Rüyada Evliya Görmek Ne Anlama Gelir

İmamı Nablusi Rüya Tabirleri : Rüyada melek. evliya gibi kutsal varaklar görmek daima iyiye yorulur. Büyük mutluluk ve rahatlığı bildirir Bu rüyalar dertlerin biteceği müjdeler. Rüyayı gören kımie maddi manen güvece erer Evliya rüyalarım konseye söylemsmecız yararlıdır Evliya türbesi yakındaysa ziyaret etmelisiniz.


Seyyid Süleyman Rüya Tabirleri : Rüya aleminde sufiyeden  meşayihten, evliyadan, sulehadan, abdal ve mecazibten birini görmek; dinde kuvvet ve ileri derecedir. Bu rüya hayır, bereket, emiyet, ferah ve sevinçtir, korkulardan kurtulmaktır.
Meşhur bir evliyayı veya meşayih-i sufiyeden birini güler yüzlü bir halde görmek; işlerde hayır ve muvaffakiyettir. Din ve dünyada saadet, hayır ve berekettir. Fakat bu zatlardan birini hiddetli ve asık suratlı görmek hiç iyi değildir. Yukarıdaki yorumların tam zıddıdır.
Layık olmadığı halde, şeyh olduğunu görmek; bir rivayete göre, hayırdır. Başka bir görüşe göre, gizli riyadır. Bu makama layık olan biri rüyasında bu zatlardan birinin kıyafetine bürünürse, korkudan kurtulur, emniyete kavuşur. Hüznü dağılır, feraha çıkar. Talihsizlikten sıyrılır, mesut olur.

Halkı etrafına toplayarak irşat ettiğini onları aydınlatıp doğruya yönelttiğini görmek; dine hizmet etmek, hayır işlemektir. Bir şeyhin veya bir velinin kendisini elinden tutarak beraberinde götürdüğünü görenin, akibeti güzel olur. Makamı yücelir. Cennete girer. Bir velinin kendisine iyi bir şey verdiğini gören; Allah tarafından mükafat-landırılır. Hakk’a yakın olur. Fakat verilen fena bir işe ise, haramdan, günahtan Allah’a isyan etmekten sakınması için korkutmaya delalet eder.

Büyük zatlardan birinin kendisine bir haber verdiğini görmek; o haberin aynen vaki olacağına, sahrada veya tenha bir yerde, evliyadan birinin kendisine yol göstermesi, din yolunda hidayete, müşkülattan kurtulmaya, ümit ettiği şeylerin hasıl olmasına işarettir.
Bu zatları görmek eğer kendilerinde mekruh sayılacak bir şey yoksa, daima hayırdır. Menfaat ve saadete işarettir.


Diyanet Rüya Tabirleri : Bir kimsenin rüyasında evliya görmesi; o kimsenin işlerinin hayırlı bir şekilde yürüyeceğine, imanın artacağına ve din yolunda ilerlemeler kaydedeceğine işaret eder. Rüyada evliya görülmesi; her zaman için iyilik görüleceği ile yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında ehil olmadığı halde kendisinin şeyh olduğunu görmesi; bir yoruma göre o kimsenin hayra nail olacağına, diğer bir yoruma göre ise o kimsenin yalancı birisi olduğuna delalet şeklinde tabir olunur. Ehil birisinin rüyasında kendisini bir şeyh kıyafetine büründüğünü görmesi, o kimsenin korkularından kurtulacağına, hüzünden feraha çıkacağına, kötülüklerden iyiliğe ulaşacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında etrafına halkı toplayıp onlara nasihatte bulunduğunu görmesi; o kimsenin din yönünden halka hayır ve fayda sağlayacağına, kişinin rüyasında bir şeyhin veya evliyanın elinden tutup beraber götürdüğünü görmesi; o kimsenin büyük bir mevkiye getirileceğine yorumlanır. Kişinin rüyasında evliyadan veya şeyhlerden birisinin kendisine bir haber verdiğini görmesi; o şeyin gerçek bir ihtar olacağına, tenha bir yerde evliyadan birinin kendine yol gösterdiğini görmesi; o kimsenin hidayet üzere olduğuna işaret eder.


Molla Cami Rüya Tabirleri : Rüyada evliya görmek dinde kuvvete, hayır ve berekete kavuşmaya,üzüntü ve kederlerden kurtulmaya işarettir.


İhya Rüya Tabirleri : Allah dostlarını görmek müjdeye, hidayete ve Peygamberimizin (s.a.v.) güzel hal ve davranışlarına uymaya, Salih kulların sofrasında ya da meclisinde oturmak iyilerden olmaya ve ilahi lutuf ve ihsana, Yaşayan salihlerdin birini görmek, onun yolunda olmayaa, onun alınyazısına paralel bsir hayat sürmeye, Ölmüş bazı salihlerin bir kentte sağ olduklarını görmek, ora halkının erişeceği bolluk ve sevince, yönetici ve diğer insanlardan görecekleri iyi davranışa, Evliya görmek korkudan emin olmaya, mahzunluk görmemeye, Evliyanın dostu ve yakını olduğunu görmek Hakka yakınlığa, evliyaya düşman olduğunu görmek Allahu Teala’nın gazasını gerektirecek büyük bir günah işleme tehlikesine, Evliyanın dedikodusunu yapmak iman tehlikesine delalet eder.


“YA RABBİ, EĞER ŞU GÖRDÜĞÜM RÜYA HAYIR İSE HAYRINDA DAİM ŞER İSE HAYRA TEBDİL EYLE”

RÜYA NEDİR
İnsanların uyku sırasında gördükleri şeye veya şeylere rüya diyoruz. Arapça kökenli bir kelimeledir. Sözlük Anlamı,görünen şey demektir. Rüyanın türkçe karşılığı”Düş” tür. Ancak düş sözcüğü tam olarak rüya sözcüğünün anlamını karşılamaz. rüya, daha geniş anlamlar ifade eder. Bunların neler olduğu ilerdeki satırlarımızda ele alacağız. Rüya görmeyen insan yoktur. Sadece uyandıktan sonra bazı insanlar rüyalarını hatırlamazlar. Bütün insanları ilgilendiren böyle bir konunun geniş ve tutarlı bir açıklamaya ihtiyacı vardır. Ne yazık ki mayeti itibariyle nesnel şeyler söyleme imkanı yoktur.Zira rüya, ruh gibi çok soyut bir olaydır. Düşünce ve akıl da soyut varlıklar olmalarına rağmen,rüya derecesinde değildirler.
Sonuçlarından hareketle düşünce ve akıl’ı kavramak, onları irdeleyip ortamaya koymak mümkündür. Ama aynı şeyi rüya için söylemek mümkün değildir.

Önceki İçerikRüyada Evrak Görmek Neye İşarettir
Sonraki İçerikRüyada Evlenmek Görmek Neye İşarettir

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here