Aziz Mahmud Hüdayi Divan-ı ilahiyat 132. Şiiri

Yakmasın âşıkları nâr-ı celâl
Yâ ilâhî sen inâyet eylegil
Her biri sâdıkların bulsun kemâl
Ya ilâhî sen inâyet eylegil

Kulların âciz durur kudret senin
Kıl meded kim havl ile kuvvet senin
Cem’-i cem’e feth ile nusret senin
Yâ ilâhî sen inâyet eylegil

Gûş-ı câna ere lutfundan hitâb
Perdeler ref’oluban gide hicâb
Çünki sana senden olur feth-i bâb
Yâ ilâhî sen inâyet eylegil

Hep senindir bunca ef’âl ü sıfât
Zât-ı bî-çûnunda fânîdir zevât
Âlem-i vahdetde sen vergil sebât
Yâ ilâhî sen inâyet eylegil

Vâsıl ola sırrım ü cânım karîb
Tâ Hüdâyî kalmaya şöyle garîb
Âlem-i kesretde vahdet kıl nasîb
Yâ ilâhî sen inâyet eylegil

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here