Rüyada Sebil Görmek İslami Açıklaması

İmamı Nablusi Rüya Tabirleri : SEBİL: Rüyada sebil görmek, dört şekilde yorumlanır: Halka yardım eden bir kimse, zengin bir adam, toplumal, herkesin bilgisinden faydalandığı kimse.

Bir sebil yaptırmaya vasıta olan kimse hayır ve iyilik yapar. Bir sebili yıktığını veya bir tarafını bozduğunu gören, şer ve fesatla uğraşır. Bir sebili badana ettiğini gören, hayır işleri ile halk arasında ün yapar. Bir sebilin genişlediğini görmek, bir âlimin bilgisinin artacağına, malının ve halka yardımının fazlalaşacağına işaret eder.

Yolcuların ve gelen geçenin susuzluklarını gidermeleri için yapılan bir sebili görmek, sadaka, hayır ve iyilik ve cömertlikle yorumlanır. Bir sebil yaptığını gören, halka faydalı olacak bir vakıf kurar. Bir sebilden su içtiğini gören, herkesin faydalanmasını gözeten ve ona göre hayrat yapan bir kimseden faydalanır. Bir sebili çok iyi şekilde yeni yapılmış görmek, o yerde feyiz ve bereketin olduğuna; harap ve yıkık veya su bulunmadığını görme, o yerde hayır, bereket ve iyiliğin bulunmadığına işaret eder.

Rüyada kendisinin bir şekilde hizmet ettiğini ve gelen geçene su dağıttığını görmek, halkın dünya ve ahiret işlerinde onlara yardımcı olduğuna işarettir. Bir sebilde halka bulanık su dağıtıldığını görmek, hayır etmek maksadı ile haram mal dağıtıldığına, berak ve temiz su dağıttığını görmek ise helal mal dağıtıldığına delâlet eder.


Abdulgani’en Nablusi buyurmuştur ki: Bu rüya; hayır, sadaka ve cömertlikle yorumlanır. Sebilden su içtiğini gören, halkın iyiliğini isteyen birinden yardım görür. Bir sebilin harap olması, o bölgede hayır işlerinin duracağına işaret eder. Sebilin bakımlı olması, çok iyidir. Sebil yaptıran, devamlı bir hayrat bırakır.

Rüyasında bir sebilin hizmetkarı olup gelen geçene su verdiğini gören, halka yardım eder ve onları hidayete sevkeder. Bir sebildeki suyun bulanık olması, haram kazançla yapılacak hayra delalettir. Berrak su, helal maldan verilen sadakayı ifade eder.


Kirmani diyor ki: Bir sebil inşasına vesile olduğunu gören, hayır işler. Sebili yıkmak; bunun tersidir. Bir sebili badana edip, temizlediğini gören; halk arasında hayırseverliği ile meşhur olur. Sahibi bilinen bir sebilin genişlediğini görmek; o şahsın daha büyük hayırlar yapacağına işarettir. Sebilin sahibinin meçhul olması, bir alimin ilmindeki büyük artışa delalettir.


Seyyid Süleyman Rüya Tabirleri : Bu rüya şunlarla tabir olunur: Halka faydalı bir zengin, toplu mal ve insanların ilimlerinden istifade ettikleri alimler.


Secdem Rüya Tabirleri : Rüyada sebil görülmesi muhtelif şekillerde yorumlanmaktadır. Kirmânî’nin yorumuna göre: Rüyanızda sebil yaptırmaya vasıta olmanız; sizin hayır ve iyilik yapacağınıza, rüyanızda bir sebili yıktığınızı veya bir tarafını bozduğunuzu görmeniz; sizin şer işlerle ve fesatçılıkla meşgul olduğunuza işaret eder. Rüyanızda bir sebili badana yaptığınızı görmeniz; sizin hayır işlemekle toplum içinde ün yaptığınıza, rüyanızda bir sebilin genişlediğini görmeniz; bir âlimin bilgisinin artacağına, mal varlığının ve halka yardımının çoğalacağına yorumlanır.


Molla Cami Rüya Tabirleri : Rüyada görülen sebil, faydalı insana, zengin adama, toplu mala veya halkın kendisinin bilgisinden istifade ettiği zata işarettir.


“YA RABBİ, EĞER ŞU GÖRDÜĞÜM RÜYA HAYIR İSE HAYRINDA DAİM ŞER İSE HAYRA TEBDİL EYLE”

RÜYA NEDİR
İnsanların uyku sırasında gördükleri şeye veya şeylere rüya diyoruz. Arapça kökenli bir kelimeledir. Sözlük Anlamı,görünen şey demektir. Rüyanın türkçe karşılığı “Düş” tür. Ancak düş sözcüğü tam olarak rüya sözcüğünün anlamını karşılamaz.

Rüya, daha geniş anlamlar ifade eder. Bunların neler olduğu ilerdeki satırlarımızda ele alacağız. Rüya görmeyen insan yoktur. Sadece uyandıktan sonra bazı insanlar rüyalarını hatırlamazlar. Bütün insanları ilgilendiren böyle bir konunun geniş ve tutarlı bir açıklamaya ihtiyacı vardır. Ne yazık ki mayeti itibariyle nesnel şeyler söyleme imkanı yoktur.

Zira rüya, ruh gibi çok soyut bir olaydır. Düşünce ve akıl da soyut varlıklar olmalarına rağmen,rüya derecesinde değildirler. Sonuçlarından hareketle düşünce ve akıl’ı kavramak, onları irdeleyip ortaya koymak mümkündür. Ama aynı şeyi rüya için söylemek mümkün değildir.

Önceki İçerikRüyada Sebat Görmek Neye İşarettir
Sonraki İçerikRüyada Sebze Görmek Ne Manaya Gelir

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here