Aziz Mahmud Hüdayi Divan-ı ilahiyat 110. Şiiri

Bilindiği gibi Aziz Mahmud Hüdâyî, “mutasavvıf, âlim, şair ve Celvetiye tarikatının kurucusu”dur. Asıl adı Mahmûd’dur. Aslen, Cüneyd-i Bağdâdî Hazretlerinin neslinden olup seyyiddir. 1541 yılında Koçhisar’da doğdu. Bursa’da Muhammed Üftâde’den feyz aldı. 1598 de Üsküdar’da câmi ve dergâh yaptırdı. 1628’de vefât etti. İrşad ve mânevî terbiyesini şiirleriyle de devam ettiren Azîz Mahmûd Hüdâyî Hazretleri, bu sahada da gönülleri tenvîr eden pek tesirli eserler vermiştir. Bugün dahî büyük bir gönül hazzı içinde söylenmekte olan pek çok bestelenmiş şiiri vardır. Bu nedenle Aziz Mahmud Hüdayi en güzel şiirlerini derleyerek anıyoruz. İşte Aziz Mahmud Hüdayi’nin şiirlerin‘den “Divan-ı ilahiyat 110” sözleri…

Hakk’ı kor kendi hevâsına gider
Nefs elinden n’idelim neyleyelim
Muktezâsında ne dikkatler eder
Nefs elinden n’idelim neyleyelim

Sûret-i Hak’da edip tezvîri
Aldadır nice civân u pîri
Hîç anar mı göre ki taksîri
Nefs elinden n’idelim neyleyelim

Etse teklîf-i Hüdâyi o kabûl
Olsa bin cân ile Mevlâ’sına kul
Açılırdı ana ebvâb-ı vusûl
Nefs elinden n’idelim neyleyelim

Önceki İçerikAziz Mahmud Hüdayi Divan-ı ilahiyat 109. Şiiri
Sonraki İçerikAziz Mahmud Hüdayi Divan-ı ilahiyat 111. Şiiri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here