Rüyada Bostan Görmek Ne Anlama Gelir

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

İmamı Nablusi Rüya Tabirleri : Bostan, halktan âlimler için camiye ve pazar yerine yorumlanır. Abidler ve talebeler için, cami teşkilatından olan medrese gibi ilim evlerine yorumlanır. Çünkü talebeler o yerlerde ilim ağacının meyvelerini devşirirler. Zengin-fakir, salın ve fasık kimseler için de insanların toplandığı bir eve yorumlanır.

Meyve ve hasılat zamanı bostana girmek, hayır ve rızka ve çokça salih amel işlemeye, zevceye ve evlâtlara yorumlanır. Bostana girdiği zaman hasılatın son zamanları ve yaprak dö­kümü zamanı ise borca, hanımını boşamaya, evlâtlarının kay­bolmasına yorumlanır. Bostana giren ölüyse, o kimse cennettedir. Eğer bostana giren sağ salim birisi ise, o kimsenin nefsine zulmetmesine ve dininde itimad edilir birisi olmadığına yorumlanır. Eğer bostanda hükmü icra edilen birisi ise veya bostana sahipse, izzet ve saltanata kavuşur. Eğer bunlardan hiçbiri olmazsa nefsine zul­meden müsrif birisi olur.

Bazan bostan, zevceye, çocuğa, mala, iyi geçime, üzüntü ve kederlerin gitmesine yorumlanır. Bazan da yemeklere ve muhtelif yemekler bulunan düğün ziyafetine yorumlanır.
Rüyada bostan görmek, kadın ile tabir olunur. Rüyada başka birine ait bir bostanı suladığını gören zina suçu işler. Rüyada kendi bostanım suladığını gören kimse zina suçu işler. Bostanında güzel kokulu bir şey bulunduğunu görmek, iyi huylu bir evlada; kötü kokulu bir şey görmek ise asi bir evlada; bos- tanında bir erik ağacı bulunduğunu görmek, ilim ve terbiye öğrenecek bir evlada işaret eder.

Kendisinin bir bostanı olup, birçok meyveli ağacının içinde bulunduğunu ve bunlardan meyve koparıp yediğini gören, zen­gin bir kadın ile evlenir ve ondan fayda görür. Güz mevsiminde bir bostana girip, üzerine yaprakların döküldüğünü gören, keder ve geçim darlığına düşer. Bir bostana girdiğini ve orada güzel ağaçlar, akarsular, güzel kadınlar olduğunu gören şehit olarak ölür. Kendi malı olan bostanda üzerine meyveler düştüğünü gören, bir büyük kimse ile dövüşerek ona üstün gelir. Bir bos­tanda yüksek bir yerde bir yere dayandığını gören, evladından ve ailesinden hayır görür.

Rüyada bostan görmek, mal ve mülk sahibi bir kimseye delalet eder. Bahar mevsiminde çimenler ve meyve ağaçları j|e süslü bir bostanda olduğunu, selin gelip bütün ağaçları söküp götürdüğünü görmek, o yerdeki bir devlet büyüğünün ölümüne delalet eder. Bir bostana girip orada bir aslan görmek o yer hükümet başkanının düşmana karşı üstünlüğüne; bir bostanda yangın çıkararak bütün her şeyin yandığını görmek, o yer ha­kiminin kalp sektesinden öleceğine; bostanda kurtlar ve avcılar görmek, o yerde adaletin olmadığına; bostanda koyunlar gör­mek, mal elde edilmeyeceğine; bostanda öküz ve merkepler görmek, devlet başkanının büyüklüğüne, mal ve nimetin art­masına; at görmek, büyük kimselere işarettir.


Seyyid Süleyman Rüya Tabirleri : Danyal (A.S.) buyurmuştur ki: Bostan kadınla tabir olunur. Kendi bostanını sulayan, karısıyla yakın olur. Başkasının bostanını sulayan zina eder. Kendi bostanını başkasının suladığını görenin karısı, gayr-ı meşru münasebette bulunur. Bostanında güzel kokulu bir şey gören, salih evlada kavuşur. Kötü kokulu bir şey görmek, bunun aksidir. Bostanında erik ağacı görenin, ilim tahsil edecek faydalı, edepli bir evladı olur.


İbn-i Şirin demiştir ki: Kendisine ait bir bostanda çok sayıda meyveli ağaçlar gören, zengin bir kadınla evlenip hayra ve menfaate erer. Güz mevsiminde girdiği bostanda üzerine yapraklar döküldüğünü gören, geçim sıkıntısına ve üzütüye düşer. Girdiği bostanda ağaçlar, çimenler, sular, güzel kadınlar ve bir köşk gören, şehiden vefat eder. Kendi bostanında üzerine meyveler düştüğünü gören, büyük bir zatla kavga eder. Onu yener. Bir bostanda yüksek bir yerde uzun uzun oturup dayanan evladından ve ailesinden hayır görür.
Kirmani şöyle diyor: Bostan görmek; zengin ve güzel bir şahsa delalettir. Bahar mevsiminde çimenlik, ağaçlık, meyvelik bir bostanda bulunduğunu ancak, bu bostanın selle yok olduğunu görmek; devlet idarecilerinden birinin helakine işarettir. Bostanda aslan görmek, padişahın düşmana galip geleceğine delalet eder. Bir eşyanın yanması, o mahaldeki hakimin ani vefatına delalettir. Bostanda kurtlar ve avcılar görmek, idarecilerin zulmüne işaret eder.
Koyunlarla dolu bir bostan, mal ve ganimettir. Bostanda öküzler ve merkepler görmek, melikin malının artacağına yardımcılarının çoğalacağına delalettir. Bostanda atlar görmek, büyük adamlarla yorumlanır.

