Rüyada Müezzin Görmek Neye Yorumlanır

İmamı Nablusi Rüya Tabirleri : MÜEZZİN : Rüyada müezzin görmek, hayra davet eden bir kimseye, simsara, nikah memuruna veya hapse çağırıcı bir kimseye yorumlanır. Rüyada hac aylarında ezan okuduğunu görmek, hacca gitmeye yorumlanır. Bazan da ezan hırsızlığa yorumlanır.


Seyyid Süleyman Rüya Tabirleri : Rüyada bir camiin müezzinini veya başka bir vazifelisini görmek; dini vazifeler hususunda bilgisi olan bir kimseyle tabir olunur. Bunların rüyadaki halleriyle, rüya sahibinin, hareketleri ve şanı göz önünde bulundurularak yorum yapılır. Bazı tabircilere göre rüyada müezzin görmek; insanı, farzlara, vaciblere ve sünnet-i seniyeyeye davet eden biriyle yorumlanır.

Rüyada müezzin olmak ta böyledir. Rüyada müezzin olarak minareye çıkmak; hayra delalettir. Düşmek ise, şerre işarettir. Bir kısım tabirciye göre, minareye çıkmak; hayra delalettir. Düşmek ise, şerre işarettir. Bazılarına göre, minareye çıkmak; büyük mertebedir. Düşmek ölümü ifade eder. İnmek, zuldür. Zillettir. Hakir olmak, aşağılanmaktır. Rüyada kayyım olmak din, itikat ve islama hizmettir. Kayyimin azlini gören; vazifesinden azl edilir, sıkıntıya düşer.


İbn-i Şirin kayyimi, bir şehrin hakimiyle yorumluyor. Kayyım olduğuu gören ehilse, hakim olur. Değilse sevap kazanır. Mesciddeki diğer vazifeliler, hademe vb. hayır, mevki ve islama hizmete delalet eder. Dünya ve ahiret için hayırdır.


Diyanet Rüya Tabirleri : Bir kimsenin rüyasında bir cami veya mescidin müezzinini görmesi; dini görev ile yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında kendisinin müezzin olduğunu görmesi; o kimsenin dinine bağlı birisi olduğuna ve herkesi de aydınlattığına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında müezzin olarak minareye çıktığını görmesi; o kimsenin hayra uğrayacağına, rüyasında müezzin olarak minareden indiğini veya düştüğünü görmesi; o kimsenin şerre maruz kalacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir mescid veya camiye kayyum olduğunu görmesi; o kimsenin dini inanç yönünden iyiliğine İslâm’a hizmete, hayır ve menfaate yorumlanır.


Molla Cami Rüya Tabirleri : Rüyada müezzin görmek, hayra davet ediciye veya simsara yahut nikah memuruna veya elçiye işarettir. Rüyada ezan okuduğunu görse ve bu rüya hacc aylarında görülse, hacca gitmeye işarettir. Bazen de ezan hırsızlığa işarettir. Bir kadının rüyada minarede ezan okuduğu görülse, orayı cahil kimselerin istila etmelerine işarettir, özellikle ezan vakitsiz okunursa.


Secdem Rüya Tabirleri : Hayra ve esenliğe çağıran kimseye; hükümdarın elçisine, simsara, nikah memuruna delalet eder.


“YA RABBİ, EĞER ŞU GÖRDÜĞÜM RÜYA HAYIR İSE HAYRINDA DAİM ŞER İSE HAYRA TEBDİL EYLE”

RÜYA NEDİR
İnsanların uyku sırasında gördükleri şeye veya şeylere rüya diyoruz. Arapça kökenli bir kelimeledir. Sözlük Anlamı,görünen şey demektir. Rüyanın türkçe karşılığı”Düş” tür. Ancak düş sözcüğü tam olarak rüya sözcüğünün anlamını karşılamaz.

Rüya, daha geniş anlamlar ifade eder. Bunların neler olduğu ilerdeki satırlarımızda ele alacağız. Rüya görmeyen insan yoktur. Sadece uyandıktan sonra bazı insanlar rüyalarını hatırlamazlar. Bütün insanları ilgilendiren böyle bir konunun geniş ve tutarlı bir açıklamaya ihtiyacı vardır. Ne yazık ki mayeti itibariyle nesnel şeyler söyleme imkanı yoktur.

Zira rüya, ruh gibi çok soyut bir olaydır. Düşünce ve akıl da soyut varlıklar olmalarına rağmen,rüya derecesinde değildirler.Sonuçlarından hareketle düşünce ve akıl’ı kavramak, onları irdeleyip ortamaya koymak mümkündür. Ama aynı şeyi rüya için söylemek mümkün değildir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here