20.4 C
İstanbul
18.8 C
Ankara
20 C
Konya
14 Temmuz Salı 2020

Rüyada Rüzgar Görmek Nedir

- Advertisement -
- Advertisement -

İmamı Nablusi Rüya Tabirleri : RÜZGAR: Rüyada rüzgar görmek, estiği tarafa ve şekline göre yorumlanır.

Sabah rüzgarı, başkalarından yardım görmeye; şimal rüzgarı, rahata kavuşmaya, para elde etmeye ve üzüntüden kurtulmaya işarettir.

Hafif rüzgar, hasta için şifaya, başkaları için sevinçli habere işaret eder.

Bazan da rüzgar, nezle ve baş ağrısı gibi salgın olan hastalığa yorumlanır.

Bir kimse rüyada korku, tehlike ve karanlık olmaksızın rüzgarın kendisini yerinden alıp götürdüğünü görse, eğer ehil ise insanlara melik olur, yahut sanatı durgun ve elindeki malı geçersiz ise, sanatı revaç bulur.

Eğer rüzgar kendisini kaldırıp onunla beraber gitse, kendisi de korkuyor ve ızdırap içinde bulunuyorsa yahut rüzgar ile beraber karanlık toz, toprak ses ve çığlık gibi haller de varsa ona bir sıkıntı ve zahmet erişir.

Bir kimseyi rüzgar bir yerden diğer bir yere götürse o kimseye saltanat ve devlet isabet eder. Yahut o kimse bir daha dönemeyeceği bir yere yolculuk yapar.

Mutedil olarak esen rüzgar hayır ve berekettir.

Rüzgarlar Allah Teala Hazretleri tarafından müjdedir. Rüzgar ile beraber hayra alamet olan bir şeyin bulunmaması o yerden bereketin gitmesine yorumlanır. Rüzgarın sesli olması azap ve şiddettir.


Cafer-i Sadık’a göre, bu rüya şunların temsilcisidir: Müjde, nüfuz, mal, ölüm, azap, hastalık, şifa ve rahat.


İsmail El Eş-as diyor ki: Doğu rüzgarlarının estiğini görmek; o mekan ahalisinin hayır ve sıhhatine, batı rüzgarının hafif hafif estiğini görmek; orada yaşayanlarının bol ni’mete kavuşmalarına işarettir. Kuzey rüzgarları; rahata ve şifaya delalet eder. Lakin bu rüzgarın şiddetli estiğini görmek; iyi değildir. Rüzgarın sesini işitmek; padişahın şöhretine işarettir. Rüzgarın bazı adamları havaya kaldırması; o şahıslar için, şeref ve saadet habercisidir.
İki taraftan esen rüzgarların karşılaşması, savaşa delalet eder.

Kasırgaların yükseldikten sonra yeryüzüne yayıldıklarını görmek; bir kavmin ayaklanmasına ama, ardından barışın tesis edileceğine işarettir. Rüya sahibinin, bulunduğu yerden kaldırıp atacak derecede şiddetli bir rüzgar görmesi; sakınması icap eden kuvvetli bir düşmanının varlığını haber verir. Rüzgara sahip olmak; saltanat ve kudrettir. Tozlu, topraklı rüzgar; büyük korku ve tehlike demektir.


Cabir’ül Mağribi demiştir ki: Şiddetli bir rüzgarla yerden göğe doğru havalandığını görenin, eceli yakındır. Havalandıktan sonra tekrar yere inen, hastalanır. Fakat, şifaya kavuşur.Rüzgara bindiğini görenin; mevkii yüksek, sözü geçkin olur.


Kirmani demiştir ki: Sam rüzgarları yani sıcak esen rüzgarlar; yakıcı hastalıklara, kış rüzgarı; soğuk hastalıklara delalettir. Rüzgarın sakin sakin esmesi, sıhhat ve selamettir. Bahar rüzgarları, o bölgede yaşayanların huzuruna işarettir.
Rüzgarın kendisini sürüklediğini gören, fayda ve mevki sağlayacağı uzun bir yolculuğa çıkar.


İbn-i Şirin demiştir ki: Şiddetli bir rüzgarın estiğini görmek; o bölgede yaşayanların büyük bir korkuyla karşılaşmalarına işarettir. Ağaçları kökünden sökecek derecede kuvvetli esen bir rüzgar; veba, kolera gibi felaketlere sebep olacak hastalıklara veya büyük bir kıtlığa delalet eder.


Diyanet Rüya Tabirleri : Rüyada rüzgar görülmesi; İmam-ı Nablusi’nin yorumuna göre: Rüyada rüzgar görülmek beş şekilde yorumlanır. Bunlar da: Yolculuk, sevinç, hayatta değişiklik, evlenmek ve doğum. Bazı yorumculara göre: Rüyada rüzgar görülmesi; mevkisi yüksek ve zengin bir kişinin düşmanlığına ve ondan gelecek kötülüğe işarettir. Bir kimsenin rüyasında rüzgârın önündeki her şeyi sürükleyerek götürdüğünü görmesi; o kimsenin işlemiş olduğu sevaplarını kaybedeceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında rüzgardan evinin yıkıldığını görmesi; o kimsenin boşanarak yuvasının yıkılacağına veya evin reisinin vefat edeceğine işaret şeklinde yorumlanır.


