Aziz Mahmud Hüdayi Arapça Müfredler 2

Bilindiği gibi Aziz Mahmud Hüdâyî, “mutasavvıf, âlim, şair ve Celvetiye tarikatının kurucusu”dur. Asıl adı Mahmûd’dur. Aslen, Cüneyd-i Bağdâdî Hazretlerinin neslinden olup seyyiddir. 1541 yılında Koçhisar’da doğdu. Bursa’da Muhammed Üftâde’den feyz aldı. 1598 de Üsküdar’da câmi ve dergâh yaptırdı. 1628’de vefât etti. İrşad ve mânevî terbiyesini şiirleriyle de devam ettiren Azîz Mahmûd Hüdâyî Hazretleri, bu sahada da gönülleri tenvîr eden pek tesirli eserler vermiştir. Bugün dahî büyük bir gönül hazzı içinde söylenmekte olan pek çok bestelenmiş şiiri vardır. Bu nedenle Aziz Mahmud Hüdayi en güzel şiirlerini derleyerek anıyoruz. İşte Aziz Mahmud Hüdayi’nin şiirlerin‘den “Arapça Müfredler 2” sözleri…

Ve lev kâneti’d-dunyâ tedûmu li-vâhid
Le-kâne Rasûlu’llahi fîhâ muhalledâ

Önceki İçerikAziz Mahmud Hüdayi Arapça Müfredler 12
Sonraki İçerikAziz Mahmud Hüdayi Arapça Müfredler 3

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here