Bostandaki bazı ağaçların uçması; bir kısım askerin firarına, bostandaki meyvelerden toplayıp eve getirmek; devlet idarecilerinden hayır görmeye işaret eder.
Cabir’ül Mağribi’ye göre bostan, insanın işi ve himmeti derecesinde amelidir. Rüyasında bir bostanın çiçeklerin açmasıyla güzelleştiğini görenin, işi ve ameli iyi olur. Bostanın meyvesiz ve çıplak olması, bunun tersidir. Bir bostan meydana geldiğini görmek, o bölgeye bir hakimin geleceğine delalet eder. Bahar mevsiminde bostanın kuru-ması; hakimin zulmüne, diktiği bostanın büyüyüp hayat bulması, hayır ve menfaat görülecek bir kadınla evliliğe işarettir.
Cafer-i Sadık, bostan rüyasını şunlarla ifade ediyor: Zevce, evlat, maişet, mal, şeref, mertebe, sevinç hane sahibi ve cariye. Cafer-i Sadık, bostan rüyasını tedbirli bir zevceyle de tabir ediyor.


Ebu Said’ül Vaaz diyor ki: Bostanlar görmek, tevbeye delalettir. Bir rivayete göre bostan, müjdedir. Bostanının başkası tarafından sulandığını görenin karısı, birine göz dikmiş demektir. Kendi bostanını sulayıp meyve aldığını görenin, çocuğu olur. Bostanda yılan görenin malı, himaye olunur. Mükemmel bir bostana girmek, hayır ve menfaattir.
Girdiği bostandaki ağaçlardan meyve, çiçek vs. toplayanın eline mal geçer. Güzel bir bostana girdiğini orada bulunan kadının davetine icabet etmekten çekindiğini gören, şehit olarak vefat eder. Güzel ve bir bostana giren, zengin kadınla evlenir. Bostanı suladığı halde meyve alamayanın karısı, kısır olur yahut kendisine soğuk davranır.
Bazılarına göre bostan, padişahın sarayı veya diğer büyüklerin ikametgahıdır. Bostana girdiğini gören, bunlardan birine girer.


Diyanet Rüya Tabirleri : Bir kimsenin rüyasında bostan görmesi; o kimsenin nişanlanacağına veya evleneceğine yorumlanır. Bir bostana bir fidan diktiğinizi görmeniz; hayırlı bir evlâdınızın olacağına, rüyanızda bir bostanı suladığınızı görmeniz; maddî durumunuzun gün geçtikçe düzeleceğine ve sosyal mevkinizin de yükseleceğine yorumlanır.Rüyanızda bir bostandan sebze ve meyve topladığınızı görmeniz; hayatınız boyunca yaptığınız çalışmaların artık semeresini göreceğinize, dolayısıyla sükûn ve huzura kavuşacağınıza ve bundan sonra da sıkıntı nedir bilmeyeceğinize delalet eder.Rüyanızda bir bostanı (bahçeyi) kazarak ektiğinizi görmeniz; kazanmak için bir işe para yatıracağınıza, rüyanızda bostanın mahsûl verdiğini görmeniz; girişimde bulunduğunuz işinizden bol miktarda para kazanacağınıza işaret eder.


Bir başka yoruma göre: Bostan görülmesi; evlenmeye delalet eder. Kişinin rüyasında bir bostana tohum ektiğini görmesi; o kişinin bir çocuğu olacağına, bir kimsenin rüyasında bir bostanı bel küreği ile kazdığını görmesi; o kimsenin evleneceğine yorumlanır.Danyâl (a.s.)’ın yorumuna göre: Rüyada bostan görülmesi kadın ile yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bostanını suladığını görmesi; o kimsenin eşiyle ilişkide bulunacağına işaretle tabir olunur.Kişinin rüyasında kendi bahçesinde güzel kokulu bir bitkinin bulunduğunu görmesi; o kimsenin âsî bir evladı olacağına, kişinin rüyasında kendi bahçesinde bir erik ağacının bulunduğunu görmesi; o kimsenin ilim ve terbiye öğrenecek bir evlâdının olacağına yorumlanır.


İbn-i Sîrîn’in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bir bostanının (bahçesinin) olduğunu ve içinde birçok meyvelerin mevcûd olduğunu ve bunlardan meyve koparıp yediğini görmesi; o kimsenin varlıklı bir hanımla evleneceğine ve ondan fayda göreceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında güz mevsiminde bir bostana girdiğini ve üzerine yaprakların döküldüğünü görmesi; o kimsenin keder, üzüntü ve geçim sıkıntısına maruz kalacağına, kişinin rüyasında bir bostana girdiğini ve orada güzel ağaçlar, akarsular ve güzel kadınlar olduğunu görmesi; şehid olarak öleceğine yorumlanır.

Rüyanızda kendi malınız olan bostanda üzerinize meyvelerin döküldüğünü görmeniz; ünlü bir kimse ile kavga ederek ona galip geleceğinize, rüyanızda herhangi bir bostanda yüksek bir yerde bir yere dayandığınızı görmeniz; evlâdınızdan ve ailenizden hayır göreceğinize delalet eder.Kirmâni’nin yorumuna göre: Rüyada bostan görülmesi; mal ve mülk sahibi bir kimseye yorumlanır. Bahar mevsiminde çimenler ve meyve ağaçları ile süslü bir bostanda bulunduğunuzu ve sel gelip bütün ağaçları söküp götürdüğünü görmeniz; o beldede bulunan bir devlet büyüğünün öleceğine işaret eder.

Rüyanızda bir bostana girip orada bir arslan görmeniz; o beldeyi idaresi altında bulunduran devlet başkanının düşmanlarına karşı zafer kazanacağına, rüyanızda bir bostanda yangın çıktığını ve bütün her şeyin yandığını görmeniz; o beldenin hâkiminin bir kalp rahatsızlığından öleceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir bostanda kurtlar ve avcılar görmesi; o bölgede adalet olmadığını, kişinin rüyasında herhangi bir bostandan birtakım koyunlar görmesi; o kimsenin mal elde edemeyeceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir bostanda öküzler ve merkepler görmesi; 0 yerin devlet başkanının büyüklüğüne, mal ve nimetin artmasına delalet eder. Rüyada herhangi bir bostan ve herhangi bir atın görülmesi; büyük kimselerle yorumlanır.


Câfer-î Sâdık’ın yorumuna göre: Rüyada bostan görülmesi yedi Şekilde tabir edilir. Bunlar da: Eş, evlâd, geçim, mal, zenginlik, sevinç Ve hizmetçi. Bir başka yoruma göre rüyada bostan görülmesi; ev sahibi, tedbirli bir eş ve sevilen kadınla tabir edilir. Bir kimsenin rüyasında yaprakları dökülmüş ve sararmış bir bostana girdiğini görmesi; o kimsenin üzüntü ve kedere maruz kalacağına delil sayılır. Rüyada bostan görülmesi; bazen de cennet nimetlerine erişileceğine yorumlanır. Çünkü Allah Teâlâ Kur’an-ı Kerîm’de bostana “Cennet” adını vermiştir. Rüyada bostan görülmesi bazen de çarşıya, gelin veya güvey odasına işaret eder. Bostanın ağacı, gelinin sofrasına, bostanın meyveleri de yiyeceklerine delalet eder.Bir kimsenin rüyasında bir bostana girdiğini, orada hizmetçi veya kölesinin su kanalının içine idrar yaptığını görmesi veya bostanı sulamak için başka bir kanal veya kuyudan su akıttığını görmesi; hizmetçinin veya kölenin rüya sahibinin hanımına hainlik yapacağına yorumlanmaktadır.


Molla Cami Rüya Tabirleri : Rüyada bostan görmek, rüya sahibinin nişanlanmasına veya evlenmesine, ve arzularının gerçekleş mesine işarettir. Eğer rüya sahibi evli ise, o zaman hayırlı bir evlada sahip olacağına işarettir. Rüyada bostan suladığım gören kimsenin mevki ve rütbesinin yükseleceğine, mali durumunun düzeleceğine işarettir. Bostanım kurumuş görse, o kimse rüyayı görenin hanımına hainlik eder. Yapraklan dökülmüş ve sararmış bir bostana girdiğini gören kimseye üzüntü ve keder isabet eder. Meyve ve hasılat zamanı bostana girmek, hayır ve rızka ve çokça salih amel işlemeye, eş ve evladlara işaret eder. Bostana girdiği zaman hasılatın son zamanları ve yaprak dökümü zamanı ise durumunun ifşa edilmesine, borca, hanımını boşamaya, evlatlannın kaybolmasına işaret eder. Bostana giren ölü ise, o kimse cennettedir. Eğer bostana giren sağ salim birisi ise, o kimsenin nefsine zulmetmesine ve dininde itimat edilir birisi olmadığına işaret eder. Eğer bostanda hükmü icra edilen birisi ise veya bostanasahipse, izzet ve otorite sahibi olur. Eğer bunlardan hiç biri olmazsa nefsine zulmeden müsrif birisi olur. Bazen bostan, eş, çocuk, mala, İyi geçime, üzüntü ve kederlerin gitmesine işaret eder.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mersin eskort -
deneme bonusu
- deneme bonusu veren siteler - Goley90 Giriş - youtube beğeni satın al - buy youtube likes - istanbul escorts - beşiktaş escort - beylikdüzü escort - postegro - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - istanbul escort - Baywin Giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - bonusu veren siteler - sahabet güncel adres - onwin kayıt