Secdem Rüya Tabirleri : Devlet başkanına, onun ülkesine, ordunun kurmay heyetine ve diğer birimlerine, bakanlara ve diğer devlet memurlarına; Batıdan esen rüzgar afet ve belalara, fırtına musibete, Güneydoğudan esen saba rüzgarı zafer ve müjdeye, rahmete, bolluk ve berekete, Muutedil olarak esen rüzgar hayır ve berekete, yerden toz ve tohrak kaldıran rüzgar savaşa, Yel ve hafif rüzgar nezle ve baş ağrısı gibi yaygın ve sıradan hastalıklara, Korku, tehlike ve karanlık olmaksızın, rüzgarın bir kimseyi bir yere nakletmesi -ehli olanlar için- melik olmaya, önemli bir göreve getirilmeye, diğerleri için iş ve ticaretteki durgunluğun gitmesine; ürpertili, karanlık ve korku atmosferi içinde rüzgarın bir kimseyi bir yere götürmesi zahmet ve sıkıntıya, üzüntü ve kedere, Ağaçları, evleri vs. alıp götüren ve herşeyi yıkan fırtına umumi bela ve musibetlere, Gökgürültüsüyle birlikte görülen rüzgar, gücü nisbetinde kahredici olan devlet başkanına, Şiddetli rüzgarın (fırtına) bir yöre halkının üzerine doğru esmesi onlar için korku ve şiddete, fırtına orada ağaçları kökünden sökerse, devlet başkanından kaynaklanacak olan gazaba, Bilinen yönlerden esen rüzgarlar (imbat vs.) güzel ve hoş haberlere, rahmet ve berekete, Kızılyel ana babaya asi olmaya, halkın ayak takımının harekete geçmesine delalet eder.


“YA RABBİ, EĞER ŞU GÖRDÜĞÜM RÜYA HAYIR İSE HAYRINDA DAİM ŞER İSE HAYRA TEBDİL EYLE”

RÜYA NEDİR
İnsanların uyku sırasında gördükleri şeye veya şeylere rüya diyoruz. Arapça kökenli bir kelimeledir. Sözlük Anlamı,görünen şey demektir. Rüyanın türkçe karşılığı “Düş” tür. Ancak düş sözcüğü tam olarak rüya sözcüğünün anlamını karşılamaz.

Rüya, daha geniş anlamlar ifade eder. Bunların neler olduğu ilerdeki satırlarımızda ele alacağız. Rüya görmeyen insan yoktur. Sadece uyandıktan sonra bazı insanlar rüyalarını hatırlamazlar. Bütün insanları ilgilendiren böyle bir konunun geniş ve tutarlı bir açıklamaya ihtiyacı vardır. Ne yazık ki mayeti itibariyle nesnel şeyler söyleme imkanı yoktur.

Zira rüya, ruh gibi çok soyut bir olaydır. Düşünce ve akıl da soyut varlıklar olmalarına rağmen,rüya derecesinde değildirler. Sonuçlarından hareketle düşünce ve akıl’ı kavramak, onları irdeleyip ortaya koymak mümkündür. Ama aynı şeyi rüya için söylemek mümkün değildir.

- Advertisement -

İlginizi Çekebilir

Rüyada Halka Görmek Nedir

İmamı Nablusi Rüya Tabirleri : Rüyada görülen altın veya gümüş halka, kötülüklü bir söz yahut ferahlık verici bir haberdir. Rüyada görülen halka İslam dinidir. Bundan...

Esra Erol Neslihan Kimdir

Türkiye'de en çok takip edilen evlenme programı olan Esra Erol ile evlen benimle yediden yetmişe hafta içi her gün atv ekranlarında. Esra Erol'a haftanın...
- Advertisement -

David Bowie – Rock ‘n Roll With Me Şarkısı Türkçe Çeviri Sözleri

You always were the one that knew They sold us for the likes of you I always wanted new surroundings A room to rent while the lizards...

Mesanid Ne Demek

MESÂNÎD: Meşhûr ve çok kıymetli hadîs kitablarından; İmâm-ı Ahmed bin Hanbel'in "Müsned'i", Ebû Ya'lâ'nın "Müsned'i", Abdullah Dârimî'nin "Müsned'i" ve Ahmed Bezzâr'ın "Müsned'i"nin hepsine birden...

Mehmet Tevfik Temiztürk ALLAH Hep Hatırlarda Şiiri

İbadet edenlerle, Kul medenileşiyor, Namaz, oruç, zekât, hac, Dünya cennet oluyor…Hayvan dâhi huzur bulur, Karşısındaki mümin, Kötülükle yarışmıyor, Yeryüzü ondan emin…Rıza kazanmak için, Gönülden yönelmeli, Sermaye ibadetler, Bunu böyle bilmeli…ALLÂH(c. c.) hep hatırlarda, Yalnız...

Dursun Ali Erzincanlı Ey Nefsim Sözleri

Ey nefsîm, dînle benî! Sana yan dîyorum Ateşlerîn îçînde yanan gîbî yan Ona can dîyorum anla benî Canımın da îçînde canan gîbî can Yaprak düşerse dalından îsyana Öğütülürse yaz akşamları...
- Advertisement -

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here