Rüyada İmam Görmek Ne Demektir

İmamı Nablusi Rüya Tabirleri : Rüyada cemaate namaz kıldırdığını görmek, bir şeye kefil olmakla ile yorumlanır.

Bazan bu rüya korkuya, bazan da kadr-u kıymetinin ve isminin yüceliğine, reis olmaya, emr-i bi’lma’ruf ve nehy-i an’i-münker vazifesini yapacağına yorumlanır. Bazan da ana – babaya veya üstada yorumlanır.

Bir kimse imam olduğunu ve güzelce abdestli olarak kıbleye dönüp, fazlalık ve noksanlık yapmadan cemaata namaz kıldırdığını görse, mevki sahibi olur.

Kıbleden başka tarafa namaz kıldığını gören kimse arkadaşlarına hıyanet eder. Bazan da mahzurlu ve yasak bir iş yapar.

Bir kimse kendisini bir kavme imametlik ediyor görse o kimse vali olur ve orada adaletin icrasına muvaffak olur, eğer kıblesini doğrultmuş ve namazı da tamamlamış ise, bir kavme iyilikle emreder, kötülükten de kaçınır.

Bilmediği bir yerde tanımadığı bir cemaate imamlık yaptığını ve namazda da hangi sureyi okuduğunu bilmese iyi bir ölüme yaklaşması ile yorumlanır.

Bir kadın kendisini erkeklere imam olduğunu görse vefat eder. Çünkü kadının erkeklere imamlığı caiz değildir.

Kendisi oturduğu yerde, cemaatın bir kısmı ayakta bir kısmı da oturduğu halde onlara imamlık yaptığını gören kimse kendisine verilen vazifeyi hakkıyle yerine getirir.

Kadınlara namaz kıldırdığını gören kimse, büyük bir kavmin işlerini görmekle memur edilir.

Yan yatarak yahut yüzükoyun yatarak, üzerinde beyaz elbise olduğu halde insanlara imamlık yaptığını ve hangi mahalde olduğunu bilmediğini, namazda da okumadığını ve tekbir de almadığını gören kimse vefat eder ve insanlar onun namazını kılarlar.

Bir kimse kendisini erkek ve kadınlara imam olmuş görse, buna ehil ise nas arasında hüküm ve kazaya, eğer ehil değilse insanların arasını ıslaha vesile olur.

Eğer kendisini nafile namaz kılıyor görse, o kimse bir taahhüt altına girer ve bundan da zarar görmez.

Rüyada kendisinin bir kavim tarafından imam yapıldığını görenin eline miras geçer.

Rüyada kendisini insanlara imam olmuş, halbuki Kur’ân okumaya da muktedir olmadığını görse, o kimse arzu ettiği şeyi bulmaya muvaffak olamaz.

Bir kimse kendisini bir çatıda cemaata namaz kıldırıyor görse, bir kavme iyilik eder ve verdiği borç para yahut sadakasından dolayı insanlar arasında güzel sözlerle anılır ve şöhret sahibi olur.


Seyyid Süleyman Rüya Tabirleri: Bir cami veya mescidde vazifeli imam görmek; yüksek seviyedeki idarecilerle, mahalle imamı ise halkın yararına çalışan bir kimseyle tabir olunur. Bu rüya her bakımdan hayırlıdır.

Bir camiye imam olduğunu gören, o camiin büyüklüğü ve ma’muriyeti nispetinde itibar, nüfuz ve makam sahibi olur. Büyük camilerde imam olduğunu gören, devlet başkanına yakın olur. Böyle bir vazife için ehil değilse bile, büyüklerden yardım görür.
Mahalle veya köy mescidine imam olan, o bölge ahalisi arasında nüfuz kazanıp onların din ve dünya işleri hususunda sözü geçer. Herhangi bir camie imam olup, namaz kıldıran; kullara hizmet eder. Bu hizmeti sayesinde hayır ve sevap kazanır. Fakirse, zengin olur. Zenginse, malı artar. Şerefi noksansa, itibar kazanır. İmam olup namazı usulünce kıldıran; halka faydalı olacağı büyük bir mevkie gelir. Bu rüya elbette saadet, hayır, menfaat ve mertebedir. Yorumda rüya sahibinin mal ve liyakatı dikkate alınır.

İmam olarak namaz kıldırdığı sırada yüksek sesle mükemmelen Kur’an okuyan kimse, geleceği makamda veya başlayacağı işte muvaffak olur. Kur’an’ı doğru okuyamamak bu yorumun tersidir. Namaz kıldırdığı sırada sessiz okunması icap eden yerde yüksek sesle, sesli okunması gereken yerde sessiz olarak dua okuyan; elde edeceği nüfuz sayesinde halk arasnda bid’at çıkarır. Dinde bozgunculuk eder.

İmam olarak kıldırdığı namazı yahut okuduğu Kur’an’ı unutarak yarım bırakan kimsenin, başladığı hayır yarım kalır. Bazı görüşlere göre, rüya sahibi hastalanır veya vefat eder. İmamlık için öne geçtiği sırada, bundan feragat eden yahut buna mecbur edilen yani herhangi bir sebeple imamlığı bırakan, başladığı işte muvaffak olamaz veya vazgeçer.
Bir kısım tabirciye göre, imam topluluğun efendisidir. Dolayısıyle yüksek vazifelere layık birinin bu rüyayı görmesi, cemaatin başına geçeceğinin ifadesidir. Onlara hizmet etmeğe ve hayır yapmaya muvaffak olur. Büyük mevkiler için ehil olmayan bir kimse aynı rüyayı görürse, kendi haline göre hayra nail olur. İmametten azledilen, memursa yerinden alınır. Zenginse, fakir düşer. Halk tarafından horlanır.

Kadının erkeklere imam olması, ecelinin yaklaşmasıdır. Çünkü kadın ancak ölüm sebebiyle erkeğin önüne geçer. Cemaatin önüne konularak, cenaze namazı kılınır.
Bir çocuğun imam olması, ileride mühim bir mevkie geçeceğine ve büyük hizmetlerde bulunacağına delalet eder.


Secdem Rüya Tabirleri : Bir cami yahut mescidde vazifeli imamı görmek vali, kaymakam, idari işlerde görevli kimselere; Bir yerin en büyük camiinin imamı, o beldenin yahut ülkenin ileri gelen, üst düzey yöneticilerine, Din hizmetlerinde görevli kimselerde görülen her çeşit iyi hhal, yöneticilerin durumlarının ve idarelerinin iyiliğine; onlarda gözlenen olumsuz haller, yönetici konumundaki kimselerdeki olumsuz iş ve icraatlara, Bir cemaate yahut topluluğa imam olup, namazı tam olarak kıldırdığını görmek, kendilerinden iyilik umulan bir cemaate ortak olmaya yahut onlara bir meselede kefil olmaya, İmam olduğunu görmek iyiliği emredip kötülükten sakındırmaya, üstada, anne babaya, sorumluluk getiren işlere ve itibarlı ve şerefli bir mesleğe, İmamlık, ehil olanlar için yöneticiliğe, insanlara dünyü ve ahiret hususlarında rehberlik yapmaya, İmam olduğunu ve cemaate kıbleden başka tarafa doğru namaz kıldırdığını görmek halkı sapıklığa yöneltmeye, bid’atler ihdas etmeye yahut mahzurlu bir iş yapmaya, Bilinmeyen bir yerde tanımadığı cemaate imam olduğunu ve namaz içinde ne okuduğunu bilmediğini görmek güzel bir ölümle ölmeye, Kadının kendini erkeklere imam olduğunu görmesi vefat etmesine, Erkeğin, kendini kadınlara imam olmuş görmesi, zavallı bir topluluğun işlerini üzerine almasına delalet eder.


“YA RABBİ, EĞER ŞU GÖRDÜĞÜM RÜYA HAYIR İSE HAYRINDA DAİM ŞER İSE HAYRA TEBDİL EYLE”

RÜYA NEDİR
İnsanların uyku sırasında gördükleri şeye veya şeylere rüya diyoruz. Arapça kökenli bir kelimeledir. Sözlük Anlamı,görünen şey demektir. Rüyanın türkçe karşılığı”Düş” tür. Ancak düş sözcüğü tam olarak rüya sözcüğünün anlamını karşılamaz. rüya, daha geniş anlamlar ifade eder. Bunların neler olduğu ilerdeki satırlarımızda ele alacağız. Rüya görmeyen insan yoktur. Sadece uyandıktan sonra bazı insanlar rüyalarını hatırlamazlar. Bütün insanları ilgilendiren böyle bir konunun geniş ve tutarlı bir açıklamaya ihtiyacı vardır. Ne yazık ki mayeti itibariyle nesnel şeyler söyleme imkanı yoktur. Zira rüya, ruh gibi çok soyut bir olaydır. Düşünce ve akıl da soyut varlıklar olmalarına rağmen,rüya derecesinde değildirler.
Sonuçlarından hareketle düşünce ve akıl’ı kavramak, onları irdeleyip ortamaya koymak mümkündür. Ama aynı şeyi rüya için söylemek mümkün değildir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here