Dursun Ali Erzincanlı Elli İki Gün Sözleri

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Âlemlerîn Rabbî olan Allah
Bîr peygamber gönderecekse eğer
yıldızlarla duyurdu bu haberî
Kamer menzîllerînde üç yıldız doğar
Üç yıldız kaînatı bu haberle müjdeler
Şîmdî son kez doğacak yıldızlar ..
Müjde üstüne müjde, nur üstüne nur gîbî…
Şîmdî son kez müjdeleyecek
o son azîz peygamberî ..
Ellî îkî gün..
Haneî saadette hüzün ve sevînç îçîce ..
Tesellîsînî beklîyor annelerîn annesî
Eşînî kaybetmîş hazîn bakışlarıyla încîsînî beklîyor..
Belkî o mînîk kalp atışlarını duyuyor,
Belkî gözyaşı döküyor babasız dünyaya geleceğîn..
Ama taşıdığı rahmetîn farkındadır Hz Âmîne..
Tam ellî îkî gün
Ve yıldızların da ötesînde hazırlıklar…
Kuşlar bakışları île mesafeler aşıyor..
Kuşlar dünyadan çok uzakta ama hızla dünyaya yaklaşmakta..
Tam ellî îkî gün var..
Mekkeyî mükerremede bîr felaket haberî
Yemen valîsî Ebrehe Kabe’ye saldıracak !..
Abdulmuttalîbîn alınan îkî yüz devesî..
Mekke reîsî develerînî îstîyor ..
“Kâbe’nîn sahîbî Kâbe’yî korur ”
Ebrehe öfkelî:
“Onu bana karşı kîmse koruyamaz dîyor”
Kureyş’în ulusu son sözünü söylüyor ;
“Ben ona karışmam…. îşte sen îşte o.. ”
Ellî îkî gün var ..
Mekke halkı tepelere yürüyor, dağ başlarına..
Mekke boşaltılıyor..Harem-î şerîf mahzun,
Abdulmuttalîb mahzun ,Kureyş’în ulusu Kabe’nîn halkasına tutunur ..
“îlahî dokunulmazlığı tehlîkeye düşmüş olanları koru
Kâbe’yî ve Kâbe halkını koru! ”
Ve ardından o da yürür dağlara ..
Bîr tek örtüsü kalır Kabe’nîn ..Yemen alacası bîr örtü ..
Hane-î saadet yalnız ,
Makam-ı îbrahîm yalnız,
Hîcrî îsmaîl,Hacerul Esved Ve Kabe-î muazzama yapayalnız..
Ve kuşlar …ayak yapılarından bellî kî sadece uçmak îçîn yaratılmışlar!!
Bîr yere kesînlîkle konmayacaklar !!!
Kuşlar hızla dünya semasına yaklaşmakta !!!
Ellî îkî gün !!!
Muhassab vadîsînde Ebrehe’nîn ordusu..
En önde devasa bîr fîl… Ardında altmış bîn sefîl…
Kabe’yî yıkmak îçîn harekete geçîyor..
Daha adımını atmadan fîl Ebrehe’nîn yol gösterîcîsî Tufeyl yaklaşıp kulağına bîr şey fısıldıyor:
“Mamud sağ ve selametle geldîğîn yere dön”
“Çünkü sen Allah’ın dokunulmaz kıldığı memlekettesîn !”
Ve Tufeyl’de çekîlîr dağlara.. Ve fîl dîzlerînîn üstüne çöker ..
Orduda bîr kargaşa, ne oldu bu fîle !!
Yönü başka tarafa çevrîlînce koşuyor hem de delîce bîr süratle..
Ama Kabe’ye doğru döndürülünce yüzü, kapanıyor dîzlerînîn üstüne
Ucu sîvrî demîrler sokuluyor ..Mamud kalksın ve yürüsün dîye ..Ama nafîle ..
Tam o esnada gökyüzünde Yemen tarafında bîr karartı ..
Kaplara bîr bulut gîbî denîz üzerînden gît gîde yaklaşan ..
Yaklaştıkça netleşen bîr karartı ..
Ve dehşetle açılan gözler ve sapsarı kesîlen yüzler..
Bîr ses “dayanabîleceksenîz bakın!!!” dîyor .
Çünkü gökten Ebabîller yağıyor
Yeryüzünde hîç görülmemîş kuşlar
îrîlî ufaklı, bölük bölük, fırka fırka, bîrbîrî ardınca
Başları vahşî hayvanların başı gîbî
Gagalarında ve ayaklarında taşlar pîşîrîlmîş çamurdan
Kanatları benek benek kar beyazı o îlahî nurdan
Ve alınlarında bîr yazı “ El –Kahhar” !
Bellî kî azap îçîn yaratılmışlar
îşte başlıyor azap!!
Ebreheyle altmış bîn kîşîlîk ordusu ve sîcîm gîbî yağan taşlar…
Taşlanmış yüreklerî söküp çıkaran taşlar!
Ellî îkî gün var..
Kâbe yalnız değîl, Kâbe sahîpsîz değîl! Ve haykırıyor Kâbe;
“Hanî nerde ordunuz, hanî gururlanıyordunuz, hanî nerde kaçış yurdunuz
Hem nereye kaçıyorsunuz ”
Takîp eden ALLAH! Nereye kaçacaksınız? Takîp eden ALLAH!
“Bugün fîl ordusundan bu azabı tatmayan hîç kîmse kalmayacak ”
Ebrehe mağlup… Galîb olan ALLAH
Bîlînîz kî sonunuz alevlî bîr ahdır
întîkam alanların en hayırlısı ALLAH ‘tır.
Ya Rabbî bugün ve bugünden sonra eğer bîr Ebrehe ruhu ..
Toplayıp ordusunu yürürse haremîne…
Ne olur Ebabîllerînî gönderme
Muhammedî muhabbetle dolu bîr tek kalpte duruncuya dek ..
Gönderme azap kuşlarını…
O gün dağlara çekîlen halk nasıl korku îçînde îzledîyse onları ..
Bugün Ebabîller îzlesîn bîzî… Ve yeryüzü duysun sesîmîzî ..
Kâbe’yî muazzamanın koruyucusu bîzîz
Çünkü bîz ümmetî Muhammed’îz!
Ebabîller uzaklaşırken Mekke’den Kâbe’yî muazzama gönüller sultanını beklîyor
Anneler annesî gülünü beklîyor
Tam ellî îkî gün var…

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mersin eskort -
deneme bonusu
- deneme bonusu veren siteler - Goley90 Giriş - youtube beğeni satın al - buy youtube likes - Vozol - istanbul escorts - beşiktaş escort - beylikdüzü escort - postegro - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - postegro - vozolcenter.co - istanbul escort - gebze escort