Rüyada Kilise Görmek Nedir

İmamı Nablusi Rüya Tabirleri : KİLİSE : Rüyada kiliseye girdiğini gören kimse, bekarsa evlenir veya bir çocuğu olur. Ya da hidayetten sonra sapıklığa düşer. O kimse kilisede Hristiyanların fiil ve hareketlerini kabul etmeyerek Allah (C.C.)’ı anarsa, kudret ve mertebesince her insana iyilikle emir ve kötülüklerden nehyeder.


Seyyid Süleyman Rüya Tabirleri: Rüyada kilise, manastır, havra ve gayr-ı müslimlere ait benzeri ibadet yerlerini görmek, kötü işler yapan, yalancı bir şahısla tabir olunur. Kilisede oraya muhalif bir şey yapmak; hayırdır.
Dindar birinin bu mabetlerde ikamet ettiğini görmesi, iyidir. Dinden uzak bir şahsın aynı rüyayı görmesi, şerle yorumlanır. Kilise veya havrada gayr-ı müslimlere uygun bir fiili işlemek günaha delalettir. Burada iyi bir şey yapmak; dinde fesada, fena bir şey yapmaksa, dinde kuvvete işaret eder.


Abdulgani diyor ki: Bu rüya, gayr-ı müslimler için; ilim, amel, zühd, korku, beka ve tevazuyla yakarmaktır. Biz müslümanlar içinse aynı rüya; hüzün, aksilik, yalan, kin, iftira, bid’at zulüm, eğlence içki meclisi, kadın ve zalim bir hakimle tabir olunur. Rüyasında kiliseye girdiğini gören, evlenir. Evliyse çocuğu olur. Şayet rüya sahibi buradaki resimlere secde eder, onları öper, hıristiyanlar gibi ibadet ederse veya belinde zünnar(*) görürse, dalalete düşer. Kilisede hıristiyanların inançlarını inkar edip, Allah’ın adını zikretmek; İslamın emirlerini yaymak, yasaklarını bildirmekle yorumlanır.


İbn-i Kesir ve Nafi demişlerdir ki: Kilise ve emsali şeytanların toplandığı yerlerle tabir olunur. Kilisenin yeniliği ve büyüklüğü, dinde zaafa işarettir. Buranın yıkıldığını görmek; islamın yükselmesidir. Ehli-i şirkin ve nifakın çöküşüdür. Bu rüya bazen orada hizmet eden vb. kişilerle yorumlanır.

Kilisenin yeniliği; onların refahına, harabiyeti; onların zaruretine, çökmesi, yıkılması ise, bu şahıslardan birinin vefatına işarettir. Yahudi havrasında onlar gibi ibadet eden, bunlara yakın olur. Evinin kilise olduğunu gören, orada günah işler, bid’ate sapar yahutta amirinin gazabına uğrar.


İbn-i Fuzale demiştir ki: Kilise ve emsali; mezarlığa, fuhuş yapılan yerlere, meyhaneye, küfür ve bid’atin yaygın olduğu bir memlekete, eğlence mahallerine, cehenneme ve zindana işarettir. Kilisede Allah’ın adını zikreden, kıbleye doğru namaz kılan; ibadet eden, ya bir cenaze merasiminde hazır bulunur yahutta kabir ziyaretine gider. Kilisede bir cenaze görmek, o ölünün azapta olduğuna işarettir. Kiliseye girip, o dinin mensupları gibi ibadet eden erkek ise, küfre sapar, zina işler, günaha girer. Şayet rüya sahibi kadınsa, çalgılı bir eğlence yerinde veya şeriate muhalif olarak yas gösterileri yapılan bir cenazede bulunur.


Secdem Rüya Tabirleri : İlim ve amele, takva ve Allah korkusundan ağlamaya; yalan ve iftiraya, üzüntü ve kedere, bid’at ve masiyete, içki ve kumara düşkün olmaya, Kendini kilisede görmek hıristiyan örf ve adetlerini benimsemeye, kendi dinine hor bakmaya delalet eder.


“YA RABBİ, EĞER ŞU GÖRDÜĞÜM RÜYA HAYIR İSE HAYRINDA DAİM ŞER İSE HAYRA TEBDİL EYLE”

RÜYA NEDİR
İnsanların uyku sırasında gördükleri şeye veya şeylere rüya diyoruz. Arapça kökenli bir kelimeledir. Sözlük Anlamı,görünen şey demektir. Rüyanın türkçe karşılığı”Düş” tür. Ancak düş sözcüğü tam olarak rüya sözcüğünün anlamını karşılamaz. rüya, daha geniş anlamlar ifade eder. Bunların neler olduğu ilerdeki satırlarımızda ele alacağız. Rüya görmeyen insan yoktur. Sadece uyandıktan sonra bazı insanlar rüyalarını hatırlamazlar. Bütün insanları ilgilendiren böyle bir konunun geniş ve tutarlı bir açıklamaya ihtiyacı vardır. Ne yazık ki mayeti itibariyle nesnel şeyler söyleme imkanı yoktur. Zira rüya, ruh gibi çok soyut bir olaydır. Düşünce ve akıl da soyut varlıklar olmalarına rağmen,rüya derecesinde değildirler.
Sonuçlarından hareketle düşünce ve akıl’ı kavramak, onları irdeleyip ortamaya koymak mümkündür. Ama aynı şeyi rüya için söylemek mümkün değildir.

Önceki İçerikAçık Yaraya Tuz Ekilmez Atasözü ile ilgili Cümle ve Kompozisyon
Sonraki İçerikRüyada Kilit Görmek Ne Anlama Gelir

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here