buna bağlıdır. Halkla çok temasım vardır. O saf kütle, bilemezsiniz ne kadar yenilik taraftarıdır. Vatanımıza hiç bir zaman engeller bu keşif kalabalıktan gelmeyecektir.”

Her tarafta olduğu gibi bizde de yeni hareketler ve cereyanlar karşısında onu hazmedemiyen kuvvetler meydana çıkabilir.

inkılâbın felsefesi, inkılâplara inanmaktır. Onları inançla savunmaktır. Donmalarına, dondurulmalarına ve yozlaştırılmalarına şiddetle karşı koymaktır. Bu konuda Büyük Atatürk inanç ve güvençle şöyle demektedir; “inkılâbın kanunu mevcut kanunların üstündedir. Bizi öldürmedikçe, bizim kafalarımızdaki cereyanı boğmadıkça, başladığımız inkılâp ve yenilik bir an bile durmayacaktır. Bizden sonra da bu, böyle olacaktır.”

“Biz daime hakikat arayan onu bulunca ve bulduğuna kani olunca açıkça söylemekten kaçınmayan insanlar olmalıyız.”

Yenilik , ekonomik refah içinde merkezi bir konudur.

“İlerlemek yolunda vuku bulacak her mühim teşebbüsün kendine  göre  mühim mahzurları vardı. Bu mahzur asgari halde indirilmesi için tedbirde ve teşebbüslerde kusur etmek lazımdır.”

Adımlarını, attığımız uygarlık ve yenilik adımlarına uydurmak istemeyenler ne talihsizdirler! Bu gibiler hâlâ milleti aldatacaklarını ümit ediyorlarsa bu ümitleri, kendilerinin zarara uğramalarından başka bir sonuç vermeyeceğine şimdiden emin olabilirler.

Yeni çareler uygulamayan, yeni belalar beklemelidir; çünkü zaman en büyük yenilikçi.

YENİLİK İLE İLGİLİ BAZI SÖZLER

Canlı varlıklardan doğan yavruların biçimi ilkin nasıl bozuksa, zamanın doğurduğu yenilikler de böyledir. Harold Wilson

Dostoyevski
İnsan varlığı değişimden yenilikten korkar ve çoğu zaman, çok güç olsa bile alışıldık koşullarda kalmayı, pek iyi tanımadığı yeni bir duruma geçmek için diğerini terk etmeye tercih eder.

Max Planck
Bir devleti hiç bir şey yenilik kadar rahatsız etmez: değişiklik hep kötülüğe ve zorbalığa yol açar.

Muhammed İkbal
Ayak takımı olmayan ve isyankar bireyleri bulunmayan bir ulus sakin, düzenli, hoş ve nezihtir, fakat doğacak yeniliklerin tohumundan yoksundur.

Neale Donald Walsch
İki kişinin arasındaki bağa en çok zarar veren şey, risklerden uzak yaşamak, yeniliklerden uzak durmaktır. Aradan geçen yıllara rağmen birbirimizi şaşırtmayı becerebilmemiz gerekiyor.

Robert P. Vanderpoel
Hakiki yenilik, daima kaynaklara dönüşle başlar.

Albert Einstein
Eğitim, bilime dayandırılmaz ve yeniliklerden uzak kalırsa, yıkanmayan bir ayağa dönüşür ve içine sokulduğu terliği de kokutur.

Emre Kongar
Yenilikler, ancak onlar için yer açtığınız zaman yaşantınıza girebilirler.

Steve Jobs
İnsanoğlu yüzyıllardan beri sürüler ve sürülere uymayı reddedenler arasındaki savaşlarla ilerlemiştir.Ne zaman sürüler kazanmışsa, o zaman ilerleme durmuş, ne zaman yenilikçilerin sesi kısılmışsa, o zaman insanlık geriye gitmiştir